דוד‎ III David

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דוד‎ III (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1316/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Formen:

  meist plene

  : דויד 1QM 11,2; CD 5,5; Sir 47,2 (Ms.B 16v,5); + ו: ודויד CD 5,2; + ל: לדויד 4Q174 frg. 1-2 i,7; + מן: מדויד Sir 49,4 (Ms.B 18v,7); qb. meist auch für 𝔐 def.

  def.

  : דוד nur ma. Ms. v. Dam. u. SirB (CD 7,16; Sir 45,25 [Ms.B 15v,5] u.ö.); selten qb. = 𝔐 def., s.a. דוד 4Q52 frg. 6-7,14 (= 1 Sam 21,1 𝔊)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ואת גולית הגתי איש גבור חיל הסגרתה ביד דויד עבדכה "und den Gatiter Goliat, einen gewaltigen Krieger, hast du (scil. Gott) in die Hand deines Knechts Davids ausgeliefert" 1QM 11,12 (vgl. 1 Sam 17,4547); ועל הנשיא כתוב לא ירבה לו נשים ודויד לא קרא בספר התורה החתום "und über den Fürsten steht geschrieben: 'Nicht darf er sich viele Frauen nehmen' (Dtn 17,17), aber David hatte nicht im versiegelten Buch der Tora gelesen" CD 5,12, s.a. Z. 5; לבד מדויד יחזקיהו _____ ויאשיהו כלם השחיתו "außer David, Hiskija und Joschija trieben sie es alle schlimm" Sir 49,4 (Ms.B 18v,7) u. 47,1 (Ms.B 16v,4).2 (Ms.B 16v,5).8 (Ms.B 16v,15); 48,22 (Ms.B 18r,16)

    2. : ובריתכה הקימותה לדויד "und du richtetest deinen Bund für David auf" 4Q504 frg. 1-2R iv,6 u. וגם בריתו עם דוד "und auch seinen Bund mit David" Sir 45,25 (Ms.B 15v,5)

    3. : ויהי דויד בן ישי חכם "und David, der Sohn Isais, war weise" 11Q5 27,2 u. 11Q5 28,3 s.u. 4.a; שלומוה בן דויד "Salomo, der Sohn Davids" 4Q398 frg. 11-13,1 (MMT C,18)


     1. : i. Zit. v. Ps 11,1 לדויד "von David" 4Q177 frg. 5-6,7, ähnl. 11Q11 5,4 (i.u.K.); הללו יה לדויד בן ישי "ein Halleluja Davids, des Sohnes Isais" 11Q5 28,3

     2. : i. d. Einleitung v. Zit. Ps 82,1 כאשר כתוב עליו בשירי דויד אשר אמר "wie über ihn (scil. Melchisedek) in den Liedern Davids geschrieben steht, wenn es heißt" 11Q13 2,910

    4. : zu Ps 6,25 ]לאחרית ה[י]מים אשר אמר דויד "in Bezug auf das Ende der Tage, wovon David gesagt hat" 4Q177 frg. 12-13 i,2; zu 2 Sam 7,11 ואשר אמר לדויד "und dass er zu David gesagt hat:" 4Q174 frg. 1-2 i,7


    1. : יושב כסא לדויד "einer, der auf Davids Thron sitzt" 4Q252 5,2 (vgl. Jer 33,17)

    2. : i. Ausl. v. 2 Sam 7,1114 הואה צמח דויד העומד עם דורש התורה "dies ist der Spross Davids, der auftreten wird mit dem Erforscher des Gesetzes" 4Q174 frg. 1-2 i,11 (zur Fortsetzung s.u. III.2.a); 4Q285 frg. 7,3 neben חוטר מגזע ישי "ein Spross aus dem Wurzelstock Isais" Z. 2 (i.u.K.); neben משיח הצדק "der Gesalbte der Gerechtigkeit" i. Ausl. v. Gen 49,10 עד בוא משיח הצדק צמח דויד "bis zum Kommen des Gesalbten der Gerechtigkeit, des Sprosses Davids" 4Q252 5,34

    3. : זרע דויד[ "Nachkommenschaft Davids" 4Q479 frg. 1,4 (vgl. 1 Kön 11,39; Jer 33,22)


    1. : וישאר ליהודה מזער ועוד לבית דוד קצין "und es blieb ein wenig für Juda übrig und für das Haus Davids gab es noch einen Fürsten" Sir 48,15 (Ms.B 18r,6); ähnl. Sir 51,12h (Ms.B 21r,1)


     1. : כאשר כתוב והקימותי את סוכת דויד הנופלת היאה סוכת דויד הנופל[ת א]שר יעמיד להושיע את ישראל "wie geschrieben steht: 'Und ich werde die zerfallene Hütte Davids aufrichten.' Dies ist die zerfallene Hütte Davids, die er aufstellen wird, um Israel zu retten" 4Q174 frg. 1-2 i,1213 (zum Vorangehenden s.o. II.2)

     2. : CD 7,1516 ספרי התורה הם סוכת המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנפלת "die Bücher der Tora sind die Hütte des Königs, wie er gesagt hat: 'Und ich werde die zerfallene Hütte Davids aufrichten'"