יכל können

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יכל (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/585/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  WKL (u/a) "können", "vermögen", "die Oberhand behalten" › trans. a. i.S.v. "überwältigen": he.

  Formen:

  qal pf. 2.m.sg.

  : יכולתה 4Q364 frg. 26c-d,2 (für inf. יְכֹלֶת Dtn 9,28)

  3.comm.pl.

  : יכולו 11Q5 5,5 (= יָכְלוּ Ps 129,2), יכלו 1QIsaa 6,13 (für יָכֹל Jes 7,1) u. 1Q8 24,28 (für יוּכְלוּ 56,10 in Angleichung an die vorangehenden pf.-Formen)

  impf. 3.m.sg.

  : יוכל 1QHa 7,26 (Suk. 15,13); Sir 5,3 (Ms.A 1v,22)

  3.f.sg.

  : תוכל 4Q219 2,19

  2.m.sg.

  : תוכל 1QpHab 5,2

  3.m.pl.

  : יוכלו 1QHa 22,6 (Suk. frg. 1,2)

  2.m.pl.

  : תוכלו Sir 43,30 (Ms.B 13r,15)

  1.comm.pl.

  : נוכל 4Q365 frg. 33a-b,4

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותוכל 4Q158 frg. 1-2,6

  ptz. m.sg.abs.

  : יכול 1QS 11,20

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : Zit. v. Hab 1,13 i. 1QpHab 5,2 והבט אל עמל לוא תוכל "und Unheil anschauen kannst du nicht"; הרימו קול בכל תוכלו "erhebt die Stimme mit allem, was ihr könnt" Sir 43,30 (Ms.B 13r,15)


     1. : ולא יוכל כול להתיצב לפני חכמתךה "und keiner vermag zu bestehen vor deinem Zorn (korr. aus "deiner Weisheit)" 1QHa 15,32 (Suk. 7,29); ולא יוכל אנוש להכין צעדו "und ein Mensch kann nicht seinen Schritt lenken" 7,26 (Suk. 15,13; vgl. Jer 10,23), ähnl. 7,34 (Suk. 15,21) s. 2.b; וה]ארץ לו תוכל ל[הטהר מדם "und das Land kann nicht gereinigt werden vom Blut" 4Q219 2,19 (i.u.K.; erg. nach Jub 21,19); [ולוא י]כולו לשתות מים "und sie konnten kein Wasser trinken" 4Q365 frg. 6a ii+6c,9 (i.u.K.; Ex 15,23); כול אשר יוכלו להביא יביאו ואם לוא יוכלו לשאתו ימכרוהו בכסף "alles, was sie zu bringen vermögen, sollen sie bringen, aber wenn sie es nicht zu tragen vermögen, sollen sie es für Geld verkaufen" 11QTa 43,1314; עם פותה אל תסתייד כי לא יוכל לכסות סודך "nicht berate dich mit einem Verführbaren, denn er kann nicht dein Geheimnis verborgen halten" Sir 8,17 (Ms.A 3r,2526; Ms.D 0v,19) mögl. i.A.v. Prov 20,19; i.u.K. in Wiedergabe Dtn 9,28 יכולתה 4Q364 frg. 26c-d,2 für 𝔐 inf. יְכֹלֶת

     2. : 1QS 11,20 ומי יכול להכיל את כבודכה "und wer vermag deine Herrlichkeit zu erfassen"; ואיכה יוכל כול להשנות את דבריכה "und wie könnte jemand deine Worte ändern?" 1QHa 7,27 (Suk. 15,14); איך יוכל להכין צעדו "wie sollte er seinen Schritt lenken können" 34 (Suk. 15,21), s. 2.a; ומי בכול מעשיכה יוכל לספר כו[ל נפלאותי]כה "und wer unter allen deinen Werken vermag deine Wundertaten (?) zu erzählen" 19,27 (Suk. 11,24); mögl. ואיכה ]יוכל איש לתכן את ריח[ אלוהים] "und wie vermag ein Mensch den Geist Gottes zu bestimmen" 4Q511 frg. 30,6 (L.u.; vgl. Jes 40,13 מִי־ תִכֵּן אֶת־ רוּחַ יְהוָה)

     3. : 11QTa 66,11 לוא יוכל לשלחה כול ימיו "er darf sie nicht verstoßen alle seine Tage" (Dtn 22,29)

     4. : Sir 34,10 (Ms.B 3v,17) מי יוכל לסור ולא סר "wer hätte die Gelegenheit abzuweichen und wird nicht abgewichen sein"

    2. : ולא יוכל 1QHa 8,20 (Suk. 16,2); לוא יוכלו 22,6 (Suk. frg. 1,2)

   1. : Wiedergabe von Gen 32,29 ]אנשים ותוכל "... Menschen und du behieltest die Oberhand" 4Q158 frg. 1-2,6 (i.u.K.); ferner i. figura etymologica in Wiedergabe von Num 13,30 י]כול נוכל 4Q365 frg. 33a-b,4 (י]כול L.u.)

   2. : Sir 5,3 (Ms.A 1v,22) אל תאמר מי יוכל כחו "sage nicht: 'Wer kann meine Kraft überwinden?'" (cj. für כחו)

   3. : ]לוא יוכלו[ 4Q170 frg. 1-2,2; יוכל 4Q221 frg. 12,2; לוא יכול[ו 4Q401 frg. 14 ii,4