אסר‎ II bindende Verpflichtung

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אסר‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/441/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qi(t)tal, Wz. אסר‎ I (mas. אִסָּר, mit sf. אֱסָר־, she. å̄sår), od. aramLW (qi[t]tāl) "bindende Verpflichtung" (auch pos., vgl. 4Q256 9,7 [L.u.]; 4Q258 1,6 u. raram./baram. "Vertrag, Rechtsabmachung", vgl. Kottsieper 2001, 68–69): bhe. (nur Num 30,217) "bindende Verpflichtung", an die sich eine Frau (eidlich) bindet (אסר‎ I), mhe. dann a. "Verbot", "(eidliche) Selbstverpflichtung" insbes. a. "Enthaltungseid"

  Formen:

  sg.abs.

  : אסר 1QS 5,8; CD 16,7; + ב: באסר 4Q258 1,6

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : ]אסרו (od. zu אסר‎ I)

  + sf. 3.f.sg.

  : אסרה 11QTa 53,19

  + sf. 1.comm.sg.

  : אסרי P. Yadin 44 1,16

  det.

  : האסר 11QTa 53,18

  pl.cs. + sf. 3.f.sg. + ו

  : ואסריה 11QTa 53,20

  det.

  : האסרים 2Q25 frg. 1,2

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : Z. 1415 ואיש כי ידור נדר לי או ישבע שבועה לאסור אסר על נפשו ולוא יחל דבריו "und wenn ein Mann mir gegenüber ein Gelübde ablegt oder er schwört einen Eid, um sich selbst zu einem Gelübde zu verpflichten, dann soll er seine Worte nicht brechen" (Num 30,3); את נדרה או את האסר אשר אסרה על נפשה "ihr Gelübde oder das Gelübde, wozu sie sich selbst verpflichtet hat" Z. 1718 (Num 30,5); ähnl. Z. 16.18.19.2021 (Num 30,34.5.6)


    1. : 4Q258 1,6 יק[י]ם על נפשו באסר "er soll sich selbst als Verpflichtung auferlegen" u. 4Q256 9,7 (par. 1QS 5,8 mit שבועה, s. II.2)

    2. : 1QS 5,8 ויקם על נפשו בשבועת אסר לשוב אל תורת מושה "und er soll sich selbst als einen bindenden Schwur auferlegen, zur Tora des Mose umzukehren" (par. 4Q258 1,6 u. 4Q256 9,7 ohne שבועה, s. II.1); CD 16,7 כל שבועת אסר אשר יקי!ם איש על נפשו "jeden bindenden Schwur, den ein Mann sich selbst auferlegt hat"; vgl. a. 4Q416 frg. 2 iv,8 וכל שבועת אסרה לנדר נד[ר "und jeden bindenden Schwur von ihr, um ein Gelübde abzulegen" (לנדר נד[ר L.u.)

    3. : 4Q27 frg. 51-54,32 ]כול נדריה ואסריה für אֶת־ נִדְרָהּ Num 30,9, vgl. Z. 31 נדריה ואס]ריה für נְדָרֶיהָ וֶאֱסָרֶהָ V. 8

  1. : P. Yadin 44 1,1617 על אסרי שיהיוו ארבעת האנשים הלוו שוקלים תחכור המקומות "gemäß meiner Abmachung sollen diese vier Männer die Pacht für die Landstücke bezahlen"

  2. : 2Q25 frg. 1,2 האסרים האלה[ "diese Verpflichtungen" (i.u.K.)

  3. : PAM 43.694 frg. 59,2 ]אסרו (i.u.K.; od. v. אסר‎ I)