אויל Tor, töricht

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אויל (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1603/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatīl (אול‎ I*) "Tor, töricht": bhe. in subst. u. attribut. Bed.piyyut./mahe.; vgl. a. אוילי

  Formen:

  m.sg.abs.

  : אויל 4Q177 frg. 9,7; CD 15,15; Sir 8,4 (Ms.A 3r,12; Ms.D 0v,4), statt אל 4Q177 frg. 12-13 ii,6 (DJD V) l. אל, אל‎ III; + ל: לאויל Sir 34,7 (Ms.B 3v,11)

  pl.abs.

  : אוילים[ 4Q469 frg. 3,2

  cs.

  : אוילי 4Q418 frg. 69 ii,4

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q177 frg. 9,7 ורשע אויל ופת[י "aber ein Frevler, ein Tor und ein Einfältiger"; i.Bz.a. Behinderung 4Q266 frg. 8 i,67 וכול היותו אויל [ומ]שוגע אל יבו וכול פתי ושוגה "und keiner, der töricht oder verrückt ist, darf (in die Gemeinschaft) eintreten; und kein Einfältiger und Irrender ..." (vgl. par. CD 15,15); i.K. einer Klage ה]נה כול שופטי נמצאו אויל[ים ... צדיקי פותיים "siehe, alle meine Richter erwiesen sich als Toren ... meine Gerechten als/waren Einfältige" 4Q439 frg. 1 i+2,6 (L. אוילים[ sicher in par. 4Q469 frg. 3,2; i.u.K.); i.K. v. Reichtum כי תקלה הוא לאויל _____ וכל פותה יוקש בו "fürwahr, eine Falle ist dies für einen Toren, und jeder, der sich leicht verführen lässt, wird darin gefangen" Sir 34,7 (Ms.B 3v,11)

   2. : 4Q177 frg. 9,7 s.o. I

   3. : 4Q266 frg. 8 i,67 (vgl. Hos 9,7) s.o. I

   4. : Sir 41,5 s.u. VI.3

   5. : i.K. der Suche nach der Weisheit Sir 6,20 (Ms.A 2r,21) עקובה היא לאויל ולא יכלכלנה חסר לב "unwegsam ist sie für einen Toren, und einer, dem es an Verstand mangelt, wird sie nicht erfassen"


    1. : i.K. endzeitl. Vernichtung 4Q418 frg. 69 ii,8 i.Ggs.z. דורשי אמת "Wahrheitssuchende" (Z. 7) כול אוילי לב "alle, die törichten Verstands sind" || בני עולה "Söhne des Unrechts" u. מחזיקי רשעה "die, die am Frevel festhalten"; ועתה אוילי לב מה טוב ללוא "und nun, die (ihr) törichten Verstands seid, was ist gut für den, der nicht ..." 4Q418 frg. 69 ii,4; frg. 205,2 אוילי לב (i.u.K.); 4Q425 frg. 1+3,8 ]אוילי לב (i.u.K.); mögl. a. 4Q418 frg. 58,1 ]אוילי ל[ב (i.u.K.)

    2. : Sir 8,4 (Ms.A 3r,1112; Ms.D 0v,4) [אל] תרגיל עם איש אויל פן יבוז לנדיבים "führe nicht verleumderische Reden mit jemandem, der töricht ist, damit er die Vornehmen nicht gering schätzt"

    3. : Sir 41,5 (Ms.B 10v,14) נין כי נמאס ... ונכד אויל "ein Nachkomme, der verachtet wird ... und die Nachkommenschaft eines Toren" (i.u.K.)

   6. : zu 4Q299 frg. 6 ii,3 s. אוילי