Versionen

4Q76

©

Copyright


frg. 1
1[ולא בא]ה֯ ו֯לא ע֯[ליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את]
 • (Sach 14,18) וְלֹ֥א בָאָ֖ה וְלֹ֣א עֲלֵיהֶ֑ם תִּֽהְיֶ֣ה הַמַּגֵּפָ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִגֹּ֤ף יְהוָה֙ אֶת־
2[הגוים ]א֯שר לא יע֯[לו לחג את חג הסכות ]
 • (Sach 14,18) הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יַֽעֲל֔וּ לָחֹ֖ג אֶת־ חַ֥ג הַסֻּכּֽוֹת׃
1
12-- הלוא אב אחד לכלנו ]ה֯לוא
13[אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחי]הו לחלל ברית
 • (4Q265 frg. 3,1) אל] (4Q265 frg. 3,2) [אחד] בראנו מד[ו]ע (מדוע) נבגוד איש֯[ ב]אחיהו
 • (Mal 2,10) אֵ֥ל אֶֽחָ֖ד בְּרָאָ֑נוּ מַדּ֗וּעַ נִבְגַּד֙ אִ֣ישׁ בְּאָחִ֔יו לְחַלֵּ֖ל בְּרִ֥ית
14[אבתינו בגדה יהודה ותועבה נעשתה בי]ש֯ר֯אל ובירושלם
 • (Mal 2,10) אֲבֹתֵֽינוּ׃ (Mal 2,11) בָּגְדָ֣ה יְהוּדָ֔ה וְתוֹעֵבָ֛ה נֶעֶשְׂתָ֥ה בְיִשְׂרָאֵ֖ל וּבִירֽוּשָׁלָ֑͏ִם
15[כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל ]בית אל נכר
 • (Mal 2,11) כִּ֣י ׀ חִלֵּ֣ל יְהוּדָ֗ה קֹ֤דֶשׁ יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר אָהֵ֔ב וּבָעַ֖ל בַּת־ אֵ֥ל נֵכָֽר׃
16[יכרת יהוה לאיש אשר יע]ש֯נ֯ה עד וענה מא֯ה֯ל[י ]יעקוב
 • (Mal 2,12) יַכְרֵ֨ת יְהוָ֜ה לָאִ֨ישׁ אֲשֶׁ֤ר יַעֲשֶׂ֙נָּה֙ עֵ֣ר וְעֹנֶ֔ה מֵאָהֳלֵ֖י יַֽעֲקֹ֑ב
17[ומגיש מנחה ליה]ו֯ה צבאות וזאת שנית֯[ ת]עשו כסות
 • (Mal 2,12) וּמַגִּ֣ישׁ מִנְחָ֔ה לַֽיהוָ֖ה צְבָאֽוֹת׃ פ (Mal 2,13) וְזֹאת֙ שֵׁנִ֣ית תַּֽעֲשׂ֔וּ כַּסּ֤וֹת
18[דמעה את מז]ב֯ח יהוה ובכי ואנקה מאון עוד פנות
 • (Mal 2,13) דִּמְעָה֙ אֶת־ מִזְבַּ֣ח יְהוָ֔ה בְּכִ֖י וַֽאֲנָקָ֑ה מֵאֵ֣ין ע֗וֹד פְּנוֹת֙
19[אל המנחה ולקחת רצון מי]ד֯כם ואמרתם על מה על כי
 • (Mal 2,13) אֶל־ הַמִּנְחָ֔ה וְלָקַ֥חַת רָצ֖וֹן מִיֶּדְכֶֽם׃ (Mal 2,14) וַאֲמַרְתֶּ֖ם עַל־ מָ֑ה עַ֡ל כִּי־
20[יהוה העיד בינך ובין א]ש֯ת נעוריך והיא חברתך
 • (Mal 2,14) יְהוָה֩ הֵעִ֨יד בֵּינְךָ֜ וּבֵ֣ין ׀ אֵ֣שֶׁת נְעוּרֶ֗יךָ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ בָּגַ֣דְתָּה בָּ֔הּ וְהִ֥יא חֲבֶרְתְּךָ֖
2
1[ואשת בריתך ולא אחד עשה] ושאר
 • (Mal 2,14) וְאֵ֥שֶׁת בְּרִיתֶֽךָ׃ (Mal 2,15) וְלֹא־ אֶחָ֣ד עָשָׂ֗ה וּשְׁאָ֥ר
2[רוח לו ואמרתם מה ]האחד מבקש זרע
 • (Mal 2,15) ר֙וּחַ֙ ל֔וֹ וּמָה֙ הָֽאֶחָ֔ד מְבַקֵּ֖שׁ זֶ֣רַע
3[אלהים ונשמרתם ]ברוחכם ובאשת
 • (Mal 2,15) אֱלֹהִ֑ים וְנִשְׁמַרְתֶּם֙ בְּר֣וּחֲכֶ֔ם וּבְאֵ֥שֶׁת
4[נעוריך אל יב]גד כי אם שנתה שלח
 • (Mal 2,15) נְעוּרֶ֖יךָ אַל־ יִבְגֹּֽד׃ (Mal 2,16) כִּֽי־ שָׂנֵ֣א שַׁלַּ֗ח
5[אמר יהוה ]אל ישראל יכסו חמס על
 • (Mal 2,16) אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְכִסָּ֤ה חָמָס֙ עַל־
6[לבו]ש֯י֯ אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם
 • (Mal 2,16) לְבוּשׁ֔וֹ אָמַ֖ר יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם בְּרוּחֲכֶ֖ם
7[ול]א֯ תבגדו ______ ה֯וגעתם (והגעתם)
8[אלהי]ם בדבריכם ואמרתם במה הגענו (הגו֯ענו)
 • (Mal 2,17) יְהוָה֙ בְּדִבְרֵיכֶ֔ם וַאֲמַרְתֶּ֖ם בַּמָּ֣ה הוֹגָ֑עְנוּ
9[באמר]כם כל עשי רע טוב בע[יני יהוה]
 • (Mal 2,17) בֶּאֱמָרְכֶ֗ם כָּל־ עֹ֨שֵׂה רָ֜ע ט֣וֹב ׀ בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֗ה
10[ובהם הוא] חפץ או איה אל[הי ה]משפט
 • (Mal 2,17) וּבָהֶם֙ ה֣וּא חָפֵ֔ץ א֥וֹ אַיֵּ֖ה אֱלֹהֵ֥י הַמִּשְׁפָּֽט׃
11ל֯כ֯ן֯ ה֯[נני ]ש֯ו֯לח מ֯ל֯[אכי ופנה ]דרך לפני
 • (Mal 3,1) הִנְנִ֤י שֹׁלֵחַ֙ מַלְאָכִ֔י וּפִנָּה־ דֶ֖רֶךְ לְפָנָ֑י
12ופתאם֯ יבאו אל הי֯[כלו האד]ו֯ן אשר אתם
 • (Mal 3,1) וּפִתְאֹם֩ יָב֨וֹא אֶל־ הֵיכָל֜וֹ הָאָד֣וֹן ׀ אֲשֶׁר־ אַתֶּ֣ם
13מבקשים ומלאך הב[רית אשר א]תם חפצים
 • (Mal 3,1) מְבַקְשִׁ֗ים וּמַלְאַ֨ךְ הַבְּרִ֜ית אֲשֶׁר־ אַתֶּ֤ם חֲפֵצִים֙
14הני (הנו) בא֯ אמר יהוה צב֯[אות ו]מ֯י מכלכל
 • (Mal 3,1) הִנֵּה־ בָ֔א אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 3,2) וּמִ֤י מְכַלְכֵּל֙
15אותם באו ומי העומד[ ב]ה֯ראותו כי הוא
 • (Mal 3,2) אֶת־ י֣וֹם בּוֹא֔וֹ וּמִ֥י הָעֹמֵ֖ד בְּהֵרָֽאוֹת֑וֹ כִּֽי־ הוּא֙
16כאש מצרף֯ וכברית מכבסים וישב
 • (Mal 3,2) כְּאֵ֣שׁ מְצָרֵ֔ף וּכְבֹרִ֖ית מְכַבְּסִֽים׃ (Mal 3,3) וְיָשַׁ֨ב
17מצרף ומט֯[ה]ר כסף וטהר את בני לוי
 • (Mal 3,3) מְצָרֵ֤ף וּמְטַהֵר֙ כֶּ֔סֶף וְטִהַ֤ר אֶת־ בְּנֵֽי־ לֵוִי֙
18וזקק אותם כזהב וככסף ו[היו] ליהוה מגישי
 • (Mal 3,3) וְזִקַּ֣ק אֹתָ֔ם כַּזָּהָ֖ב וְכַכָּ֑סֶף וְהָיוּ֙ לַֽיהוָ֔ה מַגִּישֵׁ֥י
19מנחה בצדקה וערבה ליהוה מנח[ת] יהודה
 • (Mal 3,3) מִנְחָ֖ה בִּצְדָקָֽה׃ (Mal 3,4) וְעָֽרְבָה֙ לַֽיהוָ֔ה מִנְחַ֥ת יְהוּדָ֖ה
20וירושלם כימי עולם וכשנים קדמ֯[נ]יות
 • (Mal 3,4) וִירֽוּשָׁלָ֑͏ִם כִּימֵ֣י עוֹלָ֔ם וּכְשָׁנִ֖ים קַדְמֹנִיּֽוֹת׃
3
1[וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים]
 • (Mal 3,5) וְקָרַבְתִּ֣י אֲלֵיכֶם֮ לַמִּשְׁפָּט֒ וְהָיִ֣יתִי ׀ עֵ֣ד מְמַהֵ֗ר בַּֽמְכַשְּׁפִים֙
2[ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר]
 • (Mal 3,5) וּבַמְנָ֣אֲפִ֔ים וּבַנִּשְׁבָּעִ֖ים לַשָּׁ֑קֶר וּבְעֹשְׁקֵ֣י שְׂכַר־
3[שכיר] אל֯[מנה יתום ומטי גר ולא יראוני אמר]
 • (Mal 3,5) שָׂ֠כִיר אַלְמָנָ֨ה וְיָת֤וֹם וּמַטֵּי־ גֵר֙ וְלֹ֣א יְרֵא֔וּנִי אָמַ֖ר
4[י]ה֯וה צב[אות כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני]
 • (4Q78 frg. 35,1) [בני
 • (Mal 3,5) יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 3,6) כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה לֹ֣א שָׁנִ֑יתִי וְאַתֶּ֥ם בְּנֵֽי־
5יעקוב ל[א כליתם למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם]
 • (4Q78 frg. 35,1) יעקב לא כל]יתם כ֯[מימי אבתיכם] (4Q78 frg. 35,2) [סרתם מחקי ול]א֯ שמרתם
 • (Mal 3,6) יַעֲקֹ֖ב לֹ֥א כְלִיתֶֽם׃ (Mal 3,7) לְמִימֵ֨י אֲבֹתֵיכֶ֜ם סַרְתֶּ֤ם מֵֽחֻקַּי֙ וְלֹ֣א שְׁמַרְתֶּ֔ם
6שובו אלי֯[ ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות]
 • (4Q78 frg. 35,2) [שובו אלי] (4Q78 frg. 35,3) [ואשובה אליכם אמר י]ה֯וה אל֯[הים צבאות]
 • (Mal 3,7) שׁ֤וּבוּ אֵלַי֙ וְאָשׁ֣וּבָה אֲלֵיכֶ֔ם אָמַ֖ר יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת
7ואמרת במ[ה נשוב היקבע אדם אלהים כי אתם]
 • (Mal 3,7) וַאֲמַרְתֶּ֖ם בַּמֶּ֥ה נָשֽׁוּב׃ (Mal 3,8) הֲיִקְבַּ֨ע אָדָ֜ם אֱלֹהִ֗ים כִּ֤י אַתֶּם֙
8קבעים את[י ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה ]
 • (Mal 3,8) קֹבְעִ֣ים אֹתִ֔י וַאֲמַרְתֶּ֖ם בַּמֶּ֣ה קְבַעֲנ֑וּךָ הַֽמַּעֲשֵׂ֖ר וְהַתְּרוּמָֽה׃
9ו֯מראים אתם ר֯א֯י֯ם[ ואתי אתם קבעים הגוי כלו ]
 • (Mal 3,9) בַּמְּאֵרָה֙ אַתֶּ֣ם נֵֽאָרִ֔ים וְאֹתִ֖י אַתֶּ֣ם קֹבְעִ֑ים הַגּ֖וֹי כֻּלּֽוֹ׃
10הביאו את כל מעשר אל בי[ת האוצר ויהי טרף]
 • (Mal 3,10) הָבִ֨יאוּ אֶת־ כָּל־ הַֽמַּעֲשֵׂ֜ר אֶל־ בֵּ֣ית הָאוֹצָ֗ר וִיהִ֥י טֶ֙רֶף֙
11בבתי ובחנוני נא בזות אמר[ יהוה צבאות אם לא]
 • (Mal 3,10) בְּבֵיתִ֔י וּבְחָנ֤וּנִי נָא֙ בָּזֹ֔את אָמַ֖ר יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת אִם־ לֹ֧א
12אפתח לכם את ארבות֯ הש[מים והריקתי לכם]
 • (Mal 3,10) אֶפְתַּ֣ח לָכֶ֗ם אֵ֚ת אֲרֻבּ֣וֹת הַשָּׁמַ֔יִם וַהֲרִיקֹתִ֥י לָכֶ֛ם
13את הברכה עד בלי די וג[ערתי לכם באכל ולא ישחת]
 • (Mal 3,10) בְּרָכָ֖ה עַד־ בְּלִי־ דָֽי׃ (Mal 3,11) וְגָעַרְתִּ֤י לָכֶם֙ בָּֽאֹכֵ֔ל וְלֹֽא־ יַשְׁחִ֥ת
14לכם את פרי֯ האדמה ולא[ תשכל לכם הגפן בשדה]
 • (Mal 3,11) לָכֶ֖ם אֶת־ פְּרִ֣י הָאֲדָמָ֑ה וְלֹא־ תְשַׁכֵּ֨ל לָכֶ֤ם הַגֶּ֙פֶן֙ בַּשָּׂדֶ֔ה
15אמר יהוה צבאות֯ ואשרו א[תכם כל הגוים כי]
 • (Mal 3,11) אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 3,12) וְאִשְּׁר֥וּ אֶתְכֶ֖ם כָּל־ הַגּוֹיִ֑ם כִּֽי־
16תהיו אתם אר[ץ] ח֯פץ[ אמר יהוה צבאות חזקו]
 • (Mal 3,12) תִהְי֤וּ אַתֶּם֙ אֶ֣רֶץ חֵ֔פֶץ אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ ס (Mal 3,13) חָזְק֥וּ
17עלי דבריכם אמ[ר יהוה ואמרתם מ]ה֯
 • (Mal 3,13) עָלַ֛י דִּבְרֵיכֶ֖ם אָמַ֣ר יְהוָ֑ה וַאֲמַרְתֶּ֕ם מַה־
18נדברנו עליך אמר֯[תם שוא עבד אלהים]
 • (Mal 3,13) נִּדְבַּ֖רְנוּ עָלֶֽיךָ׃ (Mal 3,14) אֲמַרְתֶּ֕ם שָׁ֖וְא עֲבֹ֣ד אֱלֹהִ֑ים
19ומה בצע כי שמרנו משמר֯[תו וכי הלכנו קדרנית]
 • (Mal 3,14) וּמַה־ בֶּ֗צַע כִּ֤י שָׁמַ֙רְנוּ֙ מִשְׁמַרְתּ֔וֹ וְכִ֤י הָלַ֙כְנוּ֙ קְדֹ֣רַנִּ֔ית
4
1[מפני יהוה צב]אות ועתה֯[ אנחנו מאשרים זדים גם]
 • (Mal 3,14) מִפְּנֵ֖י יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 3,15) וְעַתָּ֕ה אֲנַ֖חְנוּ מְאַשְּׁרִ֣ים זֵדִ֑ים גַּם־
2[נבנו עשי רשעה ]וגם בחנו[ אלהים וימלטו אז נדברו]
 • (CD 20,17) א֯ז֯ נדב֯ר֯ו֯
 • (Mal 3,15) נִבְנוּ֙ עֹשֵׂ֣י רִשְׁעָ֔ה גַּ֧ם בָּחֲנ֛וּ אֱלֹהִ֖ים וַיִּמָּלֵֽטוּ׃ (Mal 3,16) אָ֧ז נִדְבְּר֛וּ
3[יראי יהוה איש ]על רעהו ו֯י֯ק֯ש֯ב יהוה ו֯[ישמע ויכתב ספר]
 • (CD 20,17) איש (CD 20,18) אל רעהו֯ ויקשב (CD 20,19) אל֯ אל ד֯ב֯ר֯יה֯ם֯ וישמע֯ ויכתב ס֯פ֯ר
 • (Mal 3,16) יִרְאֵ֥י יְהוָ֖ה אִ֣ישׁ אֶת־ רֵעֵ֑הוּ וַיַּקְשֵׁ֤ב יְהוָה֙ וַיִּשְׁמָ֔ע וַ֠יִּכָּתֵב סֵ֣פֶר
4[זכרון לפניו ליראי ]יהוה ולחשבי שמו ויהיו
 • (CD 20,19) ז֯כ֯רון֯ ל֯פ֯נ֯י֯ו֯ לירא֯י֯ א֯ל ול֯ח֯ושבי (CD 20,20) שמו֯
 • (Mal 3,16) זִכָּר֤וֹן לְפָנָיו֙ לְיִרְאֵ֣י יְהוָ֔ה וּלְחֹשְׁבֵ֖י שְׁמֽוֹ׃ (Mal 3,17) וְהָ֣יוּ
5[לי אמר יהוה צבאות ליום ]אשר אני עשה סגלה וח֯מ֯ל[תי]
 • (Mal 3,17) לִ֗י אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת לַיּ֕וֹם אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י עֹשֶׂ֣ה סְגֻלָּ֑ה וְחָמַלְתִּ֣י
6[עליהם כאשר יחמל איש על ]בנו העובד א֯ת֯[ו ושבתם]
 • (CD 20,20) ו֯ש֯ב֯ת֯ם֯
 • (Mal 3,17) עֲלֵיהֶ֔ם כַּֽאֲשֶׁר֙ יַחְמֹ֣ל אִ֔ישׁ עַל־ בְּנ֖וֹ הָעֹבֵ֥ד אֹתֽוֹ׃ (Mal 3,18) וְשַׁבְתֶּם֙
7[וראיתם בין צדיק לרשע בין ע]ב֯ד֯[ אלהים לאשר לא]
 • (CD 20,20) ו֯ר֯א֯י֯ת֯ם֯ ב֯ין צדיק (CD 20,21) ורשע בין עבד֯ א֯ל לאשר לא
 • (Mal 3,18) וּרְאִיתֶ֔ם בֵּ֥ין צַדִּ֖יק לְרָשָׁ֑ע בֵּ֚ין עֹבֵ֣ד אֱלֹהִ֔ים לַאֲשֶׁ֖ר לֹ֥א
8[עבדו כי הנה היום בא ]בער [כתנור והיו כל זדים]
 • (CD 20,21) עבדו
 • (Mal 3,18) עֲבָדֽוֹ׃ ס (Mal 3,19) כִּֽי־ הִנֵּ֤ה הַיּוֹם֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּתַּנּ֑וּר וְהָי֨וּ כָל־ זֵדִ֜ים
9[וכל עשה רשעה קש ולהט א]ת֯ם היום הבא אמ֯[ר]
 • (Mal 3,19) וְכָל־ עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְלִהַ֨ט אֹתָ֜ם הַיּ֣וֹם הַבָּ֗א אָמַר֙
10[יהוה צבאות א]ש֯ר֯[ לא ]יעזב להם שרש וענף
 • (Mal 3,19) יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁ֛ר לֹא־ יַעֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְעָנָֽף׃
11[וזרחה ]ל֯כם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
 • (Mal 3,20) וְזָרְחָ֨ה לָכֶ֜ם יִרְאֵ֤י שְׁמִי֙ שֶׁ֣מֶשׁ צְדָקָ֔ה וּמַרְפֵּ֖א בִּכְנָפֶ֑יהָ
12[ויצאת]ם ופשתם כעגל מרבק ועוצותם רשעים
 • (Mal 3,20) וִֽיצָאתֶ֥ם וּפִשְׁתֶּ֖ם כְּעֶגְלֵ֥י מַרְבֵּֽק׃ (Mal 3,21) וְעַסּוֹתֶ֣ם רְשָׁעִ֔ים
13[כי יהיו ]אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני
 • (Mal 3,21) כִּֽי־ יִהְי֣וּ אֵ֔פֶר תַּ֖חַת כַּפּ֣וֹת רַגְלֵיכֶ֑ם בַּיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אֲנִ֣י
14[עשה אמר יהו]ה צבאות זכרו תורת מש֯ה [ע]בדי
 • (Mal 3,21) עֹשֶׂ֔ה אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ פ (Mal 3,22) זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י
15[אשר צויתי או]ת֯[ו ב]חורב ע֯ל֯ כ֯ל י֯[שר]אל חקים ו[משפטים ]
 • (Mal 3,22) אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים׃
16[הנה אנכי שלח ]לכם את אליהו הנב[יא]
 • (Mal 3,23) הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא
17לפני֯[ בוא יום יהוה הגדול וה]נ֯ו֯ר֯א֯
 • (Mal 3,23) לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃
18והשיב לב]
19אבות[ על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא]
 • (Mal 3,24) אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וְלֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־ אֲבוֹתָ֑ם פֶּן־ אָב֕וֹא
20והכיתי[ את הארץ חרם ]
 • (Mal 3,24) וְהִכֵּיתִ֥י אֶת־ הָאָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃
5
3[ויהי דבר יהוה אל יונ]ה֯ ב֯ן֯[ א]מ֯[תי לאמר קום]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,4) ויהי דבר יה֯וה א֯ל י֯ונה[ בן ]אמתי לא֯[מר קום
 • (Mur. 88 10,2) ויהי [דבר] י֯ה֯ו֯ה א֯ל֯ [י]ו֯נה בן אמת[י] לאמר֯ [קום
 • (Jona 1,1) וַֽיְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ יוֹנָ֥ה בֶן־ אֲמִתַּ֖י לֵאמֹֽר׃ (Jona 1,2) ק֠וּם
4[לך אל נינ]ו֯א העיר[ ]הגד[ו]ל[ה וקרא עליה]
5[כי עלתה ר]ע֯ת֯ם לפני[ ויק]ם י֯ו֯נ֯[ה לברח]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,5) כי עלתה רעת[ם ]ל֯[פני ויקם יונה לברח
 • (Mur. 88 10,3) כי עלת֯ה ר֯עתם לפני [ויקם יונה לברח]
 • (Jona 1,2) כִּֽי־ עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי׃ (Jona 1,3) וַיָּ֤קָם יוֹנָה֙ לִבְרֹ֣חַ
6[תרשי]ש מלפני יהוה [ויר]ד יפא וי[מצא]
7[אניה באה תרשיש ]ויתן שכר֯[ה וירד בה לבוא עמהם]
8[תרשישה מלפני יהוה וי]ה֯ו֯ה֯ ה֯[טיל רוח גדולה אל הים]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,7) תרשיש מלפני֯[ יהוה ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים
 • (Mur. 88 10,5) תרשישה מ֯לפני [י]הוה ו֯י֯ה֯[וה ה]טיל (Mur. 88 10,6) רוח֯ ג֯ד֯[ו]ל֯ה֯ א֯[ל ה]ים
 • (Jona 1,3) תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י יְהוָֽה׃ (Jona 1,4) וַֽיהוָ֗ה הֵטִ֤יל רֽוּחַ־ גְּדוֹלָה֙ אֶל־ הַיָּ֔ם
9[וי]הי סער גדול בים[ והאניה חשבה להשבר ]
10ו[ייר]א֯ו֯[ המ]לחים ויזעקו[ איש אל אלהיו ויטלו את]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,8) וייראו המלחים ויזעקו איש] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,9) אל אלוהי֯ו ויטילו[ את
 • (Mur. 88 10,7) [ויי]ר֯או ה[מ]ל[חים ויז]עקו֯ א֯יש א֯ל אלהיו ויטלו את
 • (Jona 1,5) וַיִּֽירְא֣וּ הַמַּלָּחִ֗ים וַֽיִּזְעֲקוּ֮ אִ֣ישׁ אֶל־ אֱלֹהָיו֒ וַיָּטִ֨לוּ אֶת־
11הכ֯[ל]ים אשר באניה[ לים להקל מעליהם ויונה]
16[ונפילה גרלות ונדעה בשלמי הרע]ה֯ הזאת֯[ לנו]
 • (4Q81 1,4) ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה ]הזאת לנו
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,13) ונפילה גור]ל[ות ונ]דעה בשלמ֯[י ה]ר֯[עה הזאת] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,14) [לנו
 • (Mur. 88 10,11) ונפילה֯ גורלות ונדעה֯ [בשלמ]י הרעה הזא֯ת֯ [לנו]
 • (Jona 1,7) וְנַפִּ֣ילָה גֽוֹרָל֔וֹת וְנֵ֣דְעָ֔ה בְּשֶׁלְּמִ֛י הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את לָ֑נוּ
17[ו]יפילו גר֯לות ו[י]פ֯ל֯ הג[ורל ע]ל[ יונה וי]אמרו֯
 • (4Q81 1,4) ויפילו גו֯[רלות ויפל] (4Q81 1,5) [הגורל על יונה ויאמרו
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,14) ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה וי]אמרו֯
 • (Mur. 88 10,12) ויפלו גו֯ר֯[לו]ת֯ ויפל הגו[ר]ל֯ על יונה ו֯י֯אמר֯[ו]
 • (Jona 1,7) וַיַּפִּ֙לוּ֙ גּֽוֹרָל֔וֹת וַיִּפֹּ֥ל הַגּוֹרָ֖ל עַל־ יוֹנָֽה׃ (Jona 1,8) וַיֹּאמְר֣וּ
18אלו הגד נ֯א לנו בשלמי הר֯[עה הזא]ת לנו
19מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך
6
1[ואי מזה עם אתה ויאמר [אליהם עברי אנכי]
2[ואת יהוה אל]הי השמים וא[ני ירא]
3[אשר עש]ה את הים ואת[ היבשה וייראו]
4[האנשים ירא]ה גדולה ו[יאמרו אליו מה זאת]
 • (4Q81 2,3) האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה ז]א֯[ת
 • (Mur. 88 10,16) האנשים יראה גדולה ויאמר֯ו אליו מה זאת
 • (Jona 1,10) הָֽאֲנָשִׁים֙ יִרְאָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַיֹּאמְר֥וּ אֵלָ֖יו מַה־ זֹּ֣את
5[עשית כי ידעו] האנשי[ם כי מלפני יהוה הוא]
 • (4Q81 2,3) ע]שית (4Q81 2,4) [כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא
 • (Mur. 88 10,16) עשי[ת כי] (Mur. 88 10,17) ידעו האנשים כי֯ מלפני֯ [יה]ו֯ה הוא
 • (Jona 1,10) עָשִׂ֑יתָ כִּֽי־ יָדְע֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים כִּֽי־ מִלִּפְנֵ֤י יְהוָה֙ ה֣וּא
15-- וישאו את י]ו֯נ֯ה֯[ ויטלהו אל]
 • (4Q81 2,11) וישאו את יונה ויטלהו אל
 • (Mur. 88 10,24) וישאו את יונה ויטלהו אל
 • (Jona 1,15) וַיִּשְׂאוּ֙ אֶת־ יוֹנָ֔ה וַיְטִלֻ֖הוּ אֶל־
16[הים ויעמד הים מזעפו וייראו האנש]י֯ם יר[אה]
 • (4Q81 2,11) הים ויעמד ]הים [מזעפו ] (4Q81 2,12) [וייראו האנשים יראה
 • (Mur. 88 10,24) הים ויעמד הים מזעפו (Mur. 88 10,25) וייראו האנשים יראה
 • (Jona 1,15) הַיָּ֑ם וַיַּעֲמֹ֥ד הַיָּ֖ם מִזַּעְפּֽוֹ׃ (Jona 1,16) וַיִּֽירְא֧וּ הָאֲנָשִׁ֛ים יִרְאָ֥ה
17גדולה את יה֯[וה ויזבחו זבח ליהוה וידרו]
 • (4Q81 2,12) גדולה את יהוה ויז]בחו ז֯[בח] (4Q81 2,13) [ליהוה וידרו
 • (Mur. 88 10,25) גדולה את יהוה ויזבח֯ו֯ ז֯בח ליהוה (Mur. 88 10,26) ו֯י֯דרו
 • (Jona 1,16) גְדוֹלָ֖ה אֶת־ יְהוָ֑ה וַיִּֽזְבְּחוּ־ זֶ֙בַח֙ לַֽיהוָ֔ה וַֽיִּדְּר֖וּ
18נדרים וימן יהו[ה דג גדול לבלע את יונה]
 • (4Q81 2,13) נדרים ]○[ ]
 • (Mur. 88 10,26) נדרים וימן יהוה דג [ג]דול לבלע את יו֯נ֯ה֯ ויהי יונה
 • (Jona 1,16) נְדָרִֽים׃ (Jona 2,1) וַיְמַ֤ן יְהוָה֙ דָּ֣ג גָּד֔וֹל לִבְלֹ֖עַ אֶת־ יוֹנָ֑ה
frg. 21
1-- ל]ק֯צ֯ב֯[י הרים ירדתי הארץ]
2[ברחיה בעדי לעול]ם֯ ותעל משח֯[ת חיי יהוה אלהי ]
 • (4Q82 frg. 78 ii+82-87,6) [ברחיה ]בעדי לע[ו]לם ותעל משחת ח֯יי נפשי יהוה[ אלוהי ]
 • (Mur. 88 10,33) ב֯]רח֯[יה] בעדי֯ לע֯[ולם ותעל משח]ת֯ ח֯[יי י]הוה (Mur. 88 10,34) [אל]ה֯י
 • (Jona 2,7) בְּרִחֶ֥יהָ בַעֲדִ֖י לְעוֹלָ֑ם וַתַּ֧עַל מִשַּׁ֛חַת חַיַּ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽי׃
3-- ]○[ -- ]
frg. 22
1-- ]○ ○[ -- ]○[ -- ]
2[וקרא אליה את הקרי]אה כזות אשר אנכי ד֯[בר אליך ]
 • (4Q82 frg. 78 ii+82-87,12) [וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי ]דובר א֯לי֯כ֯ה֯ ו֯י֯קו[ם]
 • (Mur. 88 10,39) וקרא] (Mur. 88 11,1) [א]ליה [את ה]ק֯ריאה אשר֯ אנכי דבר אליך
 • (Jona 3,2) הַגְּדוֹלָ֑ה וִּקְרָ֤א אֵלֶ֙יהָ֙ אֶת־ הַקְּרִיאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י דֹּבֵ֥ר אֵלֶֽיךָ׃
frg. 23
1-- ]ל֯ ○[ -- ]
2-- מ[ -- ]
3-- ]○[ -- ]