בלע‎ I verschlingen, hinunterschlucken

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בלע‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1548/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BLʿ "verschlingen, hinunterschlucken": he.

  Formen:

  qal impf. 3.m.pl. + sf. 3.m.sg.

  : יבלעוה[ו 4Q167 frg. 11-13,7 (L.u.)

  qal/pi. impf. 3.m.pl. + sf. 3.f.sg. + ו od. pi.

  : ויבלעוה 4Q468c frg. 1,11 (od. zu בלע‎ II)

  pi. impf. 3.m.sg. + sf. 3.m.pl.

  : יבלעם 4Q424 frg. 1,13 (od. zu בלע‎ II)

  3.f.sg. + ו

  : ותבלע 4Q458 frg. 2 ii,4

  + sf. 1.comm.sg.

  : תבלעני 1QHa 15,8 (Suk. 7,5; od. zu בלע‎ II)

  2.m.sg. + sf. 3.m.pl.

  : תבלעם 4Q381 frg. 17,3

  ptz. m.pl.det.

  : ]המבלעים 4Q174 frg. 4,1 (L.u.)

  inf.abs.

  : בלע 4Q424 frg. 1,13 (od. zu בלע‎ II; zu בלע 11QTa 46,10 s. לע)

  cs. + ב

  : בבלע 1QpHab 5,8 (eher zu בלע‎ II)

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לבלעו 1QpHab 11,5 (eher zu בלע‎ II)

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : לבלעם 1QpHab 11,7 (eher zu בלע‎ II)

  hitp. pf. 3.f.sg.

  : התבלעה 1QHa 16,39 (Suk. 8,38) (L.u.)

  impf. 3.f.sg.

  : תתבלע 1QHa 11,15 (Suk. 3,14)

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : i.Bz.a. קמח "Mehl" 4Q167 frg. 11-13,7 זרים יבלעוה[ו "Fremde würden es verschlingen" (Hos 8,7); zu 4Q468c frg. 1,11 s.u. B.IV


   1. : א]להי באפך תבלעם "mein Gott, in deinem Zorn wirst du sie vertilgen" 4Q381 frg. 17,3 (i.u.K.; vgl. Ps 21,10 || אכל‎ I); von Gottes Zorn o.Ä. ותבלע את כל הערלים "und er wird vertilgen all die Unbeschnittenen" 4Q458 frg. 2 ii,4 (i.u.K.; vgl. wahrsch. von Gott ויאבדהו "und er wird ihn vernichten" Z. 3)

   2. : i.K. zerstörerischer Bedrohungen des Beters ורוח עועיים תבלעני מהוות פשעם "und ein Geist der Verwirrung vertilgt mich wegen der Verderben ihrer Sünde" 1QHa 15,8 (Suk. 7,5, für רוּחַ עִוְעִים vgl. Jes 19,14)
     1. : 1QHa 17,89 (Suk. 9,89) ואשיבה למבלעי דבר _____ ולמשתוחיחי בי תוכחת "und ich werde demjenigen, der mich verschlingt, ein Wort erwidern, und demjenigen, der sich über mich beschwert, eine Zurechtweisung"

    1. : פשרו על הכוהן הרשע אשר רדף אחר מורה הצדק לבלעו בכעס חמתו אבית גלותו "seine Auslegung bezieht sich auf den Frevelpriester, der dem Lehrer der Gerechtigkeit nachjagte, um ihn im Ärger seines Zorns am Ort seiner Verbannung zu verschlingen" 1QpHab 11,46 u. || zu כשל hif. Z. 68 ובקץ מועד מנוחת יום הכפורים הופיע אליהם לבלעם ולכשילם ביום צום שבת מנוחתם "und zur Zeit des Festes der Ruhe, am Versöhnungstag, ist er bei ihnen erschienen, um sie zu verschlingen und sie zu Fall zu bringen am Tag des Fastens, dem Sabbat ihrer Ruhe"

   3. : figura etymologica 4Q424 frg. 1,13 פתיים כי בלע יבלעם "Einfältige, denn gewiss wird er sie verderben"; ]המבלעים את צאצאי "die, die verschlingen Nachkommen (von)" 4Q174 frg. 4,1; ויבלעוה "und sie werden sie verschlingen" 4Q468c frg. 1,11 (od. qal)


   1. : 1QHa 11,1516 (Suk. 3,1415) כי תתבלע כול חכמתם בהמות ימים "denn verschlungen wird all ihre Weisheit, wenn die Meere aufbrausen" (vgl. Ps 107,27; par. 4Q432 frg. 5,2)

   2. : 16,39 (Suk. 8,38) התבלעה "es wurde verschlungen"

  Ableitungen:

  בלעה