גרשIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גרשII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2088/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

GRŠ "vertreiben", "ausstoßen": he. (qal bhe., mhe.1 nur vereinz. [SifDev 39], piyyut. selten; dgg. mhe. häufig ptz. qalpass. i.S.v. "Geschiedene[r]" u. pi. in der wahrsch. daraus denom. Bed. "Scheidung aussprechen", s.u. A.II, B)

Formen:

qal pf. 3.comm.pl.

: גרשו 1QHa 16,16 (Suk. 8,15)

ptz. m.sg.abs.

: גורש 4Q368 frg. 2,2 (L.u.)

pl.cs.

: גורשי 1QHa 11,33 (Suk. 3,32)

qalpass. ptz. f.sg.abs. + ו

: וגרושה 11QTa 54,4

pi. pf. 3.comm.pl. + sf. 3.comm.pl.

: גרשום 2Q2 frg. 5,8 (für גֹרְשׁוּ Ex 12,39)

+ sf. 1.comm.pl.

: גרשוני 11Q7 frg. 8,2 (für אַשֻּׁרֵינוּ Ps 17,11)

pf.cons. 1.comm.sg. + sf. 3.m.sg.

: וגרשתיהו[ 4Q27 frg. 20-22,5 (= וְגֵרַשְׁתִּיו Num 22,11)

ptz. m.sg.abs. + ל

: למגרש CD 13,17

hif. impf. 3.m.pl.

: יגרישו 1QHa 10,15 (Suk. 2,13)

Semantik:

Alles zeigen


  1. : mit מןI u. פנהII 4Q368 frg. 2,2 הנני גורש מפניכם "siehe, ich vertreibe vor euch" (L.u.; vgl. Ex 34,11)

  2. : נדר אלמנה וגרושה "das Gelübde einer Witwe und einer Verstoßenen" 11QTa 54,4 (vgl. Num 30,10)


   1. : גורשי רפש "solche, die Schlamm aufwühlen" 1QHa 11,33 (Suk. 3,32; od. zu A.III.2)

   2. : ואני הייתי לבזאי ־ נהרות שוטפים כי גרשו עלי רפשם "aber ich wurde zum Schwemmland von überströmenden Flüssen; ja, sie warfen ihren Schlamm auf mich" 1QHa 16,1516 (Suk. 8,1415)


  1. : וכן למגרש "und ebenso für den, der verstößt" CD 13,17

  2. : כי גרשום מצר[י]ם "denn die Ägypter hatten sie vertrieben" 2Q2 frg. 5,8 = Ex 12,39 u. 𝔊 für 𝔐 כִּי־גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם "denn sie waren aus Ägypten vertrieben worden"; גרשוני "sie haben uns vertrieben" 11Q7 frg. 8,2 = Ps 17,11 𝔊 für 𝔐 אַשֻּׁרֵינוּ "unsere Schritte"

 1. : mit רפש u. טיט im Bild von den Gegnern des Beters (vgl. A.III), viell. im Wortspiel mit רגשI 1QHa 10,1415 (Suk. 2,1213) ועלי קהלת רשעים תתרגש ויהמו כנחשולי ימים בהרגש גליהם רפש וטיט יגרישו "und gegen mich brandet heran eine Versammlung von Frevlern und sie lärmen wie Brecher der Meere, wenn ihre Wellen anbranden, sie werfen Schlick und Schlamm aus"

 2. : 4Q124 frg. 7 ii,5 גרשו[ (i.u.K.), alternativ von גרשI "Grütze", גרשIII "Ertrag" oder גרשון "Gerschon"