אשם‎ I schuldig sein/werden

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אשם‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1824/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾṮM (i/a) (mas. אַשֵׁם [paus. u. pf.cons., Hier. zu Hab 1,11 aber vasam] neben אָשַׁם, she. å̄šě/åm; vgl. arab. ʾaṯima), "schuldig sein/werden" › "Schuld tragen, büßen": bhe. (a. hif. "jmd. als schuldig behandeln" › "büßen lassen") › piyyut., mhe. sehr selten u. nur i.A.v. 𝔐, s.a. אשם‎ II, אשם‎ IV

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : אשם 4Q273 frg. 6,2 (L.u.); CD 15,4 (od. beide zu אשם‎ II)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : ואשם CD 9,12

  2.m.sg.

  : ואשמתה 4Q219 2,25

  impf. 3.m.sg.

  : יאשם CD 5,15 (?, od. zu ישם?)

  2.m.sg.

  : תאשם Sir 9,13 (Ms.A 3v,13)

  3.m.pl.

  : יאשמו 1QpHab 5,5; + ו: וישמו 1QIsaa 19,3 (= וַיֶּאְשְׁמוּ Jes 24,6, 4Q57 frg. 9 ii+11+12 i+52,33, od. zu ישם, vgl. 𝔗, Kutscher 1974, 292.505)

  ptz.

  : s. אשם‎ II

  hif. imp. m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : האשימו 4Q83 frg. 1,2 (für הַאֲשִׁימֵם Ps 5,11; L.u.)

  inf.cs. + ל + ו

  : ולהאשים 1QM 13,11

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q381 frg. 79,3 ועמי יאשמו יחד עמהם "und mein Volk macht sich schuldig zusammen mit ihnen"; CD 9,12 והשומע אם יודע הוא ולא יגיד ואשם "und wenn der, der es hört, es weiß, aber es nicht anzeigt, dann macht er sich schuldig"; Sir 9,13 (Ms.A 3v,1213) ואם קרבת לא תאשם פן יקח [א]ת נשמתך "aber wenn du nahe gekommen bist, mach dich nicht schuldig, damit er nicht dein Leben nimmt"

    2. : 4Q219 2,2425 הש[מר לכה פן תלך] [בדרכיהמה ות]צעד במסלותם ואשמתה אשמת מות[ "hüte dich, dass du nicht wandelst auf ihren Wegen und schreitest auf ihren Wegen und schuldig wirst mit Todesschuld" (par. 4Q221 frg. 1,1; vgl. Jub 21,15); 11QTa 59,9 ואת תורתי געלה נפשמה עד יאשמו כול אשמה "und ihre Seele hat meine Weisung verabscheut, bis sie mit jeder Schuld schuldig geworden waren"

    3. : CD 5,15 ביתו יאשם כי אם נלחץ "wenn er es viel macht, wird er sich verschulden, außer wenn er gedrängt wurde" mit sachlich schwieriger Konjektur von כהר ביתו zu ביתו, od. zu אשם‎ IV (s.d.); 15,4 אם עבר אשם הוא "wenn er übertreten hat, dann ist er schuldig geworden" mögl. von אשם‎ II

   1. : 1QpHab 5,45 ובתוכחתם יאשמו כל רשעי עמו "und durch ihre Zurechtweisung werden büßen alle Frevler seines Volkes"; als Zit. im Pescher 4Q167 frg. 2,5 ע]ד אשר [י]אשמו ובקשו פני "bis dass sie büßen und mein Angesicht suchen (Hos 5,15)

   2. : 4Q369 frg. 1 i,3 ]אשר יאשמו (i.u.K.)

   3. : 4Q273 frg. 6,2 הואה עשם, i.u.K. od. von אשם‎ II, od. l. eher עשם (עסה), vgl. PreCon IV, 1962

  1. : 1QM 13,11 עשיתה בליעל לשחת מלאך משטמה ... ובעצתו להרשיע ולהאשים "und du hast Belial gemacht zum Verderben als Engel der Anfeindung ... und um durch seinen Rat für schuldig zu erklären und schuldig zu sprechen" (Yadin 1962, Maier 1995a), mögl. a. i.S.v. "Schuld verursachen" (Lohse 1971, Study Edition) od. "büßen lassen" (vgl. Ps 5,11)

  Ableitungen:

  אשמה , אשם‎ III , אשם‎ II