זהר‎ II sich warnen lassen, vorsichtig sein, warnen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זהר‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2606/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  mögl. analog zu aram. זהר‎ II denom. v. זהיר, nif. "sich warnen lassen", "sich hüten", "vorsichtig sein", hif. "jmd. vorsichtig sein lassen" › "warnen": he. (piyyut. u. vereinz. mhe.2p a. pi./hitp.)

  Formen:

  nif. impf. 2.m.pl. + ש

  : שתזהרו P. Yadin 49 1,7 (L.u.)

  imp. m.sg.

  : הזהר Sir 35,22b (Ms.B 5v,12)

  inf.cs. + ל

  : להזהר 4Q396 frg. 1-2 ii,2, להזהיר 4Q394 frg. 3-7 i,15 (MMT B,12; s.a. hif.)

  pi. (od. hitp.) ptz.m.sg. (st. unkl.)

  : mögl. ]מזהר 4Q425 frg. 4 ii,5 (i.u.K.; eher aber zu זהר‎ III, mögl. a. זהר‎ I)

  hif. pf.cons. 2.m.pl.

  : והזהרתמה 11QTa 51,5

  inf.cs. + ל

  : להזהיר 4Q394 frg. 3-7 i,15 (MMT B,12; s.a. nif.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : urspr. Text i. 4Q394 frg. 3-7 i,15 (MMT B,12) ראו להזהיר בדבר הזה "es ziemt sich, in dieser Sache vorsichtig zu sein" (zur Korrektur s. C)

    2. : ובארחתיך הזהר "und wegen deines Endes sei vorsichtig" Sir 35,22b (Ms.B 5v,12; par. Ms.E 1r,8 = Sir 35,21Ms.F 1v,13 ובאחריתך היה זהיר, s. זהיר), vgl. ובאחריתך השמר V. 22a (Ms.B 5v,11) mit Rndb. הזהר (L.u.)

    3. : שתזהרו בהן "dass ihr mit ihnen (scil. Früchte) vorsichtig umgeht" P. Yadin 49 1,7


    1. : i.Bz.a. Blinde שאינם רואים להזהר מכל תערו[בת "die nicht sehen können, um sich in Acht zu nehmen vor aller Vermischung" 4Q396 frg. 1-2 ii,12

    2. : ה]זהרו מן "sein Sich-warnen-Lassen/Sich-in-Acht-Nehmen vor" 4Q374 frg. 9,4 (so Dimant 2006; DJD XIX l. ה]זהרו)

  1. : mögl. ]מזהר "warnend" 4Q425 frg. 4 ii,5 (i.u.K.; s. Formen)


   1. : korr. Text i. 4Q394 frg. 3-7 i,15 (MMT B,12) ראו להזהיר בדבר הזה "es ziemt sich, in dieser Sache zu warnen" (zum urspr. Text s. A.I.1)

   2. : 11QTa 51,56 והזהרתמה את בני ישראל מכול הטמואות "und ihr sollt die Söhne Israels vor allen Unreinheiten warnen" (Lev 15,31)