בכור Erstgeborenes

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בכור (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1431/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatul, Wz. *BKR "jung, früh sein" (SED II, 79–80; she. bå̄kor u. bikkor Dtn 15,19), ›/od. qutul (mas. בְּכֹ[ו]ר; Sec. βχωρ; BL, § 61zˈˈˈ), "Erstgeborenes" (Mensch u. Tier): he.; qatul zeigt sich mögl. i. f. בכורה mit Abstraktbedeutung (s.d.) u. she.; die Korrektur כבוכר 4Q423 frg. 8,4 neben qhe. בכור (בכר selten u. nur qb.) erlaubt die Annahme, dass qhe. zumindest teilw. qutul anzusetzen ist (mögl. a. mhe.1 mMaas 5,3 בָכְרֹות als aramaisierende Form ‹ /bukurōt/; anders Birnbaum 2008, 186–7)

  Formen:

  sg.abs.

  : בכור 4Q416 frg. 2 ii,13; Sir 36,17 (Ms.B 6v,10; L.u.); + כ: כבכור 4Q251 frg. 10,7, כבוכר 4Q423 frg. 8,4 (korr. aus כבוכר)

  cs.

  : בכור 11QTa 52,8; + ב: בבכור 8; + ו: ובכור 4Q423 frg. 3,4

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בבכורו 4Q175 1,22 (= בִּבְכֹרוֹ Jos 6,26; plene wohl a. 4Q379 frg. 22 ii,8, vgl. Feldman 2014, 99)

  + sf. 1.comm.sg.

  : בכורי 4Q252 4,3

  det.

  : הבכור 4Q364 frg. 12,2

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 4Q175 1,2223 בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה "mit seinem Erstgeborenen wird er ihr (scil. der Stadt) Fundament legen und mit seinem Jüngsten wird er ihre Tore einsetzen" (par. 4Q379 frg. 22 ii,89, Jos 6,26)


    1. : im Segen ראובן בכורי אתה "Ruben, mein Erstgeborener bist du" 4Q252 4,3 (Gen 49,3); wahrsch. מנש]ה הבכור "Manasse war der Erstgeborene" 4Q364 frg. 12,2 (Gen 48,14)

    2. : כי אה]בו כי בכור[ו] [הוא "denn er liebte ihn, denn er war sein Erstgeborener" 4Q51 frg. 102 ii+103-106,1314 (2 Sam 13,21 𝔊)     1. : וישימכה לו בכור "und er hat dich für sich zu einem Erstgeborenen gemacht" 4Q418 frg. 81+81a,5 (par. 4Q423 frg. 8,4, s.o. Formen)


     1. : im Gebet כיא קרתה [לי]שראל בני בכורי "denn du hast Israel 'mein Sohn, mein Erstgeborener' genannt" 4Q504 frg. 1-2R iii,56; רחם על עם נקרא בשמך ישראל בכור כיניתה "erbarme dich über das Volk, das bei deinem Namen genannt wurde, Israel, das du Erstgeborener nanntest" Sir 36,17 (Ms.B 6v,10)

     2. : ותשימהו לכה בן בכו[ר "und du hast ihn dir als erstgeborenen Sohn eingesetzt" 4Q369 frg. 1 ii,6

    3. : i. weisheitl. K. בכור ארים ש[ "einen Erstgeborenen(,) ich werde aufrichten ..." 4Q426 frg. 1 ii,2

   1. : כול הבכור אשר יולד בבקריכה ובצואנכה הזכרים תקדיש לי לוא תעבוד בבכור שורכה ולוא תגוז בכור צואנכה "jedes Erstgeborene, das geboren wird unter deinem Rindvieh und unter deinem Kleinvieh, die männlichen, sollst du mir weihen, und nicht sollst du mit dem Erstgeborenen deines Rinds arbeiten und nicht sollst du das Erstgeborene deines Kleinviehs scheren" 11QTa 52,79 (Dtn 15,19); || ראשית "Erstling" 4Q423 frg. 3,4 ראשית פרי בטנכה ובכור כל [בהמתכה "Erstling der Frucht deines Leibes und Erstgeborener von all deinem Vieh (?)"

   2. : mit unsicherem Bezug in 4Q251 frg. 10,7 הו]א כבכור "er ist wie ein Erstgeborener"; בכור[ 4Q299 frg. 52,4 (i.u.K. oder von כור‎ I "Schmelzofen"); 4Q504 frg. 26,5 ]בכור ; 4Q458 frg. 15,1 ]בכורי[ "mein (?) Erstgeborener" (od. von בכורים "Erstlinge")

  Ableitungen:

  בכורה , בכר