חץ Pfeil

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חץ (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1967/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ḥiẓẓ/ (mas. חֵץ; she. iṣ), "Pfeil": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : חץ 4Q223-224 frg. 2 iv,19; + ל: לחץ 4Q437 frg. 2 i,9, לכחצ 1QIsaa 40,29 (korr. = לְחֵץ Jes 49,2)

  cs. + sf. 2.m.sg.

  : חצכה 4Q223-224 frg. 2 iv,16

  pl.abs.

  : חצים 1QHa 10,28 (Suk. 2,26); + ו: וחצים 1QM 6,16

  cs.

  : חצי 1QHa 11,17 (Suk. 3,16); + ו: וחצי Sir 51,6 (Ms.B 20r,18)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : ]וקשת וחצים וזרקות מלחמה "und ein Bogen und Pfeile und Kampfspeere" 1QM 6,16 (i.u.K.); im Bild von der Bedrängnis des Beters סבבונ!י! בכל כלי מלחמותם ויפרו חצים לאין מרפא ולהוב חנית "sie (scil. die Kriegshelden) umringten mich mit all ihren Kriegsgeräten und es verwundeten mich Pfeile ohne Heilung, und das Speerblatt ..." 1QHa 10,2728 (Suk. 2,2526); 4Q437 frg. 2 i,89 באשפתיך הסת[רתני ...] ותשימני לחץ ברור "in deinem Köcher hast du mich verborgen ... und du hast mich zu einem geschärften Pfeil gemacht" (vgl. Jes 49,2); s.a. IV


    1. : והשל]יך חץ שנ[י "und er schoss einen zweiten Pfeil" 4Q223-224 frg. 2 iv,19 (Jub 38,3), wahrsch. a. Z. 16 והשל]ך חצכה "und schieße deinen Pfeil" (Jub 38,1 pl.)

    2. : i. sehr unsich. L. וידרוך גבור קשתו ... וחצי[ם] יורו "und ein Held wird seinen Bogen spannen ... und Pfeile werden geschossen" 1QHa 14,3335 (Suk. 6,3032); mögl. a. 11,28 (Suk. 3,27) בהתעופף כול חצי שחת לאין השב ויפרו לאין תקוה "wenn alle Pfeile der Unterwelt unabwendbar fliegen und geschossen werden, ohne Hoffnung" (par. 4Q428 frg. 5,1, L.u.), aber für ויפרו lies eher ויפרו "und sie verwunden" (paläogr. ebenso mögl. u. sachlich nach der Aussage, dass die Pfeile schon fliegen, besser, vgl. a. 10,28 [Suk. 2,26], s. I u. IV)

   2. : 4Q177 frg. 5-6,8 ]ויכיננו חצים ע[ל יתר "und sie (scil. die Frevler) haben Pfeile auf der Sehne ausgerichtet" (Zit. Ps 11,2 כּוֹנְנוּ; od. l. ]ויכיננו)

   3. : 1QHa 11,1718 (Suk. 3,1617) ו]כול חצי שחת עם מצעדם "und alle Pfeile der Unterwelt (sind) mit ihrem Gefolge" u. Z. 28 (27) בהתעופף כול חצי שחת לאין השב ויפרו לאין תקוה "wenn alle Pfeile der Unterwelt unabwendbar fliegen und verwunden (L.u.), ohne Hoffnung" (par. 4Q428 frg. 5,1, L.u.; s. II.2)

   4. : עם תום כול חצי מלחמות רשעה ואז תחיש חרב אל בקץ משפט "mit dem Vergehen aller Pfeile der Kriege des Frevels – und dann wird Gottes Schwert eilen zur Zeit des Gerichts" 14,3132 (Suk. 6,2829; L.u.; s.a. אז‎ I)

   5. : משפתי זמה ... וחצי לשון מרמה "(du hast mir geholfen ...) vor Lippen von Ränken ... und Pfeilen einer trügerischen Zunge" Sir 51,56 (Ms.B 20r,18)