חזיון Vision

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חזיון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3425/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qat(a)lān, Wz. חזה‎ I (mas. חִזָּיֹון aus qatalān [BL, § 61cθ]; vok.p ḥezyôn[ôt] u. vok.b ḥizyonôt wohl aramaisierend od. nach qatlān), "Vision": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : חזוון 1QIsaa 17,4 (= חִזָּיוֹן Jes 22,1 mit [ayō] › [awō], vgl. Qimron 2018, § B 8.2.8)

  det.

  : החזיון[ 4Q371 frg. 1a-b,4 (L. des Artikels sehr unsicher)

  Semantik:


  1. : mit גיא "Tal" (vgl. Jes 22,1.5) 4Q371 frg. 1a-b,4 ]בגי החזיון[ "im Tal der Vision" (i.u.K.; par. 4Q372 frg. 1,7 l. בגי החזון, zu חזון)