הרה‎ I schwanger werden, empfangen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הרה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2190/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  HRY "schwanger werden", "empfangen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : הרתה 4Q423 frg. 3,3

  impf.cons. 3.f.sg.

  : ותהר 4Q215 frg. 1-3,4

  ptz. m.pl.cs. + sf. 2.m.sg.

  : הוריכה 4Q416 frg. 2 iii,17 (wenig wahrsch., wohl zu הורה‎ I)

  f.sg.cs. + ב

  : ]בהורת 4Q416 frg. 9,1 (i.u.K.; od. zu הורה‎ II)

  + sf. 1.comm.sg.

  : הוריתי 1QHa 17,30 (Suk. 9,30) als – mögl. unter aram. Einfluss – unvollständige Korrektur zu הריתו von הריה‎ I (kaum mit Qimron 1997, 266, archaisch-poetische Form)

  f.pl.cs. + sf. 3.m.pl. + ל

  : להורותם 1QHa 11,12 (Suk. 3,11)

  inf.abs.

  : הרוה 1QIsaa 48,15 (= הָרוֹ Jes 59,4 = 1Q8 25,31)

  cs. + ל

  : להורות 4Q415 frg. 9,2 (i.u.K.; mögl. a. qalpass./puʿal, eher zu ירה‎ II hif. od. als להורות zu הוריה)

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : בהריתכה 4Q415 frg. 11,11 (od. l. בהריתכה u. zu הריה‎ II/הוריה)

  qalpass. od. puʿal pf. 1.comm.sg.

  : ]הוריתי 1Q35 frg. 1,9

  inf.cs. + ל

  : להורות 4Q415 frg. 9,2 (i.u.K.; s. zu qal inf.cs.)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : ותהר ותלד את בלהה "und sie wurde schwanger und gebar Bilha" 4Q215 frg. 1-3,4

   2. : i.Bz.a. Geburtswehen 1QHa 11,12 (Suk. 3,11) ופלצות להורותם "und Beben für die, die mit ihnen schwanger gehen"; 17,3031 (Suk. 9,3031) ומרחם [הקדשתני ומבטן] אמי גמלתה עלי ומשדי הוריתי רחמיך לי "und vom Mutterleib an hast du mich geheiligt und vom Leib meiner Mutter an hast du Gutes an mir erwiesen und von den Brüsten derer an, die mit mir schwanger war, war mir dein Erbarmen" (s. Formen)    1. : 4Q415 frg. 9,2 להורות בטנכה "schwanger zu werden, dein Leib", eher aber zu ירה‎ II od. l. להורות u. zu הוריה "zu unterweisen/für die Unterweisung deinen/s Leib(es)" (vgl. 4Q525 frg. 14 ii,19 הפק דעת לבטנכה "erlange Wissen im Hinblick auf deinen Leib"); 4Q416 frg. 9,1 ]בהורת "mit/in einer Schwangeren" od. zu הורה‎ II "während/wegen der Empfängnis von ..."; 4Q415 frg. 11,11 בהריתכה "während sie mit dir schwanger war"; wenig wahrsch. i.Bz.a. die Eltern 4Q416 frg. 2 iii,17 הוריכה "die mit dir schwanger Gehenden/die dich Empfangenden" (par. 4Q418 frg. 9+9a-c,18), eher zu הורה‎ I (s.d.)


   1. : ומרחם] הוריתי באשמת מעל[ "und vom Mutterleib an bin ich in Schuld der Untreue empfangen" 4Q428 frg. 10,23 (L.u., i.u.K.; par. 1Q35 frg. 1,9)

   2. : in unsicherem Kontext u. unsicherer Form mögl. 4Q415 frg. 9,2 להורות בטנכה "empfangen zu werden, dein Leib", eher aber zu ירה‎ II (s.o. zu A.III.2 u. Formen)

  Ableitungen:

  הרה‎ II , הריה‎ I , הריה‎ II , הורה‎ I , הורה‎ II