גזעVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גזע (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2586/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qitl (vgl. arab. ǧiḏʿ), Wz. GḎʿ (mas. גֵּזַע; vok.p gêzʿ; Hier. geza), "Baumstumpf", "Wurzelstock": he. (mhe. a. i.Ggs.z. unterirdischen Wurzel)

Formen:

sg.cs. + מן

: מגזע 4Q285 frg. 7,2

+ sf. 3.m.sg.

: גיזעו 1QHa 16,9 (Suk. 8,8), {ע}ג<ע>זו 4Q185 frg. 1-2 i,11 (od. l. eher עגזו, zu עגז); + ו: וגזעו 1QHa 16,8 (Suk. 8,7)

+ sf. 3.m.pl.

: גזעם 1QHa 16,24 (Suk. 8,23)

Semantik:

Alles zeigen

  1. : ויצא חוטר מגזע ישי "und ein Spross wird aus dem Wurzelstock Isais hervorgehen" 4Q285 frg. 7,2 (Jes 11,1)


    1. : Z. 89 (Suk. 8,78) ושורשיהם ליוב[ל] ישלחו ויפתח למים חיים וגזעו ויהי למקור עולם "und sie (scil. die Bäume) sollen ihre Wurzeln zum Wasserlauf ausstrecken, und er (scil. der Sprössling) öffne sich zum lebendigen Wasser, und sein Wurzelgeflecht (öffne sich ...), so dass es zu einer ewigen Quelle wird" (vgl. Maier 1995a) od. cj. {י}ג<י>זעו "(und er öffne ...) sein Wurzelgeflecht" (vgl. ähnl. z.B. Study Edition; zur Pleneschreibung vgl. Z. 9 [Suk. 8,8]); ואם אשיב יד יהיה כערער[ במדבר ]וגזעו כחרלים במלחה ופלגיו יעל קוץ ודרדר "wenn ich (scil. der Beter) die Hand zurückziehe, dann wird er wie Wacholder in der Wüste und sein Wurzelgeflecht wie Unkraut in salzigem Boden und in seinen Kanälen (vgl. zu פלגII) sollen Dornen und Disteln wachsen" Z. 2526 (Suk. 8,2425) u. vorangehend Z. 2324 (Suk. 8,2223) בהניפי יד לעזוק פלגיו יכו שרשיו בצור חלמיש ו[ -- ]־ו בארץ גזעם "wenn ich die Hand schwinge, um seine Kanäle zu graben, schlagen seine Wurzeln in das Felsgestein und ... in die Erde ihr (scil. der Wurzeln) Wurzelgeflecht"

    2. : Z. 910 (Suk. 8,89) ובנצר עליו ירעו כול ח[יו]ת יער ומרמס גיזעו לכל עוברי דרך ודליתו לכל עוף כנף "und am Trieb seiner Blätter weiden alle Tiere des Waldes, und eine Trittstelle ist sein Wurzelgeflecht für alle, die des Wegs vorbeiziehen, und sein Geäst für alle geflügelten Vögel"