זרועIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זרועII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2656/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

mögl. qutāl (Barth 1894, § 27g2), Wz. זרעI, "Pflanze", "Pflanzliches": bhe.; od. = qalpass. ptz. i.S.v. "das, was ausgesät wird"

Formen:

pl.cs.

: זרועי 4Q265 frg. 5,1

Semantik:


  1. : 4Q265 frg. 5,1 זרועי האד[מה od. זרועי האר[ץ "Pflanzen des Erdbodens/der Erde"