אהל‎ I Wohnort, Zelt

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אהל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1303/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl (mas. אֹהֶל, she. å̄ʾol), Wz. *אהל "sich bei jmd. niederlassen, gemeinschaftlich wohnen" (bhe. Gen 13,12.18, vgl. Rabin 1961, 384–6 u. sem. qatl i.S.v. "Orts-, Hausgemeinschaft, Sippe" od. "Wohnort"), "Wohnort" u. bes. "Zelt": he.

  Formen:

  sg.abs. + מן

  : מאהל Sir 50,5 (Ms.B 19r,12)

  cs.

  : אהל 4Q372 frg. 1,13, אוהל 4Q365 frg. 31a-c,16 (L.u., = 𝔐 Num 10,3 אֹהֶל); Sir 6,14 (Ms.A 2r,16; ?, häufig cj. aus אוהב); + ב: באוהל 4Q365 frg. 26a-b,4 (= בְּאֹהֶל Num 1,1), באוהול 1QIsaa 13,22

  + sf. 3.m.sg.

  : אהלו 4Q476 frg. 1,6 (L.u., od. l. אהלו[); Sir 14,25 (Ms.A 6r,13); + ל: לאוהלו[ 11QTa 17,9 (od. l. לאוהלו[, vgl. Qimron 1996, 27); + מן: מאהלו 4Q265 frg. 6,4

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : באהלך[ 4Q179 frg. 2,3

  det.

  : האוהל[ 4Q365 frg. 8a-b,3 (= הָאֹהֶל Ex 26,36)

  pl.abs. + ו

  : ואהלים 4Q51 frg. 78-79,3 (= 2 Sam 7,23 𝔊; 𝔐 וֵאלֹהָיו)

  cs. + ב

  : באהלי 4Q184 frg. 1,7; + ו + ב: ובאהלי 4Q252 2,7 (= בְּאָהֳלֵי־ Gen 9,27); + מן: מאהלי 4Q381 frg. 31,2; CD 7,15

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לאהליו 4Q158 frg. 7-8,5

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : באהליהם 4Q299 frg. 79,6; CD 3,8

  + sf. 2.m.pl. + ב

  : בא[וה]ליכמ[ה 4Q364 frg. 21a-k,16 (= בְאָהֳלֵיכֶם Dtn 1,27)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 11QTa 17,9; i.K. des Sabbats אל יו[צא אי]ש מאהלו כלי ומאכ[ל] "nicht soll jemand herausbringen aus seiner Wohnstätte ein Gefäß oder eine Speise" 4Q265 frg. 6,4; מאהלי דמשק "über die Wohnstätten von Damaskus hinaus" CD 7,15 (vgl. מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק Amos 5,27); ובאהלי שם "und in den Wohnstätten Sems" 4Q252 2,7 (Gen 9,27)

   2. : מה נהדר בהשגיחו מאהל ובצאתו מבית הפרכת "wie herrlich ist er, wenn er blickt aus der Wohnstätte und wenn er hervorkommt aus dem Haus des Vorhangs" Sir 50,5 (Ms.B 19r,12); אהל ציון "Wohnstätte (in) Zion" 4Q372 frg. 1,13 (i.Ggs.z. במה על הר גבה "Kulthöhe auf einem hohen Berg" in Z. 12 als Bez. des Garizim)

   3. : מסכה לפתח האוהל[ "ein Vorhang für die Türöffnung des Stiftszelts" 4Q365 frg. 8a-b,3 (Ex 26,36); אוהל מועד "Versammlungszelt", sehr wahrsch. zu lesen und ergänzen z.B. in 4Q365 frg. 12a i,6 (Ex 26,36); 4Q367 frg. 1a-b,9 (Lev 12,6); 4Q522 frg. 9 ii,2

   4. : באהלי ישועה "Wohnstätten des Heils" 4Q427 frg. 7 i,14 (L.u.); 1QHa 20,6 (Suk. 12,3) באהלי כבוד וישועה "Wohnstätten der Herrlichkeit (L.u.) und des Heils" (|| מעון); מאהלי מות "Wohnstätten des Todes" 4Q381 frg. 31,2


   1. : 4Q158 frg. 7-8,5; 4Q299 frg. 79,6; CD 3,8; i.K. der Weisheit Sir 14,25 (Ms.A 6r,13)

   2. : באהלי דומה "Zelte des (Todes-)Schweigens" 4Q184 frg. 1,7 (s. zu אהל‎ II)

  1. : Sir 6,14 (Ms.A 2r,16) als Konjektur aus אוהב vorgeschlagen אוהב אמונה אוהב תקוף "ein zuverlässiger Freund ist ein starker Schutz" (Smend 1906b, 55 et al.) statt אוהב אמונה אוהב תקוף "ein zuverlässiger Freund ist ein starker Freund"

  Ableitungen:

  אהל‎ II