אהבהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אהבה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/145/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatl, Wz. אהב, "Liebe": he.; a. als inf. zu אהב (vgl. BL, § 43g)

Formen:

sg.abs.

: אהבה[ 4Q468r frg. 1,1 (i.u.K.)

det. + מן

: מן האהב[ה 4Q51 frg. 102 ii+103-106,4 (L.u., für 𝔐 2 Sam 13,15 מֵאַהֲבָה)

cs.

: אהבת 1QS 10,26; Sir 40,20 (Ms.B 10r,12); + ו: ואהבת 1QS 5,4; + ב: באהבת CD 8,16; + ו + ב: ובאהבת CD 13,18

+ sf. 3.m.sg.

: אהבתו 1QS 9,16; Sir 37,1 (Ms.C 2Ar,6, od. Schreibf. für אהבתי, vgl. Ms.B 7r,10; Ms.B 7r,l.Rd. B 1; Ms.D 1r,5); + ב: באהבתיו 1QIsaa 51,5 (= 𝔐 Jes 63,9 בְּאַהֲבָתוֹ; vgl. Kutscher 1974, 447); + ל: לאהבתו 1QS 9,21; + מן: מאהבתו CD 8,15

+ sf. 2.m.sg. + ב

: באהבתכ 11Q22 frg. 1,2, באהבתכה 4Q508 frg. 13,1

+ sf. 3.m.pl.

: אהבתם 4Q419 frg. 1,12; PAM 43.679 frg. 10,2.5 (an allen Stellen a. אהב mögl.)

pl.cs. + sf. 3.m.sg. + ב

: באהבתיו 1QIsaa 51,5

Semantik:

Alles zeigen

  1. : von der Liebe zwischen Menschen אהבת חסד "gütige Liebe" 4Q502 frg. 14,5; CD 13,18 u.ö. (vgl. Mi 6,8), in S mehrfach in Aufzählungen insbes. mit אמת, צדקה, ענוה u./od. משפט 1QS 2,24; 5,4.25; 8,2; 10,26; אהבת דודים "Liebe zwischen Liebenden" Sir 40,20 (Ms.B 10r,12) i.K. des Vgl. mit Freuden spendendem Wein u. Bier


    1. : אהבתו עם שנאתו "sein Lieben und gleichfalls sein Hassen" 1QS 9,16 (par. 4Q258 8,1.21)

    2. : באהבתכה אותם "weil du sie (d.h. die Vorfahren) liebtest" 4Q504 frg. 1-2R ii,9; כי מאהבתו את אבותיך "sondern weil er deine Väter liebte" CD 19,28 (par. CD 8,15; vgl. Dtn 7,8 כִּי מֵאַהֲבַת יְהוָה אֶתְכֶם); באהבת אל את הראשנים "weil Gott die Früheren liebte" CD 19,29 (par. CD 8,1617)

    3. : באהבתכ לאלהיכ "wegen deiner Liebe zu deinem Gott" 11Q22 frg. 1,2

  2. : von der Liebe eines Menschen (Patriarchen?) 4Q369 frg. 1 ii,11