זחל kriechen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זחל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2279/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ZḤL "kriechen": bhe.; piyyut.; Hekh. (i.Bz.a. Feuer); mhe.1 u. mhe.2b "rinnen", "fließen" wohl ‹ זלח

  Formen:

  qal ptz. m.pl.cs. + ו

  : וזוחלי 1Q14 frg. 23,1; + כ + ו: וכזוחלי 1QHa 13,29 (Suk. 5,27)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : mit עפר, neben תנין "Schlange" u. פתן "Otter" 1QHa 13,29 (Suk. 5,27) וכזוחלי עפר "und wie die, die im Staub kriechen" (vgl. Dtn 32,24)

   2. : i. Ausl. (od. Zit.) v. Mi 7,17 וזוחלי [ארץ "und die, die am Erdboden kriechen" 1Q14 frg. 23,1 (𝔐 כְּזֹחֲלֵי אֶרֶץ)