אי‎ I Insel, Küste

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אי‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1882/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  mögl. äg. LW (BL, § 61d; WÄG I, 47) [ʾī] (mas. אִי, she. ayyi [pl.cs.]), "Insel, Küste": nur bhe. u. piyyut./sp. Midraschim; mhe. nur in BerR 44,7 in Auslegung zu Jes 41,5

  Formen:

  sg.cs.

  איי 2Q13 frg. 7-8,11 (איי כפתור = אִי כַפְתּוֹר Jer 47,4; pl. nicht ausgeschlossen)

  det.

  : האיי 1QIsaa 16,11 (= הָאִי Jes 20,6; 4Q60 frg. 16,3 [L.u.])

  pl.abs.

  : איים 4Q286 frg. 5,4 (L.u., i.u.K., od. zu אי‎ II); Sir 43,23 (Ms.B 13r,8)

  cs.

  : אוי 4Q481c frg. 1,2 (i.u.K., od. zu אי‎ II od. l. eher אוי [אוי]); + מן: מאיי 1QpHab 3,11

  det.

  : האים 1QIsaa 54,8 (= הָאִיִּים Jes 66,19)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : הים איי "Inseln des Meeres" i.Bz.a. die "Kittäer" (= Römer) וממרחק יבואו מאיי הים "und aus der Ferne kommen sie, von den Inseln des Meeres" 1QpHab 3,1011 (P. zu Hab 1,8); ויט בתהום איים "und breitete in der Urflut Inseln aus" Sir 43,23 (Ms.B 13r,8 par. Ms.Mas 6,18, L.u.)

   2. : 4Q286 frg. 5,4 איים (L.u.); 4Q481c frg. 1,2 אוי od. l. wahrsch. אוי (אוי, vgl. DJD XXII)