טפש töricht, dumm

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טפש (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/5637/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qattil, Wz. ṬPŠ, "töricht", "dumm": mhe.; seltener piyyut.

  Formen:

  f.sg.abs.

  : טפשה Sir 42,6 (Ms.B 11v,8), mögl. = -]שת Ms.Mas 4,12 (s.u.)

  Semantik:


  1. : Sir 42,6 (Ms.B 11v,8) אשה טפשה "eine törichte Frau" (Haupttext רעה "böse", ähnl. mögl. par. Ms.Mas 4,12 -]שת, ש L.u., vgl. z.B. Dihi 2004, 291)