דרום [Bez. des Südlandes]

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דרום (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2630/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  Abl. unklar [darōm] (mögl. ‹ /darām/; mas. דָּרֹום; she. då̄rom), wahrsch. pal. Bezeichnung des Südlandes (= param.jbaram.): he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : דרום 11QTa 39,13, דרומ 3Q15 9,7; + ב: בדרום 11QTa 40,11, בדרומ 3Q15 8,11; + ו + ל: ולדרום 11QTa 40,9; P. Yadin 45 1,15

  sg.cs. + ל

  : לדרום 4Q223-224 frg. 2 iv,21

  + sf. 3.m.sg. + ו + מן

  : ומדרומו 11QTa 33,10

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : בצריחי החורון ברוח הצופא דרומ "in den Kellern von Horon an der Seite, die nach Süden schaut" 3Q15 9,7

   2. : i.K. der Hofanlagen des Heiligtums (s.a. B.II) לכול רוח ורוח ... למזרח ולדרום ולים ולצ[פו]ן "nach jeder einzelnen Richtung ..., nach Osten und nach Süden und nach Westen und nach Norden" 11QTa 40,89; i.K. der Lokalisierung eines Grundstückes i. einem Pachtvertrag הלז אחכרתי לך מן הדרך שעלה לנגד ולדרום dies habe ich dir verpachtet: (das was sich erstreckt) von dem Weg, der (nach Norden) gegenüber verläuft, und bis nach Süden" P. Yadin 45 1,1315

   3. : v. den Toren [ר]אובן יוסף ובנימין לנגב דרום "Ruben, Josef und Benjamin im Süden" 11QTa 39,1213 (wörtl. "in Richtung auf das Südland des Südlandes" od. "in Richtung auf das Südland, das Südland")
     1. : von einem Gebäude im Heiligtum ושנים שערים לו מצפונו ומדרומו זה נוכח זה "und es hat zwei Tore im Norden und im Süden, das eine dem anderen gegenüber" 33,10

     2. : mögl. ויצא יהודה ]ראשון ונפתלי וגד[ עמו וחמשיהם עמ]ם לדרום [הבירה "und Juda zog als Erster aus und Naftali und Gad mit ihm und ihre Fünfzigerschaft mit ihnen zum (Gebiet) südlich der Burg" 4Q223-224 frg. 2 iv,2122 (Jub 38,5)

    1. : מערב ירשי אבשי ויחנ/רן צפון חנין בר חני ואחרין דרום {דרום} "im Westen: die Erben des Abischai und Johanan; im Norden Hanin, der Sohn des Hanina und andere; im Süden \{im Süden\}: ..." Mur. 22 r.i.,3 ({דרום} L.u.)

   1. : 3Q15 8,1012 בשלף של השוא הצופא מערב בדרומ בצריח הצופא צפון "im Brachland von Schewa, das nach Westen schaut, im Süden, im Gewölbe, das nach Norden schaut"; i.K. der Hofanlagen des Heiligtums (s.a. A.II) שלושה ב[ו] שערים במזרח ושלושה בדרום ושלושה לים ושלושה לצפון "drei an ihr (scil. der Mauer) sind als Tore im Osten, und drei im Süden, drei nach Westen und drei nach Norden" 11QTa 40,1112

  1. : ]בדרום[ 11Q20 frg. 32,2 (praep. L.u.); דרומ 3Q15 10,1; ואחר בדרו[ "und ein anderer/danach im Süden (?)" Mur. 45 1,5 (Erg. unsich.); zu 4Q418 frg. 148 ii,2; frg. 176,2 s. דור‎ II A.I.2

  Ableitungen:

  דרומי