אבלIVVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אבלIV (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/860/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatil, Wz. אבלI (mas. אָבֵל, she. ēbəl), "trauernd": he.

Formen:

m.sg.abs.

: אבל 1QHa 3,17 (Suk. frg. 21,3)

pl.abs.

: אבלים Sir 7,34 (Ms.A 3r,5; Ms.D 0r,15), אבילים 1QIsaa 49,27 (= אֲבֵלִים Jes 61,2); + ו: ואבלים 1QHa 23,16 (Suk. 18 i,15)

cs.

: אבלי Sir 48,24 (Ms.B 18v,1); + ו: ואבלי 4Q418 frg. 176,2 (od. l. ואבלו/יאבלו [אבלI]); + ל: לאבילי 1QIsaa 49,28 (= לַאֲבֵלֵי Jes 61,3)

+ sf. 3.m.pl. + ו + ל

: ולאבליהמה 4Q417 frg. 2 i,12 (od. אבלIII)

f.pl.abs. + כ

: כאבלות 4Q179 frg. 2,8

Semantik:

Alles zeigen   1. : i.A.v. Jes 61,2 וינחם אבלי ציון "und er tröstete die Trauernden Zions" Sir 48,24 (Ms.B 18v,1); אתה מנחם אבל "du bist ein Tröster des Trauenden" 1QHa 3,17 (Suk. frg. 21,3)

   2. : ואבלים לשמחת עולם "und Trauernde zu ewiger Freude" 1QHa 23,16 (Suk. 18 i,15), vgl. 4Q417 frg. 2 i,12 (i.u.K.; od. אבלIII)

   3. : ואבלי צדק[ 4Q418 frg. 176,2 "und die, die um Gerechtigkeit trauern" (vgl. DJD XXXIV, 400) od. l. יאבלו od. ואבלו (אבלI)   1. : אל תתאחר מבוכים ועם אבלים התאבל "entziehe dich nicht den Weinenden, sondern trauere mit den Trauernden" Sir 7,34 (Ms.A 3r,56; Ms.D 0r,15), vgl. V. 33