זנות Prostitution, Unzucht

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זנות (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/529/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl-t, Wz. זנה‎ I (he. זְנוּת) mit NF qutl-at (she. zūna), "Prostitution", "Unzucht": he.; הזונות 4Q396 frg. 1-2 iv,4 (MMT B,75) wird noch den urspr. u-Vokal widerspiegeln, während ma. זונות CD 8,5 (= זנות 4Q266 frg. 3 iv,3; CD 19,17) u. הזונות 7,1 wie vereinz. mhe.2 eine denom. Neubildung aus זונה + -[ūt] sein könnte

  Formen:

  sg.abs.

  : זנות 1QS 1,6; CD 2,16; Sir 41,17 (Ms.B 11r,11), זונות CD 8,5; + ב: בזנות Sir 42,8 (Ms.B 11v,10; L.u.; od. det.)

  cs.

  : זנות 4Q436 frg. 1 ii,1

  + sf. 3.f.sg. + ב

  : בזנותה 4Q169 frg. 3-4 ii,7

  det.

  : הזנות 4Q225 frg. 1,1; CD 4,17, הזונות 4Q396 frg. 1-2 iv,4 (MMT B,75); CD 7,1; + ב: בזנות CD 4,20 (s.a. abs.); + ו: והזנות 4Q397 frg. 14-21,5 (MMT C,5)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ועל הזונות הנעסה בתוך העם "und in Bezug auf die Unzucht, die inmitten des Volkes geschieht" 4Q396 frg. 1-2 iv,4 (MMT B,75; par. 4Q397 frg. 6-13,12)

     2. : בעלות לבני הנכר ולכול הזנות אשר[ "Ehefrauen für die Ausländer und in Bezug auf jede Unzucht, die" 4Q513 frg. 2 ii,2

    1. : להזיר מן הזונות כמשפט "zu bewahren vor Unzucht gemäß dem Recht" CD 7,12 (kaum von זונה; mögl. cj. להזיר zu להזיר "sich abwenden von"); als eines der "drei Netze Belials" in sonst unbekanntem Levi-Zitat הראשונה היא הזנות השנית ההו!ן השלישית טמא המקדש "das erste ist die Unzucht, das zweite der Besitz und das dritte das Verunreinigen des Heiligtums" 4,1718 u. Ausl. הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת שתי נשים בחייהם "sie sind in zweierlei Hinsicht in Unzucht gefangen, weil sie sich zwei Frauen in ihrem Leben nehmen" Z. 2021; ebenf. neben הון mit דרך‎ II "Weg" ויתגוללו בדרכי זונות ובהון רשעה "und sie wälzen sich auf Wegen der Unzucht und in frevlerischem Besitz" 8,5 par. 4Q266 frg. 3 iv,3, CD 19,1718

    2. : בוש מאב ואם אל זנות "schäme dich vor Vater und Mutter hinsichtlich der Unzucht" Sir 41,17 (Ms.B 11r,11; par. Ms.Mas 3,20 = Rndb. zu SirB על פחז "wegen der Frechheit"), dgg. unter den Dingen, derer man sich nicht schämen soll על מוסר פותה וכסיל ושב וישיש ונוטל עצה בזנות "wegen der Züchtigung eines Einfältigen oder Toren oder eines Greises oder eines Alten oder dessen, der einen Rat in Bezug auf Unzucht erteilt" Sir 42,8 (Ms.B 11v,10), par. Ms.Mas 4,14 [ש]ב כושל ענה בזנות "... eines Alten, der strauchelt, weil er sich mit Unzucht abgibt (wörtl. der als sich mit Unzucht abgebend strauchelt)" (L.u.), vgl. Rndb. zu SirB ושב כושל ועונה בזנות "oder eines Alten, der strauchelt und sich mit Unzucht abgibt" (L.u.)

    3. : im Bild || כשף‎ II "Zauberei" i. P. im Zit. Nah 3,4 הממכרת גוים בזנותה ומשפחות ב[כש]פיה "die (scil. die Hure), die Völker verkauft durch ihre Hurerei und Sippen durch ihre Zaubereien" 4Q169 frg. 3-4 ii,7     1. : ולוא ללכת עוד בשרירות לב אשמה ועיני זנות "und nicht mehr zu wandeln in der Verstocktheit eines Herzens von Schuld und Augen von Unzucht" 1QS 1,6; במחשבות יצר אשמה ועני זנות "Pläne von Trachten von Schuld und von Augen von Unzucht" CD 2,16 (par. 4Q270 frg. 1 i,1), vgl. א]שמה ועיני זנות "Schuld und Augen von Unzucht" 4Q287 frg. 8,13 (i.u.K.)

     2. : זנות עינים הסירותה ממני "Unzucht der Augen hast du von mir abfallen lassen" 4Q436 frg. 1 ii,1 (par. 4Q435 frg. 2 i,2)

    1. : מעשי תועבה ברוח זנות "Gräueltaten in einem Geist von Unzucht" 1QS 4,10

   1. : ומטמאי[ם ]את זרע[ הקודש ואף] את [זרע]ם עם הזונות "und sie (scil. die Priester) verunreinigen den Samen der Heiligkeit und auch ihren (eigenen) Samen mit Hurerei" 4Q396 frg. 1-2 iv,1011 (MMT B,8182; vgl. Z. 4, s.o. I.1.a; wahrsch. aber eher zu זונה)

   2. : מעוון הזנות "wegen/von Vergehen der Hurerei" 4Q225 frg. 1,1; ]החמס והזנות "Gewalttat und Unzucht" 4Q397 frg. 14-21,5 (MMT C,5); הזנות 4Q458 frg. 2 i,6 (od. zu זנה‎ I); הזנות מאכליהם "... der Unzucht (sind) ihre Speisen" 4Q513 frg. 2 ii,5