טמא‎ I unrein sein/werden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טמא‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/383/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ṬMʾ (i/a), (kult.) "unrein sein/werden": he.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : ט]מאה 4Q367 frg. 1a-b,4 (od. zu טמא‎ II)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וטמא 4Q277 frg. 1 ii,13

  3.f.sg.

  : וטמאה 4Q265 frg. 7,15

  3.comm.pl.

  : וטמאו 11QTa 49,4; CD 12,18

  impf. 3.m.sg.

  : יטמא 11QTa 49,5; CD 12,17 (od. nif./hitp.)

  3.f.sg.

  : תטמא 4Q265 frg. 7,15

  3.m.pl.

  : יטמאו 11QTa 49,8

  ptz. (s. טמא‎ II) i. wahrsch. vb. Gebrauch mit folg. Adv. nur m.sg.abs.

  : טמא 11QTa 45,17; CD 11,19 det.: הטמא CD 6,15

  nif. pf. 3.comm.pl.

  : נטמאו 11QTa 50,3

  impf. (od. hitp.) 3.m.sg.

  : יטמא CD 12,17 (mögl. a. qal)

  3.m.pl.

  : יטמאו 11QTa 47,5

  2.m.pl.

  : ]תטמאו 11QTa 51,2

  pi. pf. 3.m.sg.

  : טמא 4Q177 frg. 7,6 (od. zu טמא‎ II)

  3.comm.pl.

  : טמאו 4Q391 frg. 9,2 (i.u.K.; L.u.; l. eher טמאי u. zu טמא‎ II); CD 5,11

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וטמא CD 10,13

  3.comm.pl.

  : וטמאו 11QTa 45,10

  + sf. 3.m./f.sg.

  : mögl. טמאו־[ od. טמאו־[ 4Q513 frg. 2 ii,1 (PrCon I; L. sf. unsich.; od. l. mit Qimron 2013 טמאו־[ u. zu טמא‎ II od. טמאה; die L. טמאו־[ [DJD VII] ist paläogr. kaum mögl.)

  + sf. 3.m.pl.

  : וטמאום 11QTa 48,15

  2.m.pl.

  : וטמיתם 1QIsaa 25,3 (= וְטִמֵּאתֶם Jes 30,22)

  impf. 3.m.sg.

  : יטמא 4Q274 frg. 1 i,8

  + sf. 3.m.sg. + ו (od. impf.cons.)

  : ויטמאנו 11QTa 48,17

  2.m.sg.

  : תטמא 11QTa 64,12

  + sf. 3.m.sg.

  : תטמאנו 11QTa 3,6

  3.m.pl.

  : יטמאו 4Q390 frg. 2 i,9

  2.m.pl.

  : תטמאו 11QTa 47,10

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויטמא 1QpHab 12,8

  + sf. 3.m.sg. (od. impf. + ו)

  : ויטמאנו 11QTa 48,17

  3.m.pl.

  : ויטמאו 4Q183 frg. 1 ii,1; CD 20,23 (L.u.)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומטמא 11QTa 51,14

  pl.

  : מטמאים CD 5,6, מטמים Sir 37,29 (Ms.B 8r,l.Rd. A 2; od. zu מטעם); + ו: ומטמאי[ם 4Q396 frg. 1-2 iv,10 (MMT B,81; L.u.)

  inf.cs.

  : טמא CD 4,18

  + ל

  : לטמא 4Q270 frg. 2 ii,11; CD 11,20

  + sf. 3.f.sg. + ל

  : לטמאה[ 4Q251 frg. 18,2 (i.u.K.; od. zu טמאה)

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : ]לטמאם 4Q378 frg. 3 i,1 (ל L.u.)

  hitp. pf. 3.m.sg.

  : הטמא 11QTa 49,21

  impf. (s.a. nif.) 3.m.sg.

  : יטמא 4Q274 frg. 1 i,9

  3.m.pl.

  : יטמאו 4Q271 frg. 2,11

  2.m.pl.

  : ]תטמאו 11QTa 51,2

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ולוא יטמאו "so dass sie nicht unrein werden" 11QTa 51,7 (zum Vorausgehenden s. C.I.1); איש טמא באחת מן הטמאות "jemand, der durch eine von den Unreinheiten unrein ist" CD 11,1920 (zur Fortsetzung s. D.I.2.d)

     2. : 4Q265 frg. 7,15 וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא "und sie ist unrein sieben Tage, wie an den Tagen der Unreinheit ihrer Menstruation ist sie unrein" (Lev 12,2), a. 4Q367 frg. 1a-b,4 (mit ט]מאה statt תטמא; od. zu טמא‎ II); 16 ואם נקבה תלד וטמאה "und wenn sie ein weibliches (Kind) gebiert, dann ist sie unrein ..." (Lev 12,5), a. 4Q367 frg. 1a-b,7

     3. : וטמא עד ה[ע]רב "und er ist unrein bis zum Abend" 4Q277 frg. 1 ii,13

    1. : את עריכמה בנגע הצרעת וטמאו "... eure Städte mit der Plage des Aussatzes, dann sind sie unrein" 11QTa 49,4 (i.u.K.); i.Bz.a. Banngut od. Tempelbesitz ולהנזר מהון הרשעה הטמא בנדר ובחרם ובהון המקדש "und um sich des frevelhaften Besitzes zu enthalten, der unrein ist aufgrund eines Gelübdes oder aufgrund einer Weihung oder als Besitz des Tempels" CD 6,1516; כפי טמאתם יטמא הנ[ו]גע בם "entsprechend ihrer Unreinheit wird unrein sein, der sie berührt" 12,1617 (od. zu C.II)


     1. : 11QTa 45,17 וכול טמא לנפש "und jeder durch einen Leichnam Unreine" (s. II.8)

     2. : ואדם כי ימות בעריכמה כול בית אשר ימות בו המת יטמא שבעת ימים כול אשר בבית וכול הבא אל הבית יטמא שבעת ימים וכול אוכל אשר יוצק עליו מ[י]ם יטמא כול המושקה יטמא וכלי חרש יטמאו "und wenn ein Mensch in euren Wohnorten stirbt: jedes Haus, in dem der Verstorbene gestorben ist, ist sieben Tage unrein; alles, was im Haus ist, und alles, was ins Haus hineinkommt, ist sieben Tage unrein; und jede Speise, auf die Wasser gegossen wird, ist unrein – die Gesamtheit dessen, was getränkt wurde, ist unrein; und Gefäße von gebranntem Ton sind unrein" 49,58 (zur Fortsetzung s. A.II); וכל כלי ... מסמר או יתד בכותל אשר יהיו עם המת בבית וטמאו בטמאת אחד כלי מעשה "und jedes Gerät, ... Nagel oder Pflock in der Wand, die mit der Leiche im Haus sind, sie sind unrein geworden mit der Unreinheit eines der Arbeitsgeräte" CD 12,1718

     3. : כול הימים אשר הוא בתוכה מת תטמא כקבר כול בית אשר תבוא אליו יטמא וכול כליו שבעת ימים וכול הנוגע בו טמא עד הערב ואם לתוך הבית יבוא עמה יטמא שבעת ימים "die ganze Zeit, in der er (scil. der Fötus) in ihr (scil. der Schwangeren) tot war, ist sie unrein wie ein Grab; jedes Haus, in das sie kommt, wird unrein und ein jedes seiner Geräte sieben Tage lang und jeder, der es berührt, ist unrein bis zum Abend; und wenn (jemand) mit ihr im Haus zusammengekommt, wird er sieben Tage unrein" 11QTa 50,1013

     4. : i.Bz.a. Gegenstände [יפו]ל עליו במותם יטמ[א "... es (scil. das Tier) fällt darauf (scil. den Gegenstand); wenn sie (scil. die Tiere) tot sind, wird unrein ..." 4Q365 frg. 16,1 (Wiedergabe von Lev 11,32 וְכֹל אֲשֶׁר־ יִפֹּל־ עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא); i.Bz.a. Menschen wahrsch. 11QTa 51,23 ב]מותמה יטמא ע[ד ה]ערב "... wenn sie tot sind, wird unrein sein bis zum Abend" (i.u.K.)

   1. : וכול אשר בהמה לכול איש טהור יטמא והפתוחים יטמאו לכול אדם מישראל "und alles, was in ihnen (scil. Gefäße aus gebranntem Ton im Haus eines Toten) ist, ist für jeden reinen Menschen eine Quelle der Verunreinigung, und die offenen (Gefäße) sind eine Quelle der Verunreinigung für jedermann aus Israel" 49,89 (zum Vorausgehenden s. A.I.3.b)

  1. : נטמאו אין "sie haben sich verunreinigt, es gibt nicht ..." 50,3 (i.u.K.)    1. : וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בה "und rein von jeder Sache in Bezug auf irgendeine Unreinheit, durch die man sich verunreinigen kann" 47,45 (vgl. a. Lev 5,2); ולוא יטמאו בהמה אשר אני מגיד לכה בהר הזה "und sie dürfen sich nicht daran (scil. den Unreinheiten) verunreinigen, die ich dir an diesem Berg kundgetan habe" 51,67 (zur Fortsetzung s. A.I.1.a); i.Bz.a. Ausfluss u. weibliche Unreinheit אשר לוא יטמאו בתוכם בנדת טמאתם "so dass man sich nicht verunreinigt in ihnen (scil. den Städten) durch ihre unreine Befleckung" 48,1617 (od. viell. zu D.I.1.c)

    2. : i.Zshg. des Kontakts mit toten Reptilien ולוא ]תטמאו בהמ[ה "und ihr dürft euch nicht an ihnen (scil. toten Reptilien) verunreinigen" 51,2 (i.u.K.); mögl. a. i.Zshg. von Totenunreinheit ־?]טמאו במת 11Q20 14,4

    3. : ]טמא בו od. ]טמא בו "verunreinigt sich daran" 4Q512 frg. 40-41,1

   1. : כפי טמאתם יטמא הנ[ו]גע בם "entsprechend ihrer Unreinheit verunreinigt sich, wer sie berührt" CD 12,1617    1. : ואם תצ[א מאיש] שכבת הזרע מגעו יטמא "und wenn ein Mann einen Samenerguss hat, dann verunreinigt seine (scil. des Mannes) Berührung" 4Q274 frg. 1 i,8; נגע בו הטמא וטמא מימיו במימי הכלי "(wenn) der Unreine es (scil. ein unbedecktes Wasserloch in einem Fels) berührt hat, so hat er sein (scil. des Wasserlochs) Wasser verunreinigt wie das Wasser des Gefäßes" CD 10,13


     1. : i.Bz.a. falsche Bestattungsformen ולוא תטמאו את ארצכמה "und nicht dürft ihr euer Land verunreinigen" 11QTa 48,1011; ולוא תטמא את האדמה אשר אנוכי נותן לכה נחלה "und du darfst nicht das Land verunreinigen, welches ich dir als Erbbesitz gebe" 64,1213 (Dtn 21,23); ]הארץ לטמאה[ das Land/Boden, dass er es/ihn verunreinigt 4Q251 frg. 18,2 (od. zu טמאה; i.u.K.)

     2. : allgemein אשר לוא יבואו לעריכמה וטמאום "damit sie (scil. Personen mit Hautkrankheiten) nicht zu euren Städten kommen und sie verunreinigen" 11QTa 48,15, a. i.Bz.a. Ausfluss u. weibliche Unreinheit Z. 1617 אשר לוא יטמאו בתוכם בנדת טמאתם "so dass sie nicht Unreinheit verursachen in ihnen (scil. den Städten) durch ihre unreine Befleckung" (od. viell. zu C.I.1); i.Bz.a. Jerusalem ולוא יטמאו את העיר אשר אני שוכן בתוכה "und nicht dürfen sie die Stadt verunreinigen, in deren Mitte ich wohne" 45,1314; ולוא תטמאו את העיר אשר אנוכי משכן את שמי "und nicht dürft ihr die Stadt verunreinigen, wo ich meinen Namen wohnen lasse" 47,1011; ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה "aber nicht dürft ihr mein Heiligtum und meine Stadt mit Häuten eures zum Opfer ungeeigneten Fleisches verunreinigen" 1718; אל ישכב איש עם אשה בעיר המקדש לטמא את עיר המקדש בנדתם "ein Mann soll nicht mit einer Frau schlafen in der Stadt des Heiligtums, damit er nicht verunreinigt die Stadt des Heiligtums durch ihre(r beider) Unreinheit" CD 12,12 (par. 4Q271 frg. 5 i,17)

     3. : ויטמא את מקדש אל "und er hat das Heiligtum Gottes verunreinigt" 1QpHab 12,89 (Ausl. i. P. zu Hab 2,17); ויטמאו את מקדשם[ "und sie verunreinigten ihr Heiligtum" 4Q183 frg. 1 ii,1 (i.u.K.); את מקדשי יטמאו "mein Heiligtum werden sie verunreinigen" 4Q390 frg. 2 i,9; ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו "sie sollen nicht in ihrer unreinen Befleckung zu meinem Heiligtum kommen und (es so) verunreinigen" 11QTa 45,10; ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה "aber nicht ihr dürft mein Heiligtum und meine Stadt mit Häuten eures zum Opfer ungeeigneten Fleisches verunreinigen" 47,1718; ומטמא הבית בעוון החטאה "und es (scil. das Bestechungsgeschenk) verunreinigt das Haus mit schuldhaftem Vergehen" 51,1415 (i. Zusatz zu Dtn 16,19; vgl. Yadin 1983 I, 383-4); השלישית טמא המקדש "das dritte (scil. Netz Belials) ist das Verunreinigen des Heiligtums" CD 4,1718; וגם מטמאים הם את המקדש "und ferner verunreinigen sie das Heiligtum" 5,6 (durch sexuellen Kontakt mit Menstruierenden); ויטמאו את המקדש "und sie verunreinigten das Heiligtum" 20,23

     4. : להרשותו לטמא את המזבח "um ihm zu gestatten, den Altar zu verunreinigen" 11,20 (zum Vorausgehenden s. A.I.1.a)

    2. : durch lästerliche Rede וגם את רוח קדשיהם טמאו "und ferner haben sie den Geist ihrer Heiligkeit verunreinigt" 5,11; לטמא את רוח קודשו "zu verunreinigen den Geist seiner Heiligkeit" 4Q270 frg. 2 ii,11 (i.u.K.)

    3. : 4Q396 frg. 1-2 iv,1011 (MMT B,8182) ומטמאי[ם ]את זרע[ הקודש ואף] את [זרע]ם עם הזונות "und sie (scil. die Priester) verunreinigen den Samen der Heiligkeit und auch ihren (eigenen) Samen mit den Huren"

   1. : והצרוע אשר בו צרעת נושנת או נתק ויטמאנו הכוהן "und der Aussätzige, wenn an ihm ein alter Aussatz ist oder Krätze, dann soll ihn der Priester für unrein erklären" od. "... und der Priester ihn für unrein erklärt" 11QTa 48,17 (i.u.K.)

   2. : כול שרץ הארץ תטמאו "alles Kleingetier der Erde sollt ihr als unrein betrachten" 50,20 (vgl. Lev 11,29)

   3. : ולוא תטמאנו כי אם מן ה[ --] "und nicht darfst du es verunreinigen, sondern (?) von ..." 3,6; ]לטמאם "sie zu verunreinigen" 4Q378 frg. 3 i,1; mögl. טמאי נפש[ 4Q391 frg. 9,2 (l. eher טמאי zu טמא‎ II); ]מטמא־[ "welche(r) verunreinigt/verunreinigen" 4Q514 frg. 2,2

   4. : כיא טמאו־[ "denn sie verunreinigten es (scil. das Unreine)" 4Q513 frg. 2 ii,1, od. l. טמאו־[ " ... ihn" (L. u. Zuordnung unsicher; s. Formen); Sir 37,29 (Ms.B 8r,l.Rd. A 2) ואל תתחנג אל מטמים "und begehre nicht (חנג‎ II)/wende dich nicht zu (חנג‎ I) dem, was verunreinigt" (mögl. Fehler für Haupttext מטעמים "Leckerbissen", s. Formen)


   1. : יטמאו לנפש [אדם "sie (scil. die Arbeitsgeräte) verunreinigen sich durch den Leichnam eines Menschen" 4Q271 frg. 2,11; א]ל יוכל כאשר יטמא לנפ[ש האדם "nicht soll er essen, entsprechend dem, der sich verunreinigt durch den Leichnam eines Menschen" 4Q274 frg. 1 i,9 (i.u.K.); wahrsch. a. [לאביו ולאמו לוא ]יטמא "durch seinen (toten) Vater oder seine (tote) Mutter darf er sich nicht verunreinigen" 11QTa 16,5 (vgl. Lev 21,11)

   2. : 49,2021 ויטהרו לערב מהמת לגעת בכול טהרתמה ובאדם אשר לוא הטמא על "und sie werden rein bis zum Abend von dem Toten, so dass sie all ihr Reines berühren können und einen Menschen, der sich nicht verunreinigt hat in Bezug auf ..." (i.u.K.)