דעה Wissen, Einsicht, Erkenntnis

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דעה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1018/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  f. zu דע (mas. דֵּעָה; Hier. deah), "Wissen", "Einsicht", "Erkenntnis", mhe. a. "Ansicht", "Gesinnung" (vgl. דעת): he.

  Formen:

  f.sg.abs.

  : דעה 1QS 11,6; Sir 51,16 (Ms.B 21r,12); + ב: בדעה 1QS 9,18, בדעהא 7,4; + ב + ו: ובדעה 4Q418 frg. 69 ii,4; + ו: ודעה 1Q27 frg. 1 i,7; + ל: לדעה 1QS 11,15

  cs. + sf. 3.m.sg. + ו

  : ודעתו 4Q421 frg. 1a i,2

  pl.abs.

  : דעות 4Q427 frg. 7 i,20; CD 20,5

  det.

  : הדעות 1QHa 9,28 (Suk. 1,26)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 1QS 11,6 תושיה אשר נסתרה מאנוש דעה ומזמת ערמה מבני אדם "Einsicht, die verborgen ist vor einem Menschen, Erkenntnis und Besonnenheit der Klugheit vor Menschensöhnen"


     1. : 1Q27 frg. 1 i,7 ודעה תמלא תבל ואין שם לע[ד] אולת "und Erkenntnis erfüllt den Erdkreis und es gibt dort nie mehr Torheit"

     2. : 4Q215a frg. 1 ii,5 ומלאה הארץ דעה ותהלת אל "und die Erde wird erfüllt sein von Erkenntnis und Gotteslob" (ähnl. Jes 11,9, Hab 2,14)

    1. : ו]שוקד[ים] על כול דעה "und die, die bedacht sind auf alle Erkenntnis" 4Q418 frg. 69 ii,1011 (i.u.K.); דעה ולא שחרו בינ[ה "Erkenntnis und sie suchten keine Einsicht" frg. 55,5 (i.u.K.); pl. לכת קוי דעות "um zu wandeln als solche, die auf Erkenntnisse hoffen" 4Q427 frg. 7 i,20


    1. : ובידכה צדקה ובמחשבתכה כול דעה "und in deiner Hand ist Gerechtigkeit und in deinem Denken jegliche Erkenntnis" 1QHa 19,1011 (Suk. 11,78); || אמת "Wahrheit, Zuverlässigkeit" הלוא באמת ישעשע לעד ודעה [לנצח ]תשרתנו "freut er sich nicht für immer an der Wahrheit und dient ihm nicht auf Dauer Erkenntnis" 4Q418 frg. 69 ii,12; mit תבנית "Urbild, Bauplan", || חכמה u. בינה i.Zshg. des himml. Thronsaals סוד חוכמא ותבנית דעה ומקור מבינה "ein Fundament der Weisheit, ein Urbild der Erkenntnis und eine Quelle der Einsicht" 4Q286 frg. 1 ii,6


     1. : 1QS 11,1516 ברוכ אתה אלי הפותח לדעה לב עבדכה "gepriesen seist du, mein Gott, der das Herz deines Knechts für Erkenntnis öffnet" u. Z. 1718 אתה הוריתה כול דעה "du hast jede Erkenntnis gelehrt"; 4Q436 frg. 1a+b i,2 לתת לחכמים דעה "um (den) Weisen Erkenntnis zu geben"

     2. : 4Q426 frg. 1 i,4 ]נתן אל בלבבי דעה ובינה "Gott gab in mein Herz Erkenntnis und Einsicht" (i.u.K.)

     3. : 4Q401 frg. 35,1 ש]כל ודעה "Einsicht und Erkenntnis"; 1QHa 19,3031 (Suk. 11,2728) נתתה לעבדכה שכל דעה להבין בנפלאותיכה "du hast deinem Knecht Einsicht der Erkenntnis gegeben, um in deine Wundertaten Einsicht zu gewinnen"

     4. : 6,36 (Suk. 14,25) ואני עבדך חנותני ברוח דעה "und mich, deinen Knecht, mich hast du begnadet mit einem Geist der Erkenntnis"


    1. : מאל הדעות כול הויה "vom Gott der Erkenntnisse ist alles Seiende" 1QS 3,15; לכה אתה אל הדעות כול מעשי הצדקה "dein, dein, Gott der Erkenntnisse, sind alle Werke der Gerechtigkeit" 1QHa 9,28 (Suk. 1,26); הלוא אל [ה]דעות "ist denn nicht der Gott der Erkenntnisse ..." 4Q418 frg. 55,5 (i.u.K.); כי אל הודועות הכינה "denn der Gott der Erkenntnisse hat sie gegründet" 1QHa 20,1314 (Suk. 12,1011); ברוך אתה אל הדעות אשר הכינות[ה] "gepriesen seist du, Gott der Erkenntnisse, der du gegründet hast" 22,34 (Suk. frg. 4,15; i.u.K.) u. אל הדעות סוד אמת וברז נהיה פרש את אושה "der Gott der Erkenntnisse ist die Grundlage der Wahrheit und im Geheimnis des Gewordenen breitet er ihr Fundament aus" 4Q417 frg. 1 i,89

    2. : לאלוהי דעות "dem Gott der Erkenntnisse" 4Q510 frg. 1,2 (i.u.K.); כיא הופיע כבוד אלוהי דעות "denn die Herrlichkeit des Gottes der Erkenntnisse ist strahlend sichtbar geworden" 4Q511 frg. 1,78, mögl. zu erg. a. i. frg. 143,2 ]דעות (L.u.)

    3. : יוכיחוהו אנשי דעות "kundige Männer sollen ihn zurechtweisen" CD 20,45


   1. : mögl. i.Zshg. dessen, was jmd. in die Gemeinschaft einbringt ח]כמתו ודעתו ובינתו "seine Weisheit, seine Kenntnis, seine Einsicht" 4Q421 frg. 1a i,2 (i.u.K.); am Schluss von Sir והרבה מצאתי דעה "und vielfach fand ich Wissen" Sir 51,16 (Ms.B 21r,12)


    1. : 1QS 7,4 והאיש אשר יצחה בלו משפט את רעהו בדעהא "und der Mann, der ohne Gerichtsurteil/Recht seinen Nächsten wissentlich rügt"

    2. : 9,18 להנחותם בדעה וכן להשכילם ברזי פלא "um sie kundig zu leiten und so verständig zu machen in den wunderbaren Geheimnissen"

  1. : ובדעה כול גליהם "und mit (Er-)Kenntnis alle ihre Wellen/ihre Jubelnden" 4Q418 frg. 69 ii,4 (i.u.K.)