טהרה‎ II Reines

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טהרה‎ II (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1160/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qhe. kult. t.t. für das, was an einer Sache/Person rein ist, ihr "Reines", trad. = טהרה‎ I "Reinheit" i. konkretisierter Bed. als das, was die Reinheit einer Sache/Person ausmacht, mögl. qatil-at (= ptz. qal), Wz. טהר‎ I "das rein Seiende"

  Formen:

  sg.abs.

  : טהרה 4Q281 frg. a,1 (i.u.K.; od. zu טהרה‎ I od. טהר‎ I)

  cs.

  : טהרת 1QS 6,25; + ב: בטהרת 7,19; + ו: וטהרת 4Q394 frg. 3-7 i,6 (MMT B,3); + ל: לטהרת 4Q396 frg. 1-2 ii,6; + מן: מטהרת 1QS 7,16

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בטהרתו 1QS 7,25

  + sf. 3.m.pl.

  : טהרתמה 11QTa 49,21

  det.

  : הטהרה 1QS 8,24; CD 9,21; + ב: בטהרה 11QTa 63,14

  Semantik:

  Alles zeigen



    1. : 11QTa 63,1415 ולוא תגע לכה בטהרה עד שבע שנים "aber bis zu sieben Jahre lang darf sie (scil. eine ehemals Kriegsgefangene als Ehefrau) bei dir Reines nicht berühren"; 49,2021 ויטהרו לערב מהמת לגעת בכול טהרתמה "und sie werden bis zum Abend rein sein von dem Toten, so dass sie all ihr Reines berühren können"

    2. : 4Q396 frg. 1-2 iii,56 (MMT B,6566) שלוא י]בואו לט עם טהרת הקוד[ש] כי בדד [יהיו "dass sie (scil. die Aussätzigen) nicht in Kontakt mit dem heiligen Reinen kommen (dürfen), sondern isoliert sollen sie sein" (erg. mit par. 4Q397 frg. 6-13,6) u. Z. 8 (B,68) ע]ם טהרת הקודש לבית "mit dem heiligen Reinen zu Hause" (par. 4Q397 frg. 6-13,8); mögl. להגיעם בטהרת [הקו]דש "dass sie berühren das heilige Reine" 4Q513 frg. 2 ii,1 (i.u.K.)

   1. : 4Q396 frg. 1-2 ii,56 והמה באים לטהרת המקדש "aber sie kommen zum Reinen des Heiligtums" (4Q394 frg. 8 iv,4 [MMT B,54] L.u.); וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו "und alles, was das Reine des Heiligtums ist, sollt ihr in Häuten des Heiligtums bringen" 11QTa 47,17


    1. : i.Zshg. der Absonderung einer unreinen Person von der Allgemeinheit ורחוק מן הטהרה שתים עשרה באמה "und der Abstand von dem, was das Reine ist, betrage zwölf Ellen" 4Q274 frg. 1 i,12; ואיש מאנשי היח[ד ]אשר יתערב עמו בטהרתו או בהונו "und jemand von den Männern der Gemeinschaft, der sich mit ihm einlässt in Bezug auf das, was sein Reines oder sein Besitz ist" 1QS 7,2425; אל יבא איש אל טהרת[ו "nicht soll jemand es (scil. Metall für ein Götterbild) zu dem bringen, was sein Reines ist" 4Q270 frg. 3 iii,21; והבדילוה]ו מן הטהרה שנ[ה אחת "und man soll ihn absondern (?) von dem, was das Reine ist, ein (?) Jahr lang" frg. 7 i,6 (i.u.K.); אל יגע בטהרה "er darf nicht das Reine berühren" 4Q274 frg. 2 i,3 (i.u.K.); והובדל האיש מן הטהרה לבד "dann wird der Mann nur von dem, was das Reine ist, abgesondert" CD 9,21 u. Z. 23 ועל אחד להבדיל <מן> הטהרה "und aufgrund eines (Zeugens) abzusondern von dem, was das Reine ist"

    2. : i.Bz.a. ein Tauchbad 1QS 5,13 אל יבוא במים לגעת בטהרת אנשי הקודש "er soll nicht in das Wasser kommen, so dass er das Reine der Männer der Heiligkeit berührt"; אל יגע בטהרת אנשי הקודש "nicht soll er das Reine der Männer der Heiligkeit berühren" 8,17; a. 4Q258 1,78

    3. : 24 והובדל מן הטהרה ומן העצה "und er soll abgesondert werden von dem, was das Reine ist, und vom Rat" (par. 4Q258 7,1)

    4. : 6,1617 לוא יגע בטהרת הרבים עד אשר ידרושהו לרוחו ומעשו "nicht darf er das Reine der Vielen berühren, bis er ihn geprüft hat hinsichtlich seines Geistes und seiner Werke" (par. 4Q256 11,12); ויבדילהו מתוכ טהרת רבים שנה אחת "und man soll ihn ein Jahr lang absondern aus der Mitte des Reinen der Vielen" 25; ähnl. 1QS 7,3.16 (par. 4Q261 frg. 6a-e,2); לוא יגע בטהרת הרבים "nicht darf er das Reine der Vielen berühren" 7,19 u. urspr. Text in Z. 20 לוא יגע בטהרת משקה הרבים "er darf nicht das Reine (korr. zu "den Trank") der Vielen berühren"

   2. : לטהרת 4Q398 frg. 1-3,2

  1. : בטהרתו 4Q271 frg. 2,8; ולוא טהרה 4Q281 frg. a,1 (od. a. zu טהר‎ I); וטהרת 4Q394 frg. 3-7 i,6 (MMT B,3); ]לטהרת הק[ 4Q398 frg. 7,2; ]־תני לטהרת[ 4Q512 frg. 29-32,7; פיכה נפרשה טהרת כול "... dein Geheiß wird ausgebreitet das Reine (?) aller (?) ..." frg. 42-44 ii,4; בטהרה 4Q513 frg. 10 ii,6; ]רו טהרת[ PAM 43.697 frg. 85,1