זבול Wohnung (Gottes)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זבול (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2039/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN od. LW /z/ḏubu̱l/ od. qutūl, Wz. Z/ḎBL unbekannter Bed. (mas. זְבֻל), "Wohnung" (bes. Gottes): he.

  Formen:

  sg.cs.

  : זבול 1QHa 11,35 (Suk. 3,34); + ב: בזבול 1QM 12,1, בזובל XHev/Se 6 frg. 3,2 (i.u.K.; mögl., aber weniger wahrsch. a. abs. od. det.); + ל: לזבול 4Q403 frg. 1 i,41; + מן: מזבול 1QS 10,3

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QM 12,1 כיא רוב קדושים [־]לה בשמים וצבאות מלאכים בזבול קודשכה "denn die Menge der Heiligen ... im Himmel und die Heerscharen der Engel sind in der Wohnung deiner Heiligkeit" (par. 4Q491 frg. 5-6,1 teilw. erg.; zum Folgenden s. I.2); 1QHa 11,3536 (Suk. 3,3435) כיא ירעם אל בהמון כוחו ויהם זבול קודשו באמת כבודו וצבא השמים יתנו בקולם "denn Gott brüllt mit dem Tosen seiner Kraft und verstört die Wohnung seiner Heiligkeit mit seiner herrlichen Wahrheit, und das Heer des Himmels erhebt seine Stimme"

    2. : 1QM 12,2 כול צבאם אתכה במעון קודשכה ומ[ -- ]־ים בזבול כבודכה "ihre ganze Heerschar ist bei dir in der Stätte deiner Heiligkeit ... in der Wohnung deiner Herrlichkeit" (zum Vorausgehenden s. I.1)

    3. : 4Q403 frg. 1 i,41 באלה יהללו כול י[סודי קוד]ש קודשים עמודי משא לזבול רום רומים וכול פנות מבניתו "mit diesen (scil. den Engeln) sollen lobpreisen alle Fundamente des Allerheiligsten, die tragenden Säulen der Wohnung der höchsten Höhen und alle Ecken seines Gebäudes"


    1. : i.K. des Wechsels von Tag und Nacht 1QS 10,23 באופיע מאורות מזבול קודש עם האספם למעון כבוד "wenn die Lichter erstrahlen aus der Wohnung der Heiligkeit, wenn sie sich zurückziehen an die Stätte der Herrlichkeit" (par. 4Q256 19,1 מזבול קודשו "aus seiner heiligen Wohnung"), vgl. ב]הפיע מארי כבדו מזבול קד[ש "wenn die Zierden seiner Herrlichkeit erstrahlen aus der Wohnung der Heiligkeit" 4Q408 frg. 3+3a,5 (מארי כבדו "Zierden seiner Herrlichkeit" entspr. מאורות 1QS 10,3, d.h. Gestirne; die L. מארי [Qimron 2009, 99] ist paläogr. unwahrsch.)

    2. : שמ]ש בצאתה מזבול ־[ "Sonne, wenn sie hervorkommt aus der Wohnung ..." 4Q468b frg. 1,4

   1. : בזובל בתיך "in der Wohnung(,) deine(r) Häuser" XHev/Se 6 frg. 3,2; ]זבול 4Q298 frg. 3-4 i,1