אמן‎ IV Amen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אמן‎ IV (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/358/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatil (= ptz. qal), Wz. אמן‎ I (mas. אָמֵן, she. å̄mən), "sicher, gewiss" › Ausdruck der Bestätigung "Amen": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : אמן 1QS 1,20

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q286 frg. 5,8; frg. 7 i,7; 4Q507 frg. 3,2; 4Q511 frg. 63 iv,3, wahrsch. auch 4Q504 frg. 1-2R i,7; frg. 1-2R vii,2; frg. 3 ii,3; frg. 4,15; frg. 17 ii,5; 4Q509 frg. 4,5

   2. : אמ]ן אמן 4Q221 frg. 4,2 (vgl. Dtn 27,20, dort nur אָמֵן)

   3. : 1QS 1,20; 2,10.18, vgl. 4Q286 frg. 7 ii,1.5.10; 4Q287 frg. 1,4; frg. 5,11, wahrsch. auch 4Q286 frg. 9,3; 4Q287 frg. 4,3

   4. : 4Q289 frg. 2,4; 4Q292 frg. 2,5; 4Q293 frg. 2,2; 4Q508 frg. 20,1; 4Q509 frg. 131-132 ii,3; 4Q511 frg. 111,9