בלעIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בלעII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3179/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

BLĠ (vgl. arab. balaġa), Grundbed. "erreichen, einwirken auf" (a. v. Worten, Rede): he. a. i.S.v. "betroffen machen", "negativ beeinflussen" › "verwirren" u. "angreifen" (s.u. u. bes. syr.; Morgenstern 2004, 158-9): bhe. nif./hitp. (von der Wirkung des Alkohols "verwirrt sein" Jes 28,7; Ps 107,27), pi./puʿal (i.S.v. "angreifen" z.B. 2 Sam 20,19.20; "verwirren" als Werk von Verführer Jes 3,12, vgl. 9,15)

Formen:

qal impf. 3.f.sg. + sf. 3.m.sg.

: תבלענו 1QpHab 11,15 (weniger wahrsch. pi.)

nif. impf. 3.f.sg. od. pi. impf. 2.m.sg.

: תבלע 4Q417 frg. 2 i,3 (i.u.K.)

pi. pf. 3.m.sg. + ו

: ]ובלע 4Q163 frg. 1,3 (od. zu בלעI)

impf. 3.m.sg. + sf. 3.m.pl.

: יבלעם 4Q424 frg. 1,13 (od. zu בלעI)

3.f.sg. + sf. 1.comm.sg.

: תבלעני (od. zu בלעI)

3.m.pl. + sf. 3.f.sg. + ו

: ויבלעוה 4Q468c frg. 1,11 (od. zu בלעI)

inf.abs.

: בלע 4Q424 frg. 1,13 (od. zu בלעI)

inf.cs. + ב

: בבלע 1QpHab 5,8 (weniger wahrsch. zu בלעI)

+ sf. 3.m.sg. + ל

: לבלעו 1QpHab 11,5 (weniger wahrsch. zu בלעI)

+ sf. 3.m.pl. + ל

: לבלעם 1QpHab 11,7 (weniger wahrsch. zu בלעI)

ptz. m.sg.cs. (od. pl.) + sf. 1.comm.sg.

: למבלעי 1QHa 17,8 (Suk. 9,8)

m.pl.abs. od. puʿal

: מבלעים 1QIsaa 9,5 (= מְבֻלָּעִים Jes 9,15, s.u.)

hitp. impf. 2.m.sg.

: תתבלע 4Q416 frg. 2 iii,8

Semantik:

Alles zeigen

 1. : וכוס חמת [א]ל תבלענו "und der Becher des Zorns Gottes wird ihn erreichen" 1QpHab 11,1415 (i. Ausl. v. Hab 2,16; zum Motiv vgl. Klgl 4,21)   1. : i.K. zerstörerischer Bedrohungen des Beters ורוח עועיים תבלעני מהוות פשעם "und ein Geist der Verwirrung greift mich wegen der Verderben ihrer Sünde an" 1QHa 15,8 (Suk. 7,5, für רוּחַ עִוְעִים vgl. Jes 19,14)


    1. : 1QHa 17,89 (Suk. 9,89) ואשיבה למבלעי דבר _____ ולמשתוחיחי בי תוכחת "und ich werde demjenigen, der mich angreift, (mit) ein(em) Wort antworten und demjenigen, der sich über mich beschwert, (mit) eine(r) Zurechtweisung"

    2. : למה תביטו בוגדים ותחריש בבלע רשע צדיק ממנו "warum schaut ihr auf Abtrünnige, und warum schweigst du, wenn ein Frevler einen angreift, der gerechter ist als er" 1QpHab 5,89, vgl. die Aufnahme v. בְּבַלַּע mit בתוכחת i. d. Ausl. 1QpHab 5,10 (vgl. Morgenstern 2004, 157–60)

   2. : (od. בלעI B.III.2): פשרו על הכוהן הרשע אשר רדף אחר מורה הצדק לבלעו בכעס חמתו אבית גלותו "seine Auslegung bezieht sich auf den Frevelpriester, der dem Lehrer der Gerechtigkeit nachjagte, um ihn im Ärger seines Zorns anzugreifen am Ort seiner Verbannung" 1QpHab 11,46 u. || zu כשל hif. 1QpHab 11,68 ובקץ מועד מנוחת יום הכפורים הופיע אליהם לבלעם ולכשילם ביום צום שבת מנוחתם "und zur Zeit des Festes der Ruhe, am Versöhnungstag, ist er bei ihnen erschienen, um sie anzugreifen und sie zu Fall zu bringen am Tag des Fastens, dem Sabbat ihrer Ruhe"

  1. : ]ובלע דרך[ "und er hat den Weg verwirrt" 4Q163 frg. 1,3 (i.u.K.; vgl. mögl. Jes 3,12)

  2. : figura etymologica 4Q424 frg. 1,13 פתיים כי בלע יבלעם "Einfältige, denn gewiss wird er sie verwirren" (od. "angreifen" od. "verderben"); ויבלעוה 4Q468c frg. 1,11

 2. : 4Q417 frg. 2 i,3 וגם את רוחו לא תבלע "und auch seinen Geist sollst du nicht verwirren" od. "und auch sein Geist soll nicht verwirrt werden/sein"

 3. : 1QIsaa 9,5 מבלעים für מְבֻלָּעִים Jes 9,15, entweder mit 𝔐 puʿal oder mit 𝔊 pi., vgl. Wernberg-Møller 1958, 255

 4. : אביון אתה אל תתאו זולת נחלתכה ואל תתבלע בה "ein Armer bist du – begehre nichts außer deinem Besitz und lass dich dadurch nicht tangieren" 4Q416 frg. 2 iii,8