Versionen

4Q425

©

Copyright


frg. 1+3
1[-- ]ל֯ מוסר תועבה֯ דב[ר ]מב[ --]
2[-- ]○ ב֯ע֯ד לבו לבלתי ה[ --]
3[-- ]○ תנובה לוא ימר○[ --]
4[-- ]שקר קטן כ○[ --]
5[-- ]○[ ]○[ -- ]ולשון ולוא [-- ]○[ --]
6[-- אי֯ש֯[ ]○[ --] ד{כ}רכיו (דכד!כיו / דכרכיו) ובמ[ש]קל לו֯א י[עשה פעלתו --]
7[-- ]○○○ איש ב֯ל֯י֯[על] איש שוע עינ֯י֯ם[ -- ]○?[ --]
8[-- ]○שים כ֯[ ]אוילי לב ו֯[ש]ג֯ע֯ו֯נ֯ו֯[ ]○○○[ --]
9[-- ]ל○○?[ ] _____ [--]
10[-- ]בים לו לפ֯ל[ס --]
11[-- דרכיו֯[ --]
frg. 2+4 i
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש[ --]
2.1[-- ]○○[ ]○○○○○[ ]○[ ]ה֯
3[-- ]ם֯ לשון למכ֯ו֯ן֯[ ]○[ --]
4[-- ]עים סולה ○[ -- ]ת֯ו֯
5[-- לוקחי [-- ר]ש֯ף֯
6[-- ]ת[ ]נ֯ו○[ ]○עת֯
7[-- ]א֯מ֯ת֯[ ]ו○[ --]
8[-- ]○[ -- ]○○○
9[-- ]לו
frg. 4 ii
1ת֯ן[ --]
1.1מ֯ה נ֯דדת֯[ --]
2[-- ]תרדמ֯ה מ[ ]○○[ --]
3[ב]כ֯ו֯ל מ֯ח֯ש֯בת ק֯וד֯[שו? -- להלל]
4[ו]להודות לאל על כו֯[ל --]
5[-- ]מזהר ל֯○○○ט֯[ --]
6א[ו]מ֯ר֯[ ]○[ --]
7ל֯[ --]
frg. 5
1[-- ]○[ ]○[ ]ש֯ ק[ל]ו֯ן
2[-- ]○נ֯ה֯ ה֯ו֯אה[ --]
3[-- ]מ֯של ב֯רוחו֯[ --]
4[-- ]ר֯ש֯ע ו֯○[ --]
5[-- ]חוקי ○[ --]
frg. 6
1[-- ]○ל○○[ --]
2[--] ואל ידב[ר --]
3[-- אל? ]י֯שפט ביום [--]
4[-- ]יעוה ובלשונו[ --]
5[--] רשע ○ה○[ --]