אזרוע Arm

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אזרוע (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1844/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  זרוע‎ I "Arm" + ʾ-prosth. (mas. אֶזְרֹועַ): bhe. selten (Jer 32,21; Hi 31,22) neben זרוע‎ I, für das qhe. zuweilen אזרוע steht (Dtn 5,15: 4Q137 frg. 1,22; 4Q139 frg. 1,8; XQ3 1,24 [anders 4Q41 4,3]; Dtn 11,2: 4Q128 frg. 1,29; 4Q138 frg. 1,10; 8Q4 frg. 1,16; Jes 52,10: 4Q57 frg. 36-38,2 [anders 1QIsaa 43,25; 1Q8 23,3]; Hos 7,15: 4Q82 frg. 13,3; Ps 37,17: 4Q171 frg. 1-2 ii,23; Ps 136,12: 11Q5 15,14); mhe. ungebräuchlich (nur Tan Pinhas 9 u. selten mahe.); qhe. in nicht bibl. Texten gegenüber זרוע‎ I etwa doppelt so häufig belegt

  Formen:

  sg.det.

  : האזרוע 11QTa 20,16

  pl.cs.

  : אזרוע[ות 4Q171 frg. 1-2 ii,23 (Zit. Ps 37,17, 𝔐 זְרוֹעוֹת)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : nur pl. von den Armen der Frevler in 4Q171 frg. 1-2 ii,23 אזרוע[ות רשעים (Ps 37,17)

   2. : ואת האזרוע עד עצם השכם "und das Vorderbein bis zum Schulterknochen" 11QTa 20,16 (par. 11Q20 4,26); von dem, was den Priestern vom Hebopfer gehört, mit מן‎ I in 11Q20 5,3 ואת השכם הנשאר מן האזרוע "und die Schulter, die (nach dem Abtrennen) vom Vorderbein übrig bleibt"; wahrsch. ebenso i.K. des Priesterrechts in 4Q524 frg. 6-13,6 ונתן לכוהן] את האזרוע [עד עצם השכם (erg. nach DJD XXV, 95; vgl. Dtn 18,3)

   3. : ]באזר[וע "im Arm" 11Q15 frg. 4,1