אף‎ I auch, sogar

 • Version: 2.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אף‎ I (Version 2.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/292/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾap (mas. אַף, she. af, Sec. αφ), hervorhebende Partikel, oft zur Betonung eines ergänzenden od. überbietenden Sachverhalts i.S.v. "auch, sogar": he.

  Formen:

  אף 1QpHab 11,3; Sir 16,19 (Ms.A 6v,23), אפ 1QS 11,20; + ה‎ II: האף[ 4Q10 frg. 5,2 (L.u.; für אַף Gen 3,1); + ו: ואף 1QpHab 8,3; Sir 16,11 (Ms.A 6v,13); Mur. 42 1,5, ואפ 4Q394 frg. 3-7 i,16 (MMT B,13)

  + הוא (vgl. אפוא)

  : אפהו 1QHa 18,5 (Suk. 10,3), אפהוא 14 (Suk. 10,12), אף הוא 7,34 (Suk. 15,21), אפ הואה 1QS 11,20

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : הוי משקה רעיהו מספח חמתו אף שכר למען הבט אל מועדיהם "wehe dem, der seinen Nächsten trinken lässt, der sein Gift (od. entspr. d. Ausl. i. P. "seinen Zorn") beimischt – ja! trunken macht (od. gegen 𝔐 "Rauschtrank") –, um auf ihre Feste zu blicken" 1QpHab 11,23 (Hab 2,15); אף קצבי הרים ויסודי תבל בהביטו אליהם רעש ירעשו "ja, die Gründe der Berge und die Fundamente der Erde erbeben fürwahr, wenn er auf sie hinschaut" Sir 16,19 (Ms.A 6v,2324)

    2. : ואף בגוית בשרם יכשולו "und auch über die Leichen ihres Fleisches (scil. ihrer eigenen Verwandtschaft) werden sie straucheln" 4Q169 frg. 3-4 ii,6

    3. : וגם אף במקדוש[ "und sogar im Heiligtum" 4Q176 frg. 22,1 (L.u.)

    4. : nur i. Zit. v. Hab 2,5 ואף כיא הון יבגוד גבר יהיר "und wie viel mehr handelt in Bezug auf Reichtum ein anmaßender Mann treulos" 1QpHab 8,3 (für וְאַף כִּי־ הַיַּיִן בּוֹגֵד גֶּבֶר יָהִיר Hab 2,5)

   1. : ואל תס[תר פניך מן כול] [ע]נו אף ממכה לוא יס[תר פני אלהי]ם "und dein Angesicht verberge vor keinem Elenden, (dann) wird das Angesicht Gottes auch vor dir nicht verborgen sein" 4Q200 frg. 2,67 (Tob 4,7); ולא חמל על גוי חרם ... ואף כי אחר מקשה ערף "und nicht hatte er Mitleid mit dem gebannten Volk ... und auch wenn nur ein Einziger halsstarrig ist" Sir 16,911 (Ms.A 6v,1113); mögl. a. 4Q398 frg. 11-13,1 (MMT C,18); כל ימי עני רעים בן סירא אומ׳ אף בלילה "alle Tage eines Elenden sind schlimm; Ben Sira sagt: auch in der Nacht" Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 1; vgl. bBB 146a par.)    1. : אף עשה ח[רש וחו]שב "auch arbeitet ein Handwerker und Künstler" Sir 38,27 (Ms.B 8v,18)


     1. : ואפ על טהרת פרת החטאת "und ferner: bezüglich der Reinheit der (jungen) Kuh des Sündopfers (gilt)" 4Q394 frg. 3-7 i,16 (MMT B,13; par. 4Q395 frg. 1,8), vgl. 4Q396 frg. 1-2 iii,2 (MMT B,62; par. 4Q397 frg. 6-13,4); ואפ על הצרועים אנחנו א[ומרים "und ferner: bezüglich der Aussätzigen sagen wir" 4Q396 frg. 1-2 iii,45 (MMT B,6465), vgl. 4Q394 frg. 8 iv,5 (MMT B,55; par. 4Q396 frg. 1-2 ii,67); ואף אנחנו כתבנו אליך "und ferner schreiben wir dir" 4Q398 frg. 14-17 ii,2 (MMT C,26); zur Einleitung eines weiteren Aspektes in einem Abschnitt ו]אף כתוב "und ferner steht geschrieben ..." 4Q396 frg. 1-2 iii,6 (MMT B,66), vgl. 4Q397 frg. 14-21,12 (MMT C,12) u. ואפ חושבים[ אנחנו "und ferner erachten wir" 4Q397 frg. 5,3 (erg. mit par. 4Q394 frg. 8 iii,12 [MMT B,42])

     2. : ואף אללי שהגיים קרבים "und ferner: wenn es nicht so wäre, dass die Fremdvölker sich uns nähern würden" Mur. 42 1,5

   2. : ]ואל תותר לו אף הון בלי "und nicht lass ihm übrig(;) auch/selbst Vermögen ohne 4Q416 frg. 2 ii,10; ואף אני מ[לל]תי עמהם[ "und auch ich habe gesprochen mit ihnen" 4Q385 frg. 3,3

  1. : nur nach rhet. מה (vgl. אפוא) 1QS 11,20 ומה אפ הואה בן האדם "und was ist denn der Sohn des Menschen"; ומה אף הוא בשר כי ישכיל "und was denn ist das Fleisch, dass es verständig sein sollte" 1QHa 7,34 (Suk. 15,21); ומה אפהו אדם "und was ist denn der Mensch" 18,5 (Suk. 10,3); ומה אפהוא שב לעפרו "und was ist denn der, der zum Staub zurückkehrt" 14 (Suk. 10,12; = 20,34 [Suk. 12,31] mit אפהו)

  Ableitungen:

  אפוא