אכל‎ I essen

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אכל‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/342/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾKL (a/u) › (a/e) › (a/a) "essen": he.; die urspr. a/u-Klasse (vgl. aram., arab., akk.) zeigt sich mögl. noch qb. in 1QIsaa (יאכולם 10, יואכולם 23, יאכולוהי 50,21), wo aber a. aram. Einfluss vorliegen kann (mögl. a. vereinz. vok.b yeʾkolu, vgl. Murtonen 1988, 13, jedoch nicht in Yeivin 1985), u. i. imp. (mas. אֱכֹ[ו]ל, she. wēkå̄la), während sonst he. d. PK-Vokal zu [e] (mas. paus., she. ē/yå̄-ʾūkəl wahrsch. mit sek. verdoppeltem Präfix aus älterem [ʾ/yōkel]) u. mas. dann i. den Kontextformen zu [a] überging

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl.

  : אכלו 4Q481c frg. 1,4

  2.m.pl.

  : אכלתמה 2Q23 frg. 1,3; + ו: ואכלתם 4Q285 frg. 10,4 (i.u.K.)

  pf.cons. 3.f.sg. + sf. 3.m.pl.

  : ואכלתם 4Q166 2,19

  2.m.sg.

  : ואכלתה 11QTa 52,15

  3.comm.pl.

  : ואכלו 4Q216 2,3

  + sf. 3.m.sg.

  : ואכלוהו 11QTa 17,8

  + sf. 3.m.pl.

  : ואכלום 11QTa 22,13

  2.m.pl.

  : ואכלתם 11Q14 frg. 1 ii,11

  impf. 3.m.sg.

  : יאכל 4Q251 frg. 9,5, CD 10,22, יואכל 4Q258 1,9, יויכל 4Q266 frg. 5 ii,7; יוכל 1QS 5,16, יכל 4Q136 frg. 1,7 (für יֹאכַל Ex 12,44); + ו: ויואכל[ 11QTa 38,4 (od. l. pl. ויואכל[)

  + sf. 3.m.sg.

  : ]יוכלהו 4Q274 frg. 3 i,6

  + sf. 3.f.sg.

  : יאוכלנה 4Q159 frg. 1 ii,4

  + sf. 3.m.pl.

  : יוכלם 4Q274 frg. 3 i,7, יאכולם 1QIsaa 42,10 (= יֹאכְלֵם Jes 50,9), יואכולם 1QIsaa 42,23 (= יֹאכְלֵם Jes 51,8)

  3.f.sg.

  : תאוכל 1QHa 11,31 (Suk. 3,30), תאכל 4Q169 frg. 3-4 i,9, Sir 6,3 (Ms.A 2r,7), תואכל 1QM 12,12, תוכל 4Q266 frg. 6 ii,3; + ו: ותאוכל 1QHa 11,32 (Suk. 3,31)

  + sf. 3.m.sg.

  : תואכלנו 1QM 11,12, תאכולנו 1QIsaa 26,6 (= תֹּאכֲלֶנּוּ Jes 31,8)

  2.m.sg.

  : תאוכל 4Q418 frg. 184,3, תאכל Sir 6,19 (Ms.A 2r,20; Ms.C 3r,4), תואכל 11QTa 52,11

  + sf. 3.m.sg.

  : תואכלנו 11QTa 52,9

  + sf. 3.f.sg.

  : תואכלנה 11QTa 52,17

  1.comm.sg.

  : אכל Sir 11,19 (Ms.A 4v,8; L.u.), ואוכלה 1QIsaa 37,25 (= וְאֹכֵל Jes 44,19)

  3.m.pl.

  : יאכלו 4Q251 frg. 16,2, יואכלו 1QS 6,2, יוכלו 11QTa 20,11, יאוכלו 4Q22 9,8 (= 8); יאכלון Sir 30,19 (Ms.B 3r,r.Rd. 1), יואכלון 4Q524 frg. 6-13,4

  + sf. 3.m.sg.

  : יאכולוהי 1QIsaa 50,21 (= יֹאכְלֻהוּ Jes 62,9)

  2.m.pl.

  : תאכלו 4Q368 frg. 2,9, תואכלו 11QTa 48,4, תוכלו 3

  impf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.pl.

  : ויאכלם Sir 45,19 (Ms.B 15r,12)

  1.comm.sg.

  : ואוכלה 1QHa 13,35 (Suk. 5,33)

  3.m.pl.

  : ויאכלו CD 3,6

  imp. m.sg.

  : אכל Sir 34,16 (Ms.B 4r,r.Rd. 1) = + ו: ואכול Ms.B 4r,10

  pl.

  : אכולו 1QIsaa 31,8 (für אָכוֹל Jes 37,30); + ו: ואכולו 1QIsaa 29,25 (= וְאִכְלוּ Jes 36,16)

  ptz. m.sg.abs.

  : אוכל Sir 36,23a (Ms.B 6v,17); + ו: ואוכל 4Q426 frg. 1 i,11 (L.u.; i.u.K.; od. zu אכל‎ II)

  det.

  : ]האוכל[ 4Q397 frg. 4,2

  f.sg.abs.

  : אוכלת 1QHa 11,30 (Suk. 3,29)

  m.pl.abs.

  : אוכלים 11QTa 43,5, אוכלימ 4Q394 frg. 8 iv,9 (MMT B,59; L.u.), אכלים 4Q372 frg. 1,15, אכלין P. Yadin 49 1,3 (aramaisierend)

  cs.

  : אוכלי 4Q270 frg. 3 ii,19

  inf.abs.

  : אכול 4Q177 frg. 5-6,2

  cs. (s.a. אכלה)

  : אכול 11QTa 53,5; + ל: לאכול 1QS 6,4, לאכל 4Q381 frg. 1,8, CD 12,12; + ל + ו: ולאכול 4Q512 frg. 7-9,3

  + sf. 3.m.pl.

  : אוכלםה 11Q5 18,11

  nif. impf. 3.m.sg.

  : יאכל 11QTa 43,4; + ש: שאיאכל 4Q396 frg. 1-2 i,3 (MMT B,37)

  3.f.sg.

  : תאכל 11QTa 20,12

  3.m.pl.

  : יאכלו CD 12,13

  hif. pf.cons. 1.comm.sg.

  : ואוכלתי 1QIsaa 41,27 (= וְהַאֲכַלְתִּי Jes 49,26)

  3.f.sg. + sf. 3.m.sg.

  : והאכילתהו Sir 15,3 (Ms.A 6r,16; Ms.B 2r,3)

  inf.cs. + sf. 3.m.pl. + ל

  : להאכילם 4Q396 frg. 1-2 iii,11 (MMT B,71)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1Q22 2,4 ואכל[ת]ה ושבעתה "und du wirst essen und dich sättigen" (Dtn 6,11); יוכלו ענוים וישבעו "und die Elenden werden essen und satt werden" 4Q88 9,1314 (Ps 22,27); ואכלו ושב‹ע›ו "und sie werden essen und satt werden" 4Q216 2,3 (vgl. Dtn 31,20); יוכלו וישבעו "sie sollen essen und satt werden" 4Q370 frg. 1 i,1

    2. : 11Q14 frg. 1 ii,11 ואכלתם והדשנתם "und ihr esst und es euch gut gehen lasst"

    3. : 11QTa 52,1516 ואכלתה ושמחתה לפני "und du sollst essen und dich freuen vor mir" (vgl. Dtn 27,7)

    4. : i.K. von Gemeindegesetzen לוא יוכל מהונם כול ולוא ישתה "keiner soll irgendetwas von ihrem Besitz essen oder trinken" 1QS 5,16, כיא יערוכו השולחן לאכול או התירוש לשתות "wenn sie den Tisch bereiten, um zu essen oder den jungen Wein zu trinken" 6,45; i.K. des Sabbats ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה "und man darf nicht essen und nicht trinken, außer es ist im Lager" CD 10,23 (vgl. Jub 2,29) u. אך ידבר לאכול ולשתות[ "jedoch in Bezug auf Essen und auf Trinken darf man sprechen" 4Q264a frg. 1,8; i.u.K. לאכול ולשתות ממנו "davon zu essen und zu trinken" 4Q421 frg. 11,2

    5. : bildl. ואוכלה בלחם אנחתי ושקוי בדמעות "und ich aß vom Brot meines Seufzens und mein Trank waren Tränen" 1QHa 13,3536 (Suk. 5,3334);


     1. : אכול השנה שפ[יח "iss dieses Jahr, was von selbst wächst" 4Q177 frg. 5-6,2 (Jes 37,30); i.u.K. לאכל פריה "zu essen seine Frucht" 4Q381 frg. 1,8; i.K. von Gen 12 in 4Q422 1,9 לאכול פר[י האדמה "zu essen von der Frucht des Bodens"; in eschatol. Kontext 4Q434 frg. 2,45 לאכול פריה וטובה "zu essen seine Frucht und Gutes" (vgl. Jer 2,7; Neh 9,36)

     2. : gemeinschaftliches Essen als Zeichen bes. enger soz. Gemeinschaft 1QHa 13,2526 (Suk. 5,2324) ג[ם א]וכלי לחמי עלי הגדיל+≪ו≫+ עקב "sogar die, die mein Brot aßen, erhoben gegen mich ihre Ferse" (teilw. erg., vgl. Ps 41,10); i. rituellem K. ואחר יאכלו את לחמם "und danach sollen sie ihr Brot essen" 4Q514 frg. 1 i,6.9 (vgl. Lev 22,7), 4Q270 frg. 3 ii,1920 אוכלי לחם [הארץ "die das Brot des Landes (?) essen" (vgl. Num 15,19); יאכלו בלחמו "sie dürfen von seinem Brot essen" 4Q251 frg. 16,2 (vgl. Lev 22,11); bildl. 1QHa 13,35 (Suk. 5,33) s.o. I.5 Obj. Fleisch: ]ובשר הרבה אכלתמה "und viel Fleisch habt ihr gegessen" 2Q23 frg. 1,3; vom Ungeborenen אש]ר במע[י ]אמו ואל יאכל בשרו "was im Leib seiner Mutter ist und nicht soll man sein Fleisch essen" 4Q251 frg. 12,2 (oder nif.; vgl. Lev 22,28), bei ungeborenem oder totem Vieh 3 אל יאכל איש בשר בהמה "niemand soll essen das Fleisch des Viehs"; 11QTa 53,2 (Dtn 12,20; בשר‎ II weitgehend erg.)

     3. : 4Q524 frg. 6-13,4 ונחלותום יואכלון "und ihre Anteile sollen sie essen" (Dtn 18,1); וזבח שלמים לוא תואכל עד יעבורו שבע שנים אחר תואכל "und Schelamim-Schlachtopfer darf sie nicht essen, bis sieben Jahre vorübergegangen sind, danach darf sie essen" 11QTa 63,15; [אל] יואכל נער זעטוט ואשה [בזב]ח הפסח "ein junger Mann, ein Jugendlicher, oder eine Frau sollen nicht vom Opfer des Pesach essen" 4Q265 frg. 3,3; אשי ייי יאכלון "die Opfergaben für Jhwh sollen sie essen" Sir 45,21 (Ms.B 15r,14); והיאה אל תוכל קודש "dann soll sie Heiliges nicht essen" 4Q266 frg. 6 ii,3, vgl. frg. 5 ii,7.11; בשרירות לבו לאכול מן הקודש[ "in der Verstocktheit seines Herzens zu essen vom Heiligen" frg. 5 ii,11 (i.u.K.)

     4. : ואכלתה את שלל אויביכה "und du sollst die Beute deiner Feinde essen" 11QTa 62,11 (Dtn 20,14)

     5. : mögl. ואוכל טוב ענפיה "und essend das Gute ihrer Zweige" 4Q426 frg. 1 i,11 (od. v. אכל‎ II "Speise")

     6. : כול הירק ... יאכל "jegliches Grüne ... darf er essen" 4Q274 frg. 3 ii,45

     7. : אלה משרץ העוף תואכלו "diese vom geflügelten Kleingetier dürft ihr essen" 11QTa 48,4, vgl. 11QTa 48,3 (Lev 22,2122); 11QTa 52,11; 53,4; CD 12,12 (vgl. nif. Z. 13)

     8. : יהיו אוכלים את הדגן ... והיין ... והיצהר "sie sollen essen das Getreide ... und den Wein ... und das Öl" 43,69


     1. : כול נבלה בעוף ובבהמה לוא תואכלו "kein Aas von Vögeln und vom Vieh darfst du essen" 48,56 (vgl. Dtn 14,21); אל ישקץ איש את נפשו בכל החיה והרמש לאכל מהם מעגלי הדבורים עד כל נפש החיה אשר תרמוש במים "niemand darf sich selbst kultisch verunreinigen durch irgendein Tier oder Kriechtier, indem er davon isst, von Larven der Bienen bis zu jeglichem Lebewesen, das im Wasser wimmelt" CD 12,1113

     2. : 11QTa 52,11 רק הדם לוא תואכל "nur das Blut darfst du nicht essen" (vgl. Dtn 15,23); רק חזק לבלתי אכול הדם "nur beherrsche dich, nicht das Blut zu essen" 53,5; כי הדם הוא הנפש ולוא תואכל את הנפש עם הבשר "denn das Blut ist die Seele und du darfst die Seele nicht mit dem Fleisch essen" 6 (Dtn 12,23); vgl. CD 3,6 von den Frevlern ויאכלו את הדם "und sie aßen das Blut"

     3. : וכול תועבה לוא תואכלו "und keinerlei Gräuel dürft ihr essen" 11QTa 48,67 (Dtn 14,3)

     4. : ]ל[ב]לתי אכול מעצ הד[עת "außer zu essen vom Baum der Erkenntnis" 4Q422 1,10 (vgl. Gen 2,17)

    6. : ]יוכלהו בטהרה ... ואל יוכלם איש [אם נ]גע הטמא בהםה "er soll es essen in Reinheit ... und nicht soll er sie essen, wenn er mit ihnen das Unreine berührt hat" (od. "... wenn der Unreine sie berührt hat") 4Q274 frg. 3 i,68; ואל] יאכל[ איש ]אשר לא החל לטהור "niemand soll essen, der nicht angefangen hat, rein zu werden" 4Q514 frg. 1 i,34; nach Verunreinigung durch Hautkrankheit ורחץ במים ויכבס בגדיו ואחר יואכל "und er soll sich in Wasser waschen und er reinige seine Kleider, danach esse er" 4Q274 frg. 1 i,3, ähnl. 4Q274 frg. 1 i,5 u. בשבעת ימי טה[רתו א]ל יוכל "während der sieben Tage seiner Reinigung soll er nicht essen" 9

    7. : häufig mit der Nennung bestimmter Festtage, z.B. מחג הבכורים לדגן החטים יהיו אוכלים את הדגן עד השנה השנית "vom Fest der Erstlingsabgabe des Weizengetreides an sollen sie das Getreide essen bis zum zweiten Jahr" 11QTa 43,67 (s.a. I.6.h); ואכלוהו בימי המועדים "und sie sollen es an den Festtagen essen" 15; אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן ומן האובד בשדה "niemand darf am Sabbat essen, außer das, was vorbereitet ist, oder von dem, was verdirbt auf dem Feld" CD 10,2223; ואכלוהו בלילה "und sie sollen es (scil. das Pesachlamm) essen in der Nacht" 11QTa 17,8; לפני תואכלנו שנה בשנה "vor mir sollst du es essen Jahr für Jahr" 52,9 (Dtn 15,20); שבעת הימים תאכלו "sieben Tage sollt ihr essen" 4Q368 frg. 2,9 (vgl. Ex 34,18)


     1. : לפני תואכלנו שנה בשנה במקום אשר אבחר "vor mir sollst du es essen Jahr für Jahr an dem Ort, den ich erwählen werde" 11QTa 52,9 (Dtn 15,20)

     2. : ואכלוהו בלילה בחצרות [ה]קודש "und sie sollen es essen in der Nacht in den Höfen des Heiligtums" 17,89, ואת הנותר מהמה יוכלו בחצר [הפני]מ[י]ת "und das von ihnen Übriggebliebene sollen sie im inneren Hof essen" 20,1112 u. ואכלום ביום הזה בחצר החיצונה "und sie sollen sie essen an diesem Tag im äußeren Hof" 22,13

     3. : ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו כצבי וכאיל "und du darfst in deinen Ortschaften essen – und zwar der Reine und der Unreine bei dir gleichermaßen – wie (scil. 'entsprechend der Halakha für' od. 'als wäre es') die Gazelle und das Damwild" 53,45 (Dtn 12,2122); וכול הבהמה הטהורה אשר יש בה מום בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי "und jedes reine Tier, an dem es einen Makel gibt, sollst du in deinen Ortschaften essen, fern von meinem Heiligtum" 52,1617

     4. : ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה "und nichts darf man essen und trinken außer dem, was im Lager ist" CD 10,23

    8. : 4Q159 frg. 1 ii,4 אשר בי[שר]אל אשר אין לו יאוכלנה "wem auch immer in Israel nichts gehört, der darf davon (scil. der Nachlese) essen"

    9. : ואכול כאיש דבר ששם לפניך "und iss wie ein Mensch (od. i.S.v. erwachsener Mann) das, was er dir vorsetzt" Sir 34,16 (Ms.B 4r,10) u. dort a.Rd. אכל כאיש נכח "iss wie ein Mann das, was vor (dir) liegt" (mögl. wurde aber vom Schreiber "wie ein rechtschaffener Mann" intendiert)

   1. : ויצא המשתלח והאיש אשר יוכל מהונם "und es soll weggehen (aus der Gemeinschaft) der, der verstoßen wurde, und ein jeder, der sich von ihrem Besitz ernährt" 4Q266 frg. 11,1415; mögl. ועתה אכל [מ]טוב[תי] "und jetzt ernähre ich mich von meinem Wohlstand" Sir 11,19 (Ms.A 4v,89; L.u.)

   2. : als Lohn für den Dienst an der Weisheit תאכל פריה "wirst du ihre Frucht genießen" Sir 6,19 (Ms.A20; Ms.C 3r,4)     1. : i. halakh. K. ואין להבי למחני הק[ו]דש כלבימ שהם אוכלימ מקצת [ע]צמות המק[דש ו]הבשר עליהם "und man soll in das Lager der Heiligkeit keine Hunde bringen, denn sie fressen etwas von den Knochen des Heiligtums und das Fleisch an ihnen" 4Q394 frg. 8 iv,89 (MMT B,5859; par. 4Q396 frg. 1-2 ii,10); והכלבים אוכל[ים] מן "und die Hunde fressen vom/n ..." 4Q306 frg. 1,5 (i.u.K.; s. Qimron 2014, 66)

     2. : i.K. d. äg. Plagen לאכול כול ירוק בא[רצם "zu fressen die ganze Vegetation in ihrem Land" 4Q422 3,11 (vgl. Ex 10,15; Ps 105,35)

     3. : מרחוק יעופו כנשר חש לאכול "von ferne fliegen sie wie ein Geier, der losstürzt, um zu fressen" 1QpHab 3,78 (Hab 1,8) mit Ausl. auf die vernichtende Macht der Kittim לאכול[ את ]כול העמים כנשר "um alle Völker zu fressen wie ein Geier" 11

     4. : Zit. Hos 2,14 i. P. ושמתים ליער ואכלתם ח[ית השדה] "und ich mache sie (scil. Weinstock und Feigenbaum) zu Gestrüpp, so dass die Tiere des Feldes sie abfressen" 4Q166 2,19     1. : כלפיד אש בעמיר אוכלת רשעה "wie eine Fackel von Feuer im Stroh, das den Frevel frisst" 1QM 11,10; ולהוב חנית כאש אוכלת עצים "und das Speerblatt wie ein Feuer, das Bäume frisst" 1QHa 10,28 (Suk. 2,26); וילכו נחלי בליעל ... באש אוכלת "und es fließen die Ströme Belials ... mit einem Feuer, das frisst" 11,30 (Suk. 3,29; oder l. באש; par. 4Q432 frg. 6,4); באושי חמר תאוכל "an den Fundamenten aus Ton frisst es" 31 (Suk. 3,30); ותאוכל עד תהום רבה "und es frisst sich (durch) bis zur großen Urflut" 3233 (Suk. 3,3132); ]אש בוערת אוכלת בסוד רשעה "ein brennendes Feuer, das frisst am Fundament des Frevels" 4Q228 frg. 1 i,6; Frevel, der wie Feuer brennt und frisst 4Q163 frg. 4-7 i,13 (Zit. Jes 9,17)

     2. : ויכלם בחרון אפו ... ויאכלם בשביב אשו "und er vernichtete sie (scil. die Sippe Korachs) durch die Glut seines Zorns ... und fraß sie durch die Flamme seines Feuers" Sir 45,19 (Ms.B 15r,1112)

     3. : ]נחלי זפת לאכול "Ströme von Pech, um zu fressen" 4Q433a frg. 3,9

     4. : ועל הזרק השלישי יכתובו שלהובת חרב אוכלת חללי און במשפט אל "und auf den dritten Speer soll man schreiben: Flamme des Schwertes, das die Erschlagenen des Unheils frisst beim Gericht Gottes" 1QM 6,3 (vgl. Nah 3,3)

     5. : וכפיריכה תאכל חרב "und deine Junglöwen wird das Schwert fressen" 4Q169 frg. 3-4 i,9 (Zit. Nah 2,14); i.Bz.a. Assur וחרב לוא אדם תואכלנו "und das Schwert, das keinem Menschen gehört, wird es fressen" 1QM 11,1112 (Jes 31,8); וחרבכה תואכל בשר אשמה "und dein Schwert soll schuldiges Fleisch fressen" 12,1112 (ohne אשמה in par. 19,4 וחרבך תואכל בשר "und dein Schwert soll fressen das Fleisch" vgl. Dtn 32,42)

     6. : || שרש‎ I Sir 6,3 (Ms.A 2r,78) עליך תאכל ופריך תשרש והניחתך כעץ יבש "deine Blätter wird sie fressen und deine Früchte wird sie vernichten und dich zurücklassen wie einen vertrockneten Baum"

     7. : יוסף [נתן] ביד בני נאכר אכלים את כחו ושברים את כל עצמיו "Josef war in die Hand von Fremden gegeben, die seine Kraft verzehrten und all seine Knochen zerbrachen" 4Q372 frg. 1,1415

     8. : mögl. 4Q491 frg. 10 ii,1415 --] נקם לאכול באלים ובאלנשים "der Vergeltung, zu fressen unter Göttlichen und Menschen" (vgl. 1QM 6,3)    1. : והדגים אל יאכלו כי אם נקרעו חיים ונש[פ]ך דמם "und die Fische dürfen nicht gegessen werden, außer wenn sie lebendig aufgeschlitzt wurden und ihr Blut ausgegossen wurde" CD 12,1314; von einem ungeborenen Tier אש]ר במע[י ]אמו ואל יאכל בשרו "was im Leib seiner Mutter ist, und sein Fleisch soll nicht gegessen werden" 4Q251 frg. 12,2 (oder qal); אנח]נו חושבים שאיאכל את הולד "wir erachten, dass das Junge gegessen werden darf" 4Q396 frg. 1-2 i,3 (MMT B,37); לוא תאכל חמץ "nicht darf es (scil. das Brot beim Opfer) als Gesäuertes gegessen werden" 11QTa 20,12

    2. : באלה הימים יאכל "an diesen Tagen soll es gegessen werden" 43,4; וכול אשר נותר ממועדיהמה יקדש באש ישרף לוא יאכל עוד "und alles, was übrig geblieben ist von ihren Festen ist heilig; im Feuer soll es verbrannt werden; es darf nicht mehr gegessen werden" 1011; ובימי הקודש יאכל "und an den heiligen Tagen soll (es) gegessen werden" 17

   1. : Zit. i. P. ובאש קנ]אתו תאכ[ל כל הארץ "und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde vernichtet werden" 1Q15 frg. 1,1 (Zeph 1,18)


   1. : אין להאכילם מהקו[ד]שים "man darf sie nicht von den heiligen Dingen essen lassen" 4Q396 frg. 1-2 iii,11 (MMT B,71) (par. 4Q397 frg. 6-13,10); להאכילם מכול תרומת "sie essen zu lassen von jeder Abgabe" 4Q513 frg. 2 ii,3

   2. : || zu שקה (hif.) והאכילתהו לחם שכל ומי תבונה תשקנו "und sie (scil. die Weisheit) gibt ihm Brot der Einsicht zu essen und Wasser der Einsicht lässt sie ihn trinken" Sir 15,3 (Ms.B 2r,3; Sir 15,3 [Ms.A 6r,1617]

  Ableitungen:

  אכל‎ II , אכלה