יגון Kummer

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יגון (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/864/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatalān, Wz. יגה‎ I (mas. יָגֹון; she. yå̄gon), "Kummer": bhe.; frühe Gebetssprache u. piyyut.; sp. Midraschim; nur vereinz. mhe.2b

  Formen:

  sg.abs.

  : יגון 1QS 4,13; + ו: ויגון 4Q429 frg. 3,8

  cs. + ו

  : ויגון 1QHa 19,23 (Suk. 11,20)

  + sf. 1.comm.sg.

  : יגוני 1QHa 13,15 (Suk. 5,13); + ב + ו: וביגוני 19,35 (Suk. 11,32)

  + sf. 1.comm.pl. + מן

  : מיגוננו 4Q509 frg. 3,3 (L. des zweiten ו unsich.)

  Semantik:

  Alles zeigen
    1. : 4Q427 frg. 7 ii,45 אבד] אבל ונס יגון "vergangen ist Trauer und geflohen Kummer"; mit אשמה 1QHa 19,2324 (Suk. 11,2021) ואכירה אב]ל חטאה ויגון אשמה "und ich erkannte die Trauer der Sünde und den Kummer der Verschuldung" (erg. mit 4Q427 frg. 1,3); vom Schicksal der Frevler 1QS 4,13 וכול קציהם לדורותם באבל יגון ורעת מרורים בהויות חושכ "und alle ihre Zeiten für ihre Generationen (verlaufen) in kummervoller Trauer und bitterem Übel, in finsterem Verderben" (par. 4Q257 5,12); ]ומשמיעי שמחה לאבל יג[וני] [מבשר ]שלום לכול הוות "und die Freude verkünden für die Trauer meines Kummers, der Heil kundtut für jedes Verderben" 1QHa 10,7 (Suk. 2,5; erg. mit par. 4Q432 frg. 3,4)

    2. : wahrsch. 4Q418 frg. 200,1 יגון ובמריר[ "Kummer und in Bitternis" (i.u.K.)     1. : ואין יגון ואנחה "und es gibt weder Kummer noch Seufzen" 1QHa 19,29 (Suk. 11,26); אנחה ויגון יסובבוני ובושת על פנים "Seufzen und Kummer umgeben mich und Beschämung ist auf dem Antlitz" 13,3637 (Suk. 5,3435; L.u.; par. 4Q429 frg. 3,8); 1QHa 19,29 (Suk. 11,26); יג]ון ואנחה "Kummer und Seufzen" 4Q427 frg. 8 i,19 (L.u.; i.u.K.)

     2. : 1QIsaa 42,17 als Zusatz in Jes 51,3 נס יגון ואנחה "geflohen sind Kummer und Seufzen" (vgl. Jes 35,10; 51,11)

     3. : 1QHa 19,2425 (Suk. 11,2122a) ולהגות הגי יגון ואנחה "und um zu wimmern einen Laut des Kummers und des Seufzen" od. ואנחה von אנח i.S.v. "... des Kummers; und ich seufzte ..."

     4. : 4Q274 frg. 1 i,1 משכב יג[ו]ן ישכ[ב ו]מושב אנחה ישב "(auf) das Lager des Kummers soll er sich legen und auf dem Sitz des Seufzens soll er sitzen" (L.u.)

     5. : 1QHa 13,15 (Suk. 5,13) ור!נת יגוני הכרתה באנחתי "und den Ruf meines Kummers hast du bemerkt bei meinem Seufzen"

    1. : 4Q437 frg. 2 i,7 ולו]א הסתרתה פניך מן תחנוני וכול יגוני ראיתה "und nicht hast du dein Angesicht verborgen vor meinem Flehen und all meinen Kummer hast du gesehen"

    2. : mögl. 4Q509 frg. 12 i-13,6 יגון ובכי "Kummer und Weinen (L.u.)" (i.u.K.)

   1. : עמל מעיני ויגון "Mühe vor meinen Augen (vgl. Hi 3,10) und Kummer ..." 1QHa 19,4 (Suk. 11,1); מיגוננו ואספתה[ "weg von unserem Kummer und du hast gesammelt" 4Q509 frg. 3,3