חלקיהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חלקיה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2701/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Formen:

qb. meist

חלקיה (1QIsaa 17,28; 29,1; 30,3; 4Q60 frg. 17,9) für חִלְקִיָּהוּ (Jes 22,20; 36,3.22; Ausnahme nur חלקיהו 4Q55 frg. 11 ii+15,20 = חִלְקִיָּהוּ Jes 22,20), vgl. a. den Wechsel zwischen חִלְקִיָּה (2 Kön 18,37 [= 1QIsaa 30,3 Jes 36,22]; 22,10.12) u. חִלְקִיָּהוּ z.B. 2 Kön 18,18.26; 22,4.8.14

Semantik:


  1. : Vater des Propheten Jeremia (vgl. Jer 1,1 יִרְמְיָהוּ בֶּן־חִלְקִיָּהוּ, vgl. Formen): 4Q389 frg. 1,5 י]רמיה בן חלקיה מארץ מצר[ים "Jeremia, Sohn des Hilkija, aus dem Land Ägypten" (i.u.K.)