גזל‎ I abreißen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גזל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/828/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GZL "abreißen", meist i.S.v. "(be)rauben": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : גזל 1QpHab 12,10; + ו: וגזל 11QTa 57,21 (i.u.K.; od. zu גזל‎ II)

  impf. 3.m.pl.

  : יגזולו 4Q390 frg. 2 i,9

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויגזול 1QpHab 8,11

  ptz. m.sg.cs. + sf. 1.comm.sg.

  : גזלו[ 4Q83 frg. 19 ii-20,33 (so DJD XVI; L.u.; l. גזלו[ u. zu גזל‎ II)

  inf.cs. + ל

  : לגזול 11QTa 58,3; + ו + ל: ולגזול CD 6,16

  pass. ptz. m.sg.abs. + ו

  : וגזול 4Q299 frg. 54,2 (i.u.K.; mögl. a. inf.)

  nif. pf. 3.m.sg. od. ptz. m.sg.abs.

  : נגזל 4Q460 frg. 9 i,11

  impf. 3.m.sg.

  : יגזל 1Q27 frg. 1 i,11

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ואי]ש אשר לר[ע]הו יגזולו ויעשוקו איש את רעהו "und ein jeder raubt, was seinem Nächsten gehört, und es bedrückt ein jeder seinen Nächsten" 4Q390 frg. 2 i,9; מי גוי אשר לוא עשק רעה[ו] איפה עם אשר לוא גזל הו[ן] ל[אחר "welche Nation hat nicht ihren Nächsten bedrückt, wo ist das Volk, das nicht Besitz eines anderen geraubt hat" 1Q27 frg. 1 i,1112 (par. 4Q299 frg. 1,3; zum vorausgeh. Text s.u. nif.); pass. עשוק וגזול "bedrückt und beraubt" 4Q299 frg. 54,2 (weniger wahrsch. inf.)

    2. : i. Ausl. v. Hab 2,56 i. P. ויגזול ויקבוץ הון אנשי חמס "und er (scil. der Frevelpriester) raubte und sammelte Besitz von Männern der Gewalttat" 1QpHab 8,11 (vgl. I.1)

    3. : 11QTa 58,34 מבקש לגזול מכול אשר יש לישראל "(ein Volk,) das danach trachtet, etwas zu rauben von allem, was Israel gehört"

    4. : וחמס ארץ המה ערי יהודה אשר גזל הון אביונים "und 'Gewalttat am Land' (Hab 2,17) sind die Städte Judas, wo er (scil. der Frevelpriester) den Besitz der Armen geraubt hat" 1QpHab 12,910

   1. : i.K. einer Liste von Verboten ולגזול את עניי עמו "und die Armen seines Volkes zu berauben" CD 6,16 (vgl. Jes 10,2)

   2. : im Königsgesetz ולוא יחמוד שדה וכרם וכול הון ובית וכול חמוד בישראל וגזל "und er darf kein Feld oder einen Weinberg oder irgendetwas an Besitz oder ein Haus oder irgendetwas Kostbares in Israel begehren, so dass er (be)raubt ..." 11QTa 57,2021


   1. : neben עשק‎ II "bedrücken" (vgl. A.I.1 u. גזל‎ II A) מי גוי חפץ אשר יעושקנו חזק ממנו מי יחפץ כי יגזל ברשע הונו "welches Volk möchte, dass ein stärkeres als es selbst es bedrückt, wer will, dass sein Besitz durch einen Frevler (od. Frevel) geraubt wird" 1Q27 frg. 1 i,1011 (Fortsetzung s.o. A.I.1)

   2. : mit מן‎ I 4Q460 frg. 9 i,11 ]אשמות אפרים וישראל נגזל אליה מעם עריצ "Verschuldungen Efraims und Israels, es wurde wegen (vgl. אל‎ I F.I) ihr be-/geraubt von einem gewalttätigen Volk" (i.u.K.; mögl. a. Israel Subj. zu נגזל)