חנה‎ I sich lagern, niederlassen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חנה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1377/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤNW (?) "sich lagern, niederlassen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl.

  : חנו 1QHa 10,27 (Suk. 2,25)

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : וחנו 1QM 15,2

  impf. 3.m.sg.

  : ייחן Sir 4,15 (Ms.A 1v,5)

  3.m.pl.

  : יחנו 4Q365 frg. 31a-c,6; + ו: ויחנו 4Q365 frg. 37,3; Sir 4,13 (Ms.A 1v,3; od. zu חנן‎ I)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויחן 4Q434 frg. 1 i,12 (L. וי unsich.; od. hif.)

  3.m.pl.

  : ויחנו 4Q365 frg. 37,4

  ptz. m.sg.det.

  : החונה Sir 14,24 (Ms.A 6r,12)

  inf.cs. + ל

  : לחנות 1QM 1,3

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : בחנותמה 4Q491 frg. 1-3,6

  hif. impf.cons. 3.m.sg.

  : ויחן 4Q434 frg. 1 i,12 (L. וי unsich.; od. qal)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 4Q364 frg. 19a-b,9 ויחנו בפו[נון "und sie lagerten in Punon" (vgl. Num 33,42); וי]חנו בעי הע[ברים] "und sie lagerten in Ije-Abarim" 10 (vgl. Num 33,44); ויחנו בדיבון ג[ד "und sie lagerten in Dibon-Gad" 11 (vgl. Num 33,45)

     2. : 14 ויחנו על ה[ירדן] "und sie lagerten am Jordan" (vgl. Num 33,49)

     3. : [אשר ישכון ש]מה הענן יחנו בני[ ישראל] "dort, wo sich die Wolke niederließ, lagerten sich die Israeliten" 4Q365 frg. 31a-c,6 (vgl. Num 9,17)


     1. : וזה הסרך בחנותמה "und dies ist die Ordnung, wenn sie sich lagern" 4Q491 frg. 1-3,6 (i.u.K.)

     2. : 1QM 1,3 בשוב גולת בני אור ממדבר העמים לחנות במדבר ירושלים "wenn die Verbannten der Söhne des Lichts aus der Wüste der Völker zurückkehren, um sich in der Wüste Jerusalems zu lagern"

     3. : 15,23 ילכו וחנו נגד מלך הכתיים ונגד כול חיל בליעל "sie werden ausziehen und gegenüber dem König der Kittäer und gegenüber dem ganzen Heer Belials lagern"

     4. : i. Bild von den Bedrängern des Beters 1QHa 10,2728 (Suk. 2,2526) חנו עלי גבורים סבבונ!י! בכל כלי מלחמותם "es haben sich Kriegshelden wider mich gelagert, sie umringten mich mit all ihren Kriegsgeräten"

    1. : ]מנחל ארנון ויחנו[ ... ]יו ויחנו ־־־[ "von dem Fluss Arnon, und sie sollen ihr Lager aufschlagen ... und sie schlugen ihr Lager auf ..." 4Q365 frg. 37,34 (vgl. Dtn 2,24.36) u. Z. 4 ויחנו ־־־[

   1. : וחנו זה[ ב]א וזה יוצא ליום השמיני "sie sollen Lager/Posten beziehen, dieser als Eintretender und jener als Hinausgehender, am achten Tag" 11QTa 45,5


    1. : Sir 4,15 (Ms.A 1v,5) ומאזין לי ייחן בחדרי מבית "und wer auf mich (scil. die Weisheit) hört, wird in meiner Kammer drinnen lagern", wahrsch. a. V. 13 (3) ותמכיה ימצאו כבוד מייי ויחנו בברכת ייי "und die, die sie (scil. die Weisheit) ergreifen, finden Ansehen bei Jhwh, und sie werden lagern im Segen Jhwhs" (weniger wahrscheinblich zu חנן‎ I B.II "... und sie werden Erbarmen finden durch den Segen Jahwes")

    2. : 14,24 (Ms.A 6r,12) החונה סביבות ביתה והביא יתריו בקירה "(glücklich der Mann, ...) der sein Lager im Umkreis ihres (scil. der Weisheit) Hauses aufschlägt und seine Zeltschnüre an ihrer Wand anbringt" (od. cj. mit 𝔊 יתריו "seine Zeltpflöcke" für יתריו "seine Zeltschnüre")

  1. : mit סביב (vgl. A.III.2) 4Q434 frg. 1 i,12 ויחן מלאכו סבי[ב] שמרם[ "und er ließ seine(n) Engel ringsum lagern, er gab acht auf sie/bewahrte sie (L.u.)" od. qal "und sein Engel lagerte sich ..." (vgl. Ps 34,8 חֹנֶה מַלְאַךְ־ יְהוָה סָבִיב לִירֵאָיו)