אסר‎ I binden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אסר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/440/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾSR "in seiner Bewegungsfreiheit hindern" (Kottsieper 2001, 67–68): bhe. "anbinden, -spannen, gürten, fesseln, gefangen nehmen, sich (eidlich) an eine Verpflichtung (אסר‎ II) binden", mhe. dazu meist "verbieten" od. "mit einem Schwur binden", die Konnotation "binden" u. "gefangen nehmen" häufiger aber noch in Derivaten

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : אסרה 11QTa 53,16

  3.comm.pl.

  : ]אסרו PAM 43.694 frg. 59,2 (i.u.K., od. zu אסר‎ II?)

  imp. m.sg.

  : אסור 4Q225 frg. 2 ii,13 (i.u.K., od. pass. ptz.?)

  ptz. m.pl.abs. + ו

  : ואוסרים 11QTa 34,6

  inf.cs. + ל

  : לאסור 11QTa 53,15

  pass. ptz. m.sg.abs.

  : אסור 1QHa 24,13 (Suk. frg. 9,8) (i.u.K., l. weniger wahrsch. אסור, s. zu אסיר)

  pl.abs.

  : אסורים 4Q521 frg. 2 ii+4,8

  nif. pf. 1.comm.sg.

  : נאסרתי 1QHa 13,38 (Suk. 5,36; L.u.)

  impf. 3.f.sg.

  : תאסר 1QM 5,3

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von Tieren 11QTa 34,6 ואוסרים את ראשי הפרים אל הטבעות "und binden die Hörner der Stiere an die Ringe"     1. : von Gott 4Q521 frg. 2 ii+4,8 מתיר אסורים "er macht Gefangene los" (vgl. Ps 146,78)

    2. : i.Zshg. d. Opferung Isaaks ptz. pass. ושר המשטמה _____ אסור "und der Fürst der Anfeindung ____ gefangen" od. imp. "... binde" 4Q225 frg. 2 ii,13; 4Q428 frg. 25,2 אסור[ "gefangen" od. weniger wahrsch. imp. "binde" od. l. אסור[ "Gefangene(r)"


    1. : 11QTa 53,1415 ואיש כי ידור נדר לי או ישבע שבועה לאסור אסר על נפשו ולוא יחל דבריו "und wenn ein Mann mir gegenüber ein Gelübde ablegt oder er schwört einen Eid, um sich selbst zu einem Gelübde zu verpflichten, dann soll er seine Worte nicht brechen" (Num 30,3); את נדרה או את האסר אשר אסרה על נפשה "ihr Gelübde oder das Gelübde, wozu sie sich selbst verpflichtet hat" Z. 1718 (Num 30,5); ähnl. Z. 16.18.19.2021 (Num 30,34.5.6)

    2. : 54,4 וכול נדר אלמנה וגרושה כול אשר אסרה על נפשה "und jedes Gelübde einer Witwe oder einer Geschiedenen, alles, wozu sie sich selbst verpflichtet hat" (Num 30,10)


   1. : vom Beter 1QHa 13,38 (Suk. 5,36) כי נאסרתי בעבותים "denn ich bin mit Stricken gebunden" (L.u.)

   2. : 1QM 5,3 על אלף איש תאסר המערכה "mit tausend Mann ist die Schlachtreihe (zum Kampf) aufgestellt", vgl. 2 Chron 13,3 וַיֶּאְסֹר ... אֶת־ הַמִּלְחָמָה "und er stellte sich zur Schlacht auf" u. bes. 𝔖 z.St. w'sr ... gbrʾ ʿbdy qrbʾ "und er bot Männer, Kriegsknechte, auf"

   3. : 1Q22 3,1011 [ביום ע]שר לחודש [כול עבודה ת]אסר "am zehnten Tag des Monats ist jede Arbeit verboten" (i.u.K.)

  1. : PAM 43.694 frg. 59,2 ]אסרו (i.u.K., od. v. אסר‎ II)

  Ableitungen:

  אסר‎ II , אסיר