גלל‎ II Wälzen i.S.v. Durchführung, Tun, Sich-Ereignen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גלל‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1516/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal, Wz. גלל‎ I (cs. mas. גְּלַל; she. gēlål), urspr. Verbalnomen "Wälzen" i.S.v. "Durchführung, Tun, Sich-Ereignen" (vgl. arab. ǧalal "Tat, Ereignis"), cs. + ב‎ II präp. gebraucht i.S.v. "wegen, um willen": he.

  Formen:

  sg.cs. + ב

  : בגלל 4Q300 frg. 5,2; Sir 10,8 (Ms.A 3v,25); + ב + ו: ובגלל 11QTa 60,20

  + sf. 3.f.sg. + ב + ו

  : ובגללה Sir 25,24 (Ms.C 5v,9)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : i.Zshg. der Vergänglichkeit von Herrschermacht Sir 10,8 (Ms.A 3v,25) מלכות מגוי אל גוי תסוב בגלל חמס גאוה "die Herrschaftsmacht wendet sich von Volk zu Volk wegen der Gewalttat des Stolzes"; i.Zshg. von Ehre 30 (Ms.A 4r,15) יש דל נכבד בגלל שכלו ויש נכבד בגלל עשרו "es gibt einen Armen, der geehrt wird wegen seines Verstands, und es gibt einen, der geehrt wird wegen seines Reichtums", vgl. ähnl. par. Ms.B 1r,15; מאשה תחלת עון ובגללה גוענו יחד "von einer Frau ist der Anfang der Sünde, und wegen ihr sind wir alle zusammen sterblich geworden" Sir 25,24 (Ms.C 5v,810); בגלל הון "wegen des Vermögens" 4Q300 frg. 5,2 (i.u.K.)

   2. : 11QTa 60,20 ובגלל התועבות האלה אנוכי מורישם מלפניכה "und wegen dieser Gräuel werde ich sie vor dir vertreiben" (vgl. Dtn 18,12)

  1. : i. halakh. K. 4Q396 frg. 1-2 iv,78 (MMT B,7879) ושלוא לזרוע שדו וכ[רמו כלאים] [ב]גלל שהם קדושים "und er soll sein Feld oder seinen Weinberg nicht mit zweierlei (Pflanzensaaten) besäen, denn heilig sind sie" (par. 4Q397 frg. 6-13,14)