איIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, איI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1882/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

mögl. äg. LW (BL, § 61d; WÄG I, 47) [ʾī] (mas. אִי, she. ayyi [pl.cs.]), "Insel, Küste": nur bhe. u. piyyut./sp. Midraschim; mhe. nur in BerR 44,7 in Auslegung zu Jes 41,5

Formen:

sg.cs.

איי 2Q13 frg. 7-8,11 (איי כפתור = אִי כַפְתּוֹר Jer 47,4; pl. nicht ausgeschlossen)

det.

: האיי 1QIsaa 16,11 (= הָאִי Jes 20,6; 4Q60 frg. 16,3 [L.u.])

pl.abs.

: איים 4Q286 frg. 5,4 (L.u., i.u.K., od. zu איII); Sir 43,23 (Ms.B 13r,8)

cs.

: איי 4Q481c frg. 1,2 (i.u.K., od. zu איII od. l. eher אוי [אוי]); + מן: מאיי 1QpHab 3,11

det.

: האים 1QIsaa 54,8 (= הָאִיִּים Jes 66,19)

Semantik:

Alles zeigen


    1. : הים איי "Inseln des Meeres" i.Bz.a. die "Kittäer" (= Römer) וממרחק יבואו מאיי הים "und aus der Ferne kommen sie, von den Inseln des Meeres" 1QpHab 3,1011 (P. zu Hab 1,8); ויט בתהום איים "und breitete in der Urflut Inseln aus" Sir 43,23 (Ms.B 13r,8 par. Ms.Mas 6,18, L.u.)

    2. : 4Q286 frg. 5,4 איים (L.u.); 4Q481c frg. 1,2 איי od. l. wahrsch. איי (אוי, vgl. DJD XXII)