חתםVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חתם (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1414/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

denom. v. חותם, "siegeln": he.

Formen:

qal pf. 3.m.sg.

: חתם 4Q266 frg. 1a-b,9 (i.u.K.)

2.m.sg.

: חתמתה 4Q511 frg. 30,3 (L.u.)

imp. m.sg. + ו

: וחתום 1QIsaa 8,9 (für חֲתוֹם Jes 8,16)

impf. 1.comm.sg. + ו

: ואחתם XHev/Se 49 1,13 (L.u.; od. l. ומחתם)

ptz. m.sg.abs.

: חותם 1QHa 16,12 (Suk. 8,11)

pl.abs.

: חותמים Mur. 29 r.a.,9

qalpass. ptz. m.sg.abs.

: חתום 4Q300 frg. 1a ii-b,2

det.

: החתום CD 5,2

pl.abs./det.

: ]חתומים[ 4Q509 frg. 217,1

pi. ptz. m.sg.abs. + ו

: ומחתם XHev/Se 49 1,13 (L.u.; od. l. ואחתם)

Semantik:

Alles zeigen   1. : i.Ggs.z. פתחI i.Bz.a. den Himmel u. die Tiefen der Erde 4Q511 frg. 30,3 אתה אלי חתמתה בעד כולם ואין פותח "du, mein Gott, hast sie alle ringsum versiegelt, und es gibt keinen, der öffnet" (L.u.)


    1. : 1QHa 16,1112 (Suk. 8,1011) סותר בלוא נחשב ובלא נודע חותם רזו mögl. "verbergend, ohne beachtet zu werden und ohne bemerkt zu werden, sein Geheimnis versiegelnd" od. zu חותם s.d.


   2. : 4Q300 frg. 1a ii-b,2 כי חתום מכם[ ס]תם החזון "denn das Verborgene der Vision war vor euch (scil. falschen Sehern) versiegelt" (weniger wahrsch. ח]תם החזון "Siegel der Vision")

  1. : בארבעה עשר לאלול ... חותמים יהונתן "am Vierzehnten des Elul ... unterzeichnen Jonatan ..." Mur. 29 r.a.,9; בעשרים ואחד לתשרי ... חותמים יהונתן "am einundzwanzigsten (Tag) des Tischri ... unterzeichnen Jonatan ..." Mur. 30 r.a.,89; ואחתם בידי כזא "und ich werde mit eigener Hand unterzeichnen wie folgt:" XHev/Se 49 1,13 (es folgt die eigenhändige Unterschrift; für בידי auch בהו "in ihm [scil. dem Dokument]" möglich; od. l. ומחתם, s. C)

  2. : 4Q266 frg. 1a-b,9 חתם [--] "er hat versiegelt"; 1QHa 3,25 (Suk. frg. 11,3) כול חותם "jeder, der versiegelt"; 4Q509 frg. 217,1 ]חתומים[ "versiegelte"; 4Q511 frg. 30,1 חתמתה[ "du hast versiegelt" (L.u.)

 1. : i. paränetischem K. CD 5,2 ודויד לא קרא בספר התורה החתום "aber David hat nicht in dem versiegelten Buch der Tora gelesen"; 4Q163 frg. 15-16,23 כדברי הספר] [הח]תום "wie die Worte des versiegelten Buches" (teilw. erg.; Zit. Jes 29,11 i. P.), ähnl. Z. 4 חתום הוא[ "versiegelt ist es" (mit Bezug auf ספר Z. 3; L. sehr unsich.)

 2. : ומחתם בידי כזא "und als Unterzeichner mit eigener Hand wie folgt:" XHev/Se 49 1,13 (es folgt die eigenhändige Unterschrift; für בידי auch בהו "in ihm [scil. dem Dokument]" möglich; od. l. ואחתם, s. A.II)