חוקה Bestimmung, Satzung

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חוקה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/617/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  f. zu חוק: he. (qb. zuweilen durch חוק ersetzt, vgl. 4Q128 frg. 1,21; 8Q3 frg. 17-25,5; 11Q5 7,2; XQ1 1,20; s.a. A.I.5)

  Formen:

  sg.cs. + sf. 2.m.sg.

  : ]חקתך 1Q10 frg. 14,1 (L.u.; mögl. Ps 119,16, 𝔐 בְּחֻקֹּתֶיךָ)

  + sf. 1.comm.sg.

  : חקתי 4Q389 frg. 8 ii,4

  pl.cs.

  : חוקות 11QTa 9,14 (L.u.); + ב: בחוקות 4Q377 frg. 2 ii,2, ]בחקות 1Q3 frg. 3-4,5 (= בְּחֻקֹּת Lev 20,23); + ל: לחוקות 1QHa 20,8 (Suk. 12,5), לחקות 4Q258 6,3

  + sf. 3.m.sg.

  : חוקותיו 4Q365 frg. 6a ii+6c,13

  + sf. 3.f.sg.

  : ]חוקתיה[ 4Q299 frg. 78,1 (L.u.)

  + sf. 2.m.sg.

  : ]חקתיך 4Q381 frg. 20,2 (sf. L.u.); + ב: בחקתיך 1Q57 frg. 1,2 (ב L.u.)

  + sf. 2.f.sg.

  : חוקותיך 1QIsaa 41,15 (= חַקֹּתִיךְ Jes 49,16)

  + sf. 1.comm.sg.

  : חקותי 4Q216 2,8; + ב: בחוקותי 11QTa 59,16

  Semantik:

  Alles zeigen
    1. : 4Q390 frg. 2 i,45 ו]ביובל ההוא יהיו מפרים את כול חקותי ואת כל מצותי "und in diesem Jubiläum werden sie alle meine Gesetze brechen und alle meine Gebote"; 4Q385a frg. 18 ii,8 דרשו את חקותי ואת מצותי שמ[רו "seid bedacht auf meine Bestimmungen und meine Gebote bewahrt"; 11QTa 59,16 ואם בחוקותי ילך ואת מצוותי ישמור "und wenn er gemäß meinen Bestimmungen wandelt und meine Gebote bewahrt"


     1. : 1QS 8,810 מעון קודש קודשים לאהרון בדעת כולם לברית משפט ... להקם ־־־־־ ברית לחו־־קות עולם "eine allerheiligste Stätte für Aaron in gemeinsamer Erkenntnis für einen Bund des Rechts, ..., um den Bund nach ewigen Bestimmungen aufzurichten" (par. 4Q258 6,3)

     2. : häufig i. d. TR, חוקות עולם לדורותיהמה "ewige Satzungen für ihre Generationen" 11QTa 22,14, ähnl. 9,14; 24,89; 25,8; 27,45; mögl. a. 1Q22 4,4 (i.u.K.)

    2. : i. Beschreib. d. himml. Welt 4Q403 frg. 1 ii,21 שבעת גבולי פלא בחוקות מקדשיו "sieben wunderbare Gebiete gemäß den Bestimmungen seiner Heiligtümer"

    3. : 4Q365 frg. 6a ii+6c,13 כול חוקותיו "all seine Bestimmungen" für כָּל־ חֻקָּיו Ex 15,26

    4. : בחקתיך "gemäß deinen Bestimmungen" 1Q57 frg. 1,2 (L. der Präp. unsich.); חקותי ואת[ "meine Bestimmungen und ..." 4Q216 2,8 (Jub 1,10); ]חקתיך "deine Bestimmungen" 4Q381 frg. 20,2; את חקותי[ "meine Satzungen" 4Q388a frg. 3,4; qb. 1Q10 frg. 14,1 ]חקתך "deine Satzung" (L.u.) mögl. für Ps 119,16 בְּחֻקֹּתֶיךָ "(an) deinen Satzungen"

   1. : יבינו בחוקות מושה "sie werden verständig sein in Bezug auf die Gebote des Mose" 4Q377 frg. 2 ii,2

   2. : i. Ausl. von Hos 6,7 i. P. 4Q167 frg. 7-9,2 ]עזבו את אל ו[י]לכו בחוקות[ "sie haben Gott verlassen und wandelten gemäß der Gesetze von ..."

   3. : לחוקות מאור גדול "für die Gesetze des großen Lichtkörpers" 1QHa 20,8 (Suk. 12,5; vgl. Jer 33,25; Hi 38,33)

  1. : der Völker, mit עם‎ II mögl. i. Ausl. von Jes 10,13 (גבלות עמים, erg.) i. P. 4Q163 frg. 4-7 ii,5 חקות עמים "Grenzen/Bestimmungen/Gesetze von Völkern" (od. aber "Grenzen/Bestimmungen/Gesetze, Völker"); viell. 4Q299 frg. 78,12 ]חוקתיה[ --] [-- ]גבולותיה[ "ihre Grenzen/Bestimmungen ... ihre Grenzen/Gebiete"