זקן‎ III alt

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זקן‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/328/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatil, denom. v. זקן‎ I (mas. זָקֵן; she. zå̄qən), "alt": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : זקן 1QSa 2,7; + ל + ו: ולזקן CD 14,14

  det.

  : הזקן CII 135,2

  pl.abs.

  : זקנים 4Q481 frg. 1,1; Sir 35,9 (Ms.B 5r,11), mögl. a. מ]זקינים 4Q525 frg. 25,3 (L.u.; od. l. מ]זקינים u. zu זקן‎ II); + ו: וזקנים 1QpHab 6,11; + מן: מזקנים Sir 8,6 (Ms.A 3r,14; Ms.D 0v,6)

  cs.

  : זקני 1QM 13,1; + ל: לזקני 11QTa 42,13; + מן: מזקני 4Q365 frg. 7 i,4

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לזקניו CD 9,4

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : וזקניכה 4Q375 frg. 1 i,7

  + sf. 1.comm.pl.

  : זקנינו 4Q509 frg. 16,4

  det.

  : הזקנים 11QTa 65,10; + ו: והזקנים 1QS 6,8; CD 5,4

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : ]זקן ושבע ימים "alt und satt an Tagen" 2Q19 frg. 1,5 (vgl. Gen 25,8); neben ישיש "greis" Sir 8,6 (Ms.A 3r,1314; Ms.D 0v,56, Anfang erg.) אל תבייש אנוש ישיש כי נמנה מזקנים "beschäme keinen greisen Menschen, denn (auch) wir werden zu den Alten gezählt werden" (wörtl. "als [einer] von den Alten"); mit איש i.K. einer Ausschlussliste איש זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה "ein alter Mann, der (so) hinfällig ist, dass er sich nicht in der Gemeinde halten kann" od. "jemand, der (so) alt (ist, dass er zu) hinfällig ist, darf nicht in der Versammlung bleiben" 1QSa 2,7; _____ זקן לוא יחנו [ "einem Alten sind sie nicht gnädig" 4Q381 frg. 79,2 (vgl. Klgl 4,16 u. Dtn 28,50)


    1. : i.Zshg. d. Lohnabgabe an Bedürftige CD 14,1416 ולזקן אשר [יכר]ע ולאיש אשר ינו[ג]ע ולאשר ישבה לגוי נכר ולבתולה אשר אין לה ג[וא]ל ולנע[ר א]שר אין לו דורש "und für einen alten Mann, der gebückt ist, und einen Mann, der (mit einer Krankheit) geschlagen ist, und den, der gefangen in ein fremdes Volk geführt wurde, und für eine junge Frau, die keinen Löser hat, und für einen Jüngling, um den sich keiner kümmert"

    2. : i. Ausl. v. Hab 1,17 i. P. יאבדו רבים בחרב נערים אשישים וזקנים נשים וטף "sie werden viele mit dem Schwert vernichten, Jungen, Männer, und Alte, Frauen und Kinder" 1QpHab 6,1011 (vgl. Est 3,13)

    3. : 4Q502 frg. 19,23 זקנים וזק[נות -- בחורים] ובתולות נערים ונע[רות "alte Männer und alte Frauen ... Jünglinge und junge Frauen, männliche und weibliche Jugendliche"


   1. : i.K. einer Hierarchie הכוהנים ישבו לרשונה והזקנים בשנית ושאר כול העם "die Priester setzen sich als Erste, und die Ältesten als Zweite, dann der Rest des ganzen Volkes" 1QS 6,89; ספר לזקניו להבזותו "er erstattet seinen Ältesten Bericht, um ihn (scil. seinen Nächsten) verächtlich zu machen" CD 9,4; בין זקנים אל תקומם "tritt nicht bei Ältesten auf" Sir 35,9 (Ms.B 5r,11); ]יגון זקנינו ונכבד[ינו] "Kummer(,) unsere(r) Ältesten und unsere(r) Angesehenen" 4Q509 frg. 16,4 (i.u.K.)

   2. : ובאתה עם השבט ההואה וזקניכה ושופטיכה [א]ל המקום אשר יבחר אלוהיכה "und du sollst mit jenem Stamm und deinen Ältesten und deinen Richtern zu dem Ort, den dein Gott erwählen wird, kommen" 4Q375 frg. 1 i,78; לא נפחת נפתח בישראל מיום מות אלעזר ויהושע ויושוע והזקנים אשר עבדו את העשתרת "sie (scil. die Lade) war in Israel nicht geöffnet worden seit dem Todestag Eleasars und Josuas, und Josuas und der Ältesten, als man der Astarte diente (od.: die der Astarte dienten)" CD 5,34; Zit. Jes 9,1314 i. P. ביום אחד זקן "an einem einzigen Tag. Der Älteste ..." 4Q163 frg. 4-7 i,5

   3. : 1QM 13,1 ואחיו ה[כו]הנים והלויים וכול זקני הסרך עמו "und seine Brüder, die Priester und die Leviten und alle Ältesten der Schlachtordnung mit ihm"

   4. : 11QTa 42,1315 לזקני העדה לנשיאים לראשי בתי האבות לבני ישראל ולשרי האלפים ולשרי המאיות "für die Ältesten der Gemeinschaft, für die Fürsten, für die Sippenhäupter der Israeliten und für die Befehlshaber der Tausendschaften und für die Befehlshaber der Hundertschaften"; 4Q365 frg. 7 i,4 עבור לפני העם וקח אתכה מזקני העדה "geh dem Volk voran und nimm mit dir einige von den Ältesten der Gemeinschaft" (vgl. Ex 17,5)

   5. : וסמכו זקני הכוהנ[ים את ידיהמה] "und die Ältesten der Priester sollen ihre Hände aufstützen" 11QTa 15,18 (i.u.K.); ]ולקחו זקני הכוהני[ם] מדם הפר "und die Ältesten der Priester sollen vom Blut des Stiers nehmen" 11Q20 1,25

   6. : וכול זקני העיר ההיא הקרובה אל החלל ירחצו את ידיהמה על ראוש העגלה "und alle Ältesten jener Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände über dem Kopf der jungen Kuh waschen" 11QTa 63,45 (vgl. Dtn 21,6); והוציאוהו אל זקני עירו ואל שער ־־־־ מקומו ואמרו אל זקני עירו "und sie sollen ihn hinausbringen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes und zu den Ältesten seiner Stadt sagen" 64,34 (par. 4Q524 frg. 14,6; vgl. Dtn 21,1920); ופרשו השלמה לפני זקני העיר ההיא ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ההוא "und sie sollen den Mantel vor den Ältesten jener Stadt ausbreiten, und die Ältesten jener Stadt sollen jenen Mann ergreifen" 65,1314 (vgl. 4Q33 frg. 20-23,7; vgl. Dtn 22,1718) u. ohne explizite Nennung von עיר‎ I Z. 1011 ואמר אבי הנערה אל הזקנים "und der Vater des Mädchens soll zu den Ältesten sagen" (vgl. Dtn 22,16 u. B.VII)

   7. : 910 והוציאו את בתול<י>! הנערה אל הזקנים השער "und sie sollen die Belege für die Jungfräulichkeit der jungen Frau zu den Ältesten am Stadttor bringen" (vgl. Dtn 22,15 u. B.VI)

   8. : שמעון הזקן "Simeon, der Älteste" CII 135,12, od. i.S.v. "der Alte" als Bezeichnung des Familienpatriarchen od. eines bes. alten Familienmitglieds

  1. : והזקנים עמו "und die Ältesten/Alten mit ihm" 4Q275 frg. 3,1; ואראה זקנים[ "und ich sah die Alten/Ältesten" 4Q391 frg. 9,3; זקנים 4Q481 frg. 1,1 (wegen דייני Z.2 eher zu B "Älteste"); זקני 4Q502 frg. 110,1

  2. : mögl. מ]זקינים "Alte" 4Q525 frg. 25,3 (L.u.; i.u.K.; eher מ]זקינים "jene, welche alt geworden sind" u. zu זקן‎ II)

  Ableitungen:

  זקן‎ II