הוי Wehe!

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הוי (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/768/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  Ausruf d. Klage od. emotionalen Ablehnung (mas. הֹוי): he.

  Formen:

  הוי 1QpHab 8,7; Sir 37,3 (Ms.B 7r,11); הוֹי Sir 37,3 (Ms.D 1r,6) = היו Ms.B 7r,11 (Schreibf.); + ו: ]והוי 2Q23 frg. 1,2

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q179 frg. 1 i,10 הוי כל ארמונותיה שממו "wehe, all ihre Paläste sind verödet"; eingebettet i. einem Satz, aber am Kolonanfang 4Q184 frg. 1,8 והיאה ראשית כול דרכי עול הוי הוה לכול נוחליה "aber sie (scil. die personifizierte Gegenfigur zur Weisheit) ist der Anfang aller Wege des Frevels, wehe, ein Verderben für alle, die sie erben"

    2. : Sir 41,1 (Ms.B 10v,7) הוי למות "wehe, oh Tod" als Einleitung einer negativen Aussage über den Tod i.Ggs.z. האח למות "ha, oh Tod" V. 2 (Ms.B 10v,9) als Einleitung einer positiven Aussage     1. : 1QpHab 8,7 הוי המרבה ולוא לו "wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört" (Zit. Hab 2,6); 9,12 הוי הבוצע בצע רע "wehe dem, der unrechtmäßigen Gewinn macht" (Zit. Hab 2,9); 10,56 הוי בונה עיר בדמים "wehe dem, der eine Stadt mit Bluttaten erbaut" (Zit. Hab 2,12); 11,2 הוי משקה רעיהו "wehe dem, der seinen Nächsten trinken lässt" (Zit. Hab 2,15); 12,1415 mit erg. ptz. הוי הו[י אומר "wehe, wehe dem, der sagt" (הו[י L.u.; Zit. Hab 2,19 mit einfachem הוי; die Erg. הוי הא[ומר [Elliger 1953; Qimron 2010] ist zu kurz); 4Q162 2,2 הוי משכימי בבקר "wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen" (Zit. Jes 5,11); vgl. qb. 1QIsaa 38,15 הוי האומר "wehe dem, der sagt" für הֲיֹאמַר "sagt denn" Jes 45,9

     2. : i.Bz.a. den Bund 4Q511 frg. 63 iii,5 הוי לכול מפריה "wehe allen, die ihn brechen"

    1. : 4Q169 frg. 3-4 ii,1 הוי עיר הדמים "wehe der Stadt der Bluttaten" (Zit. Nah 3,1); היו רע שאמר "wehe dem Bösen, der sagt: ..." Sir 37,3 (Ms.B 7r,11), a.Rd. הוי ריֵע יאמר "wehe dem Freund, (wenn) er sagt: ..."; qb. 1QIsaa 41,23 והוי מלכים אמניך "und wehe den Königen, deinen Kinderwärtern" für וְהָיוּ מְלָכִים אֹמְנַיִךְ "und Könige werden deine Kinderwärter sein" Jes 49,23 (mögl. nur Verlesung)

    2. : ]והוי עליכה והוי[ "und wehe euch und wehe ..." 2Q23 frg. 1,2; mit eingeschobenem Vokativ הוי אחי עליכמה "wehe euch, meine Büder" 4Q378 frg. 6 i,7

   1. : הוי[ 6Q18 frg. 1,7