גורףVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גורף (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1029/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qutul, Wz. גרף* (vgl. zu אגרוף), "Faust": qhe.;

Formen:

sg.det. + ב

: בגורף 1QIsaa 47,26 (= בְּאֶגְרֹף Jes 58,4; 1Q8 25,10)

Semantik:


  1. : בגורף "mit der Faust" 1QIsaa 47,26