הללIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הללII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2754/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

HLL, Grundbed. wohl "unsinnig, nicht normgerecht handeln" a. mit ethischer Konnotation i.S.v. "falsch, trügerisch handeln" (so wohl Ps 5,6; 73,3; 75,5), po. jemanden dazu machen, dass er als unsinnig handelnd erscheint i.S.v. "zum Narren machen" u. "verhöhnen", auch i.Bz.a. Handlungen "etwas unsinnig, trügerisch machen", hitpo. "sich unsinnig, toll, rasend gebärden": bhe.; po. vereinz. mhe.2p (Midraschim i.A.v. 𝔐); piyyut.

Formen:

qal ptz. m.pl.abs.

: הוללים 4Q171 frg. 1-2 i,14 (i.u.K.; mögl. a. zu הללIII)

det.

: ההוללים 4Q177 frg. 5-6,1

po. pf. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg. + ו

: והוללו 1QIsaa 43,19 (für יְהֵילִילוּ Jes 52,5)

inf.cs. + ל

: להולל 1QHa 12,18 (Suk. 4,17)

hitpo. impf. 3.m.pl. + ו

: ויתהוללו 1QHa 11,34 (Suk. 3,33)

impf.cons. 3.m.sg.

: ויתהולל 1QHa 18,35 (Suk. 10,33)

inf.cs. + ל

: להתהולל 1QHa 12,13 (Suk. 4,12)

Semantik:

Alles zeigen


  1. : ההוללים אשר "die, die trügerisch handeln, die ..." 4Q177 frg. 5-6,1 u. ]אמרו ההוללי[ם "... sagten(,/:) die, die trügerisch handeln" Z. 4, beides i.u.K., vgl. aber Z. 6 ז]מות יעץ "Ränke plant er" (Jes 32,7)

  2. : הוללים בחרי "Rasende in Wut" 4Q171 frg. 1-2 i,14 (i.u.K.; eher zu הללIII, s.d.; die verbreitete L. בחרו ist paläogr. weniger wahrsch.)


  1. : mit רמיה 1QHa 12,18 (Suk. 4,17) להולל ברמיה כול מעשיהם "um durch Trug all ihre Werke trügerisch zu machen"

  2. : משלו והוללו "sie herrschten und höhnten" 1QIsaa 43,19 für משלו יְהֵילִילוּ Jes 52,5 mit Qere מֹשְׁלָיו für משלו, vgl. Kutscher 1974, 230

 1. : 4Q176 frg. 35,2 הולל[


  1. : וארץ תצרח על ההווה הנהיה בתבל וכול מחשביה יריעו ויתהוללו כול אשר עליה ויתמוגגו בהווה גד[ו]לה "und die Erde schreit wegen des Verderbens, das auf dem Erdkreis geschieht; und alle ihre Gebilde schreien laut, und es gebärden sich wie verrückt alle, die auf ihr sind, und sie verzagen beim großen Verderben" 1QHa 11,3335 (Suk. 3,3234); ויתהולל לבי בחלחלה "und es raste mein Herz in Angst" 1QHa 18,35 (Suk. 10,33)

  2. : להתהולל במועדיהמ "indem sie sich wie toll an ihren Festen gebärden" 1QHa 12,13 (Suk. 4,12)

Ableitungen:

הולל