יהוסף Josef

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יהוסף (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3860/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Formen:

  LF

  : יהוסף 4Q348 frg. 1,9, Mur. 22 r.i.,4; CII 95,1, יהוסף 11QTa 24,13; + ו: ויהוסף Mur. 22 frg. 6-10r.a.,1

  KF

  : יוסף 2Q20 frg. 1,2; CII 137,2; + כ: כיוסף Sir 49,15 (Ms.B 19r,5)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von seiner Unvergleichlichkeit כיוסף אם נולד גבר "wie Josef wurde wahrlich kein Mensch geboren" Sir 49,15 (Ms.B 19r,5); mit חי‎ I von Josefs Lebzeiten 2Q20 frg. 1,2 ]כול י[מ]י חיי יוסף "alle Tage des Lebens Josefs" (Jub 46,2)


     1. : i.K. des Exils יוסף [נתן] ביד בני נאכר אכלים את כחו ושברים את כל עצמיו "Josef war in die Hand von Fremden gegeben, die seine Kraft verzehrten und all seine Knochen zerbrachen" 4Q372 frg. 1,1415 u. Z. 10 יוסף מוטל בארצות לא י[דע "Josef war in Länder geworfen, die er nicht kannte" (par. 4Q371 frg. 1a-b,8)

     2. : i. kult. K. 11QTa 24,1213 ואחריה יעשה עולת בני יהוסף "und danach bereite er das Brandopfer der Nachkommen Josefs zu"; בני יהוספ 4Q365 frg. 36,4 (Num 36,1)

     3. : i.K. der Tore der zwölf Stämme im Jerusalemer Tempel ומשער ראובן עד שער יוסף לבני יוסף לאפרים ולמנשה ומשער יוסף עד שער בנימין "und vom Tor Rubens bis zum Tor Josefs für die Nachkommen Josefs, für Efraim und Manasse, und vom Tor Josefs bis zum Tor Benjamins ..." 11QTa 44,1214, vgl. 39,12

    2. : ]יהוסף[ 4Q458 frg. 12,5 (Ruben in vorausgeh. Z.); mögl. a. i. Zit. mit vorausgeh. ירא‎ I (Gen 48,17 u.ö.) od. קרא‎ I (Gen 41,51) PAM 43.676 frg. 6,1 ]רא יוסף[ "... Josef"     1. : 4Q348 frg. 1,9 יהוחנן בר יהוסף "Johanan, Sohn des Josef", mögl. a. בר י]הוסף "..., Sohn des Josef" Z. 14 u. Z. 16 יהוסף בר "Josef, Sohn des ..."

     2. : XHev/Se 49 1,56 יהוסף בן חנניה "Josef, Sohn des Hananja"; Mur. 29 r.a.,910 יהונתן בר יהוסף "Jonatan, Sohn des Josef" u. v.,20 יהוסף בר ־־־־־ן "Josef, Sohn des ..."; Mur. 22 r.i.,4 יהוסף בר אדי "Josef, Sohn des ʾDY" (mögl. andere L. statt אדי sind אדי, אדי u. אדי), vgl. ohne Filiation Z. 5 ואני יהוסף "und ich, Josef, ..." u. frg. 6-10r.a.,1 ויהוסף (i.u.K.); Mur. 24C 1,19 חל[י]פא בן יהוסף "Halifa, Sohn des Josef" (L.u.); P. Yadin 45 1,33 משיהודה בן יהוסף "Juda, Sohn des Josef" (L.u.); P. Yadin 46 1,14 פטרון בן [י]הוסף "Patron, Sohn des Josef" u. Z. 15 יהוסף בר אלעזר "Josef, Sohn des Elasar"

     3. : Mur. 42 1,3 יהוסף בן ארצטון "Josef, der Sohn des Ariston"

     4. : CII 86,1 יהוסף בר חנניה הספר "Josef, Sohn des Hananja, der/s Schreiber(s)"; 95,1 יהוסף בן דניאל "Josef, Sohn des Daniel"; 148,1 שבי בן יהוסף "Schobai, Sohn des Josef"; 316,1 יהוחנן בן יהוסף "Johanan, Sohn des Josef"; יהוספ בנ יעקב "Josef, Sohn des Jakob" 504b,12; יהוספ בנ חונ "Josef, Sohn des Hon" 504c,12

     5. : זה קבר והנפש שלאלעזר חניה ... בני יוסף בן עובד יוסף ואלעזר בני חניה כהנים מבני חזיר "dies ist (die) Grabanlage und das Grabmal des Eleasar, des Hanja, ..., Söhne des Josef, Sohn des Obed, (und) Josefs (und) Eleasars, Söhne des Hanja, Priester von den Söhnen Hesirs" 137,13

    1. : 2 Maʿa" 693 A,14 u. Z. 16 יהוסף מ / "Josef: 1 Maʿa"

    2. : יהוסף Jer11 1,1