היכל Palast, Tempel

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, היכל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/908/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  (sum./akk.?) LW [haikal] (vgl. arab., syr.) › [hēkal] (mas. הֵיכָל; Sec. ηχαλαχ; lat. echalach), "Palast", dann auch "Tempel" als irdisches Pendant des Palastes eines Gottes: he.; die trad. Abl. aus sum. É.GAL ("großes Haus") › akk. ekallu trifft nur zu, wenn man für sum. É die Lautung [hai] ansetzt u. das Wort direkt von dort ableitet; mögl. ist auch ein allg. verbreitetes Kulturwort für "Palast", "Tempel" unklarer Herkunft, das sum. (volks-)etymologisierend É.GAL geschrieben wurde; zur m. Rektion vgl. והיכל יתיסד 1QIsaa 38,6 für וְהֵיכָל תִּוָּסֵד Jes 44,28 (= 1Q8 19,10) u. Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)

  Formen:

  sg.abs.

  : היכל Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)

  cs.

  : ]היכל 4Q301 frg. 5,2 (i.u.K.); Sir 49,12 (Ms.B 19r,1); + ב: בהיכל 1QSb 4,25; Sir 50,2 (Ms.B 19r,10)

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בהיכלו 1QIsaa 11,30 (für בְּהֵיכְלֵי Jes 13,22)

  + sf. 2.m.sg.

  : היכלך Sir 36,19 (Ms.B 6v,12)

  + sf. 2.m.pl. + ל

  : להיכלכם Mur. 88 2,26 (für לְהֵיכְלֵיכֶם Joel 4,5)

  det.

  : ההיכל 11QTa 31,6; + כ: ]כהיכל 30,8; + ל: להיכל 5; + ל + ו: ולהיכל 35,8

  pl.abs.

  : היכלים 4Q522 frg. 9 i+10,5 (od. zu היכלים)

  cs. + ב

  : בהיכלי 4Q400 frg. 1 i,13; + ל [+ ו]: ו]להיכלי

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : בהיכלותיך 4Q492 frg. 1,5, בהיכל[ו]תיכה 1QM 12,13 (L.u.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : כסף וזהב ואבני חפץ בהיכל[ו]תיכה "Silber und Gold und Edelsteine seien in deinen Palästen" 1QM 12,1213 (par. 1QM 19,5; 4Q492 frg. 1,5)

    2. : im Kontext des Lobs des Hohepriesters Simeon וכשמש משרקת אל היכל המלך "und wie die Sonne, die auf den Palast des Königs scheint" Sir 50,7 (Ms.B 19r,14; 𝔖 ʾpdnʾ, dgg. 𝔊 ναον υψιστου; ähnl. V. 2 [Ms.B 19r,10] אשר בימיו נבנה קיר פנות מעון בהיכל מלך "in dessen Tagen wurde eine Mauer gebaut, Zinnen der Wohnung im Palast des Königs" [𝔊 ιερου])


    1. : i. ShirShabb בהיכלי מלך "in den Palasthallen des Königs" 4Q400 frg. 1 i,13 u. ו]להיכלי כבודו ולרקיעי "und in Bezug auf die Palasthallen seiner Herrlichkeit und die Himmelsgewölbe" 11Q17 10,8; mögl. a. בהיכלי מ[לכותכה 4Q287 frg. 2,11 (Erg. unsich.)

    2. : ]היכל מלכותו[ "der Palast seines Königtums" 4Q301 frg. 5,2


   1. : i. hymn. K. || מעון קודש "heilige Wohnung" ות]היה סביב משרת בהיכל מלכות "und du (scil. der Priester) wirst ringsum dienen im Palast des Königtums" 1QSb 4,2526


    1. : ועשיתה מקום למערב ההיכל סביב פרור עמודים עומדים "und du sollst machen eine Stätte westlich des Tempelhauses ringsum als einen Säulenvorbau von (frei) stehenden Säulen" 11QTa 35,10; ähnl. 11QTa 30,5.8; 35,8

    2. : 11QTa 31,6

    3. : 11QTa 31,7

    4. : 11QTa 30,67


    1. : אשר בדורו נפקד הבית ובימיו חזק היכל "in dessen Zeit wurde das Haus geprüft und in seinen Tagen wurde der Tempel ausgebessert" Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)

    2. : וירימו היכל קדש המכונן לכבוד עולם "und sie errichteten einen heiligen Tempel, einen, der bereitet wurde zu ewiger Herrlichkeit" 49,12 (Ms.B 19r,1)

    3. : 36,19 (Ms.B 6v,12) מלא ציון את הודך ומכבודך את היכלך "fülle Zion mit deiner Pracht und von deiner Herrlichkeit deinen Tempel" 19 (Ms.B 6v,12)

  1. : i.Zshg. einer Liste von Ortsnamen 4Q522 frg. 9 i+10,5 ו]את היכלים את יעפור ואת "und Paläste (?), Jaafor und" od. n.l. היכלים "Hekalim"