הפלא Tun von Wundern, Wunder(tat)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הפלא (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/6793/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  nominalisierter inf.abs. hif. (vgl. Segal 1970, § 251), Wz. פלא‎ I (mas. הַפְלֵא), neben "Tun von Wundern", "Wunder(tat)" › "außergewöhnlich" auch "Präsentation als Wunder", "Wunderaufweis": bhe. "Wundertat" (neben פלא‎ I u. פלא‎ II, Jes 29,14) u. i.S.v. "außergewöhnlich" (2 Chron 2,8); mhe.1 ניסין וגבורות ... יותר מהפלא נפלאות מה שלא עשיתי "Wunder und Machterweise ... mehr als das Tun von (gewöhnlichen) Wundern, (das,) was ich (früher) nicht getan hatte" MekhJ Shira 8 (144); Hekh. בהפלא (sic!) u. vereinz. הפלא "als Tun von Wundern", "Wundertat" neben פלא‎ II u. פלאה (vgl. Jes 29,14)

  Formen:

  sg.abs.

  : הפלא 1QM 18,10, הפלה 1QIsaa 23,24 (= הַפְלֵא Jes 29,14); + ו: והפלא 4Q381 frg. 69,2; + ו + ב: ובהפלא 1QHa 7,18 (Suk. frg. 10,7)

  cs. + ו

  : והפלא 4Q181 frg. 1,3; + ב: בהפלא

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : לפי טובו והפלא כבודו "gemäß seiner Güte und seinem herrlichen Tun von Wundern" 4Q181 frg. 1,3 (od. "... und seiner wunderbaren Herrlichkeit"; wörtl. "... und dem wunderbaren Tun seiner Herrlichkeit"); רחמיכהם והפלא סליחות "deines Erbarmens und wunderbarer Vergebungen" 4Q427 frg. 7 ii,16 (wörtl. "des wunderbaren Tuns von Vergebungen")

  2. : ]הפלתה עמנו הפלא ופלא "du hast an uns Wundertat und Wunder vollbracht" 1QM 18,10


   1. : [ספרתי בעדת קדושי]כה בהגדל והפלא לאל "ich habe von Gott erzählt in der Gemeinschaft deiner Heiligen mit Preis und Aufweis von Wundern" 4Q428 frg. 20,3 (erg. mit par. 1QHa 25,32 [Suk. frg. 8,8])

   2. : אברכנו בהפלא מודה "ich will ihn mit dem Aufweis von Wundern gar sehr preisen" 1QS 10,16, par. 4Q256 20,4; 4Q260 4,12; i.u.K. sowie L.u. 1QHa 7,20 (Suk. frg. 10,9); 17,39 (Suk. 9,39)

   3. : ובהפלא נספרה יחד בדע[ת אל "und mit Aufweis von Wundern wollen wir gemeinsam in der Erkenntnis Gottes erzählen" 1QHa 7,18 (Suk. frg. 10,7), par. 4Q427 frg. 8 i,10 בעדת אל "... in der Gemeinde Gottes"; 4Q511 frg. 35,45 ומשרתים מלאכי כבודו יהללוהו בהפלא נוראות "und als Diener, die Boten seiner Herrlichkeit, sollen sie (scil. die zum Priesterdienst Geläuterten) ihn preisen mit dem furchterregenden Aufweis von Wundern" (wörtl. "mit dem Aufweis von Wundern an Furchterregendem"); אודכה אלי ארוממכה צורי ובהפלא[ "ich preise dich, mein Gott, ich erhebe dich, mein Fels, und mit Aufweis von Wundern ..." 1QHa 19,18 (Suk. 11,15) (i.u.K.); עם עדת קדושיכה בהפלא[ "mit der Gemeinde deiner Heiligen mit Aufweis von Wundern" 25,5 (Suk. frg. 5,3) (i.u.K.)

  3. : והפלא מראשונה "und Wundertun/außergewöhnlich von Anfang an/mehr als früher" 4Q381 frg. 69,2 (od. zu פלא‎ I od. פלא‎ II); ]הפלא[ 4Q418 frg. 96,1; ]לבהפלא [--] frg. 241,2