בגד‎ I nicht einer Abmachung od. Verpflichtung gemäß handeln

 • Version: 2.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בגד‎ I (Version 2.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1734/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BGD "(gegenüber jmd.) nicht einer Abmachung od. Verpflichtung gemäß handeln" › "treulos, verräterisch sein": bhe., mhe. selten u. meist i. Aufnahme v. 𝔐, wobei häufig die Konnotation des Betruges vorliegt, piyyut. (› spätere Midraschim)

  Formen:

  qal impf. 3.m.sg.

  : יבגוד 1QpHab 8,3

  3.m.pl.

  : יבגודו 1QIsaa 27,1 (= יִבְגְּדוּ־ Jes 33,1)

  1.comm.pl.

  : נבגוד 4Q265 frg. 3,2

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויבגוד 1QpHab 8,10

  3.m.pl.

  : ויבגדו CD 19,34

  ptz. m.pl.abs.

  : בגדים Sir 16,4 (Ms.A 6v,8), בוגדים 1QpHab 5,8; CD 1,12; Sir 16,4 (Ms.B 2v,13); + ל: לבוגדים 1QHa 10,12 (Suk. 2,10)

  det.

  : ]הבוגדים 1QpHab 2,1 (L.u., vgl. aber a. 2,3)

  inf.cs. + ל

  : לבגוד 1QS 7,18

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i. P. zu Hab 2,5 vom הכוהן הרשע "Frevelpriester" ויבגוד בחוקים בעבור הון "und er war abtrünnig von den Geboten um des Reichtums willen" 1QpHab 8,1011


     1. : 1QS 7,18 והאיש אשר תזוע רוחו מיסוד היחד לבגוד באמת "und der Mann, dessen Geist von der Grundlage der Gemeinschaft abweicht, so dass er abtrünnig wird von der Wahrheit" (s.a. A.III)

     2. : 2324 ושבה רוחו לבגוד ביחד ויצא מלפני הרבים "und wenn sich sein Geist abwendet, so dass er abtrünnig wird von der Gemeinschaft und weggeht von den Vielen"

     3. : vgl. CD 19,34 von den Männern, die in den Neuen Bund im Lande Damaskus eingetreten waren ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים "aber sie sind abtrünnig geworden und abgewichen vom Brunnen des lebendigen Wassers"

     4. : 4Q265 frg. 3,2 מד[ו]ע נבגוד איש[ ב]אחיהו "warum sind wir abtrünnig einer gegenüber dem anderen" (Mal 2,10)

   1. : i. P. zu Jes 10,13 יבגוד רבים "er wird treulos handeln an Vielen" 4Q163 frg. 4-7 ii,6 (i.u.K.)

   2. : mit adv. Obj. zur Angabe dessen, wodurch man treulos handelt 1QpHab 8,3 vom ואף כיא הון יבגוד גבר יהיר "und wie viel mehr handelt in Bezug auf Reichtum ein anmaßender Mann treulos" (für וְאַף כִּי־ הַיַּיִן בּוֹגֵד גֶּבֶר יָהִיר Hab 2,5; vgl. die Ausl. i. Z. 1011)

   3. : 11Q29 frg. 1,2 ]רוחו לבגוד ול[-- "sein Geist(,) treulos zu sein/werden" (die Paralleliserung mit 1QS 7,1819 [s. s.A.I.2.a] ist fraglich, vgl. aber auch das Nebeneinander von בגד‎ I u. רוח‎ III i. Mal 2,1516); Sir 30,34 (Ms.E 1v,14) העבד עבדך שלא יבקש נחת ואם נשא ראשו יבג[ו?ד "lass deinen Diener arbeiten, damit er nicht nach Ruhe trachtet und, wenn er sein Haupt erhebt, (dir?) treulos wird"


    1. : 3-mal im P. zum erg. Zit. Hab 1,5 (vgl. 𝔊 οι καταφρονηται für 𝔐 בַגּוֹיִם) 1QpHab 2,12 ]הבוגדים עם איש הכזב "die Abtrünnigen mit dem Lügenmann" (L. des ersten Artikels unsich.), teilw. erg. ועל הבוג[דים בברית] החדשה "und über die vom Neuen Bund Abtrünnigen" 3 u. הבו]גדים לאחרית הימים "die Abtrünnigen am Ende der Tage" 56; neben רשע‎ II "Frevler" in 5,89 למה תביטו בוגדים ותחריש בבלע רשע צדיק ממנו "warum schaut ihr auf Abtrünnige, und warum schweigst du, wenn ein Frevler einen verschlingt, der gerechter ist als er" (Zit. Hab 1,13, dort eher i.S.v. "Räuber" od. "Betrüger"); אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים הם סרי דרך "was er tun wird im letzten Geschlecht an der Gemeinschaft der Abtrünnigen; sie sind, die, die vom Weg abgewichen sind" CD 1,1213, vgl. 8,45 מאשר לא סרו מדרך בוגדים ויתגוללו בדרכי זונות "weil sie nicht abgewichen sind vom Weg der Abtrünnigen, sondern sich wälzten auf Wegen der Unzucht" (par. CD 19,17; vgl. וְדֶרֶךְ בֹּגְדִים Prov 13,15)

    2. : 1QHa 10,1112 (Suk. 2,910) ותשימני חרפה וקלס לבוגדים סוד אמת ובינה לישרי דרך "und du hast mich zu Schande und Spott für die Abtrünnigen gemacht, zu einem Rat der Wahrheit und Einsicht für die rechtschaffen Wandelnden"

    3. : Sir 16,4 (Ms.A 6v,78; Ms.B 2v,1314) מאחד ערירי ירא ייי תשב עיר וממשפחת בגדים תחרב "wegen eines einzigen Kinderlosen, der Jhwh fürchtet, bleibt eine Stadt bewohnt, aber wegen einer Familie von Abtrünnigen wird sie in Trümmern liegen (od. nif. verwüstet werden)"

   4. : i. P. zu Mi 1,9 ל]בגוד 1Q14 frg. 11,5 (L.u.); ותבגוד[ 4Q221 frg. 16,5

  Ableitungen:

  בגדות