גלה‎ I wegziehen, ins Exil gehen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גלה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1378/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GLW (vgl. Kottsieper 1990, § 263), "wegziehen", "ins Exil gehen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : גלה 4Q162 2,4

  3.comm.pl.

  : גלו 4Q381 frg. 33+35,10 (i.u.K.; od. zu גלה‎ II od. גיל‎ I)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וגלה 1Q27 frg. 1 i,5

  impf. 1.comm.pl.

  : ]נגלה[ PAM 43.692 frg. 56,1 (L.u., i.u.K.; od. zu גלה‎ II)

  impf./impf.cons. 3.m.sg.

  : ו]יגל 4Q299 frg. 2,2

  ptz. f.sg.abs. + ו

  : וגולה 1QIsaa 41,20 (für גֹּלָה Jes 49,21)

  inf.cs. + ו

  : וגלות 4Q169 frg. 3-4 ii,5 (od. zu גלות); + כ: כגלות 1Q27 frg. 1 i,5

  hif. pf. 3.m.sg.

  : הג]לוה 4Q70 frg. 32 ii-35,26 (L.u.; korr. zu comm.pl. wie הִגְלוּ Jer 22,12)

  pf.cons. 1.comm.sg.

  : והגליתי CD 7,14

  inf.cs. + ל

  : להגלות 4Q238 frg. 1,2 (4Q468d frg. 1,2; i.u.K., od. zu גלה‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : als Zeichen der anbrechenden Heilszeit 1Q27 frg. 1 i,56 וגלה הרשע מפני הצדק כגלות [ח]ושך מפני אור "dann zieht das Unrecht weg von der Gerechtigkeit, wie die Finsternis weggeht vom Licht" (par. 4Q300 frg. 3,5); i. Ausl. v. Nah 3,3 i.K. von Gerichtsankündigungen gegen die דורשי החלקות "die, die nach Glattem suchen" 4Q169 frg. 3-4 ii,5 וגלות מפחד אויב "und Abwanderung auf Grund des Schreckens, den der Feind verbreitet" (weniger wahrsch. zu גלות "Wegführung")

   2. : Zit. v. Jes 5,13 i. P. לכן גלה עמי מבלי דעת "darum ist mein Volk aus Mangel an Erkenntnis in die Verbannung gezogen" 4Q162 2,4

   3. : mögl. || zu מכר‎ I nif. (erg. durch par. 1Q27 frg. 1 ii,6) 4Q299 frg. 2,2 ו]יגל בלוא ה[ון ונמכר בלוא מחיר "und zog in die Verbannung ohne Besitz und wurde verkauft ohne Gegenwert" (od. weniger wahrsch. hif. "führte ins Exil"); 1Q27 frg. 2,1 גלה "er ist weggegangen", 4Q381 frg. 33+35,10 ולא תראה בטוב נפשי כי ... גלו "und nicht wird meine Seele Gutes schauen, denn ... sind in die Verbannung gezogen" (mögl. a. zu גיל‎ I); PAM 43.692 frg. 56,1 ]נגלה[ "wir gehen ins Exil"


   1. : CD 7,1415 והגליתי את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק "und ich führe ins Exil den SKWT eures Königs und den KYWN eurer Bilder über die Wohnstätten von Damaskus hinaus" (für 𝔐 וּנְשָׂאתֶם אֵת סִכּוּת מַלְכְּכֶם ... וְהִגְלֵיתִי אֶתְכֶם "und ihr habt den Sikkut eures Königs getragen ... so werde ich euch gefangen wegführen")

   2. : 4Q274 frg. 3 i,1 ב]גלות אל את אישון עינו יקרא "als Gott seinen Augapfel (scil. Israel, vgl. Dtn 32,10) ins Exil geführt hatte, rief er (l. יקרא)" (vgl. Study Edition, 631) od. l. ב]גלות "wenn Gott öffnet die Pupille seines Auges, dann liest er" (so DJD XXXV, s. zu גלה‎ II); 4Q238 frg. 1,2 (4Q468d frg. 1,2) להגלות (i.u.K.) wegen ואראה "und ich sah" Z. 4 viell. eher v. גלה‎ II (s.d.)